Příspěvek konference

Budoucnost vyhledávání

Koordinátor sekce: Martin Lhoták, Knihovna Akademie věd České republiky, Praha

Čas a místo: 26. 5., 08:30 - 12:40, Vencovského aula

Sémantický web - 10 let poté

Autor

Vilém Sklenák, Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta informatiky a statistiky - Katedra informačního a znalostního inženýrství

Materiály ke stažení

Abstrakt

V roce 2001 zveřejnil Tim Berners-Lee svou vizi sémantického webu. Co se podařilo za uplynulých 10 let? A co ještě ne. Produkty sémantického webu.

Profesní informace o autorovi

Odborný asistent a současně vedoucí katedry informačního a znalostního inženýrství na VŠE v Praze. Dlouhodobě se zajímá o problémy vyhledávání informací a elektronické zpracování dokumentů. Je garantem předmětů určených jak pro obor Informatika, tak předmětů zaměřených pro ostatní obory studia na VŠE.

Autor monografie „Data, informace, znalosti a Internet“ vydané v roce 2001 v naklada­telství C.H.Beck. Spolupracuje s Centrem informačních a knihovnických služeb VŠE při rozvoji automatizace knihovnických procesů a zavádění nových technologií. Spravuje databázi publikační činnosti pracovníků VŠE a je garantem dodávek do databáze RIV za VŠE.

Organizátoři

  • Albertina icome Praha
  • VŠE

Hlavní sponzor

  • Albertina icome Praha a Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

  • Ikaros
  • INCAD
  • LibRa
  • PIKS TV

INFORUM na Facebooku

  • Facebook logo