Příspěvek konference

Metody hodnocení výsledků vědy a zpřístupňování informací

Koordinátor sekce: Ivana Laiblová Kadlecová, Knihovna Akademie věd České republiky, Praha

Čas a místo: 25. 5., 09:00 - 12:15, Posluchárna D

Informační systémy využívané pro současné hodnocení činnosti pracovišť AV ČR za roky 2005-2009

Autor

Petr Ráb, Akademická rada Akademie věd České republiky, Praha

Spoluautoři

Ivana Laiblová Kadlecová, Akademická rada Akademie věd České republiky / Leoš Horníček, Kancelář Akademie věd České republiky, Praha

Materiály ke stažení

Abstrakt

Vedení AV ČR organizuje od roku 1993 pravidelná hodnocení svých pracovišť. V dubnu 2011 skončila první fáze 4. řádného kola hodnocení za období 2005–2009. Současný evaluační proces využívá dva systémy, ASEP/ARL jako podklady pro bibliometrickou a on-line informační systém pro panelovou část hodnocení. Náš příspěvek se zabývá podrobným popisem těchto dvou systémů a na příkladech ukazuje jeho použití při evaluaci pracovišť AV ČR.

Profesní informace o autorovi

Prof. Ing. Petr Ráb, DrSc. (*1951) je vedoucí Sekce evoluční biologie a genomiky živočichů a vedoucí Laboratoře genetiky ryb ÚŽFG AV ČR, v. v. i. v Liběchově. Byl na zahraničních pracovních dlouhodobých pobytech v MNHN v Paříži, UWM v Millwaukee, UL v Lisabonu a dalších. V současnosti je řešitelem části Centra pro výzkum biodiverzity a spoluřešitelem grantu GAČR, v minulosti byl řešitelem nebo spoluřešitelem více grantů GAČR, GAAAV a MŽP zaměřených na různé genetické aspekty biodiversity ryb a zejména deskriptivní a molekulární cytogenetiku a cytotaxonomii sladkovodních ryb. WoS: 112 záznamů (2 práce přijaty do tisku), 606 citací (bez autocitatcí), h-index = 19. Je spoluautorem skript JU „Genetika ryb“ a autorem nebo spoluautorem kapitol v 5 knihách. Habilitován pro obor zoologie na UK v Praze, kde vede výběrovou přednášku, v současnosti je školitelem tří PhD studentů, 5 PhD studentů již obhájilo, byl vedoucím několika diplomových prací. Jmenován profesorem pro obor rybářství na Jihočeské univerzitě. Je členem čtyř Oborových rad na UK v Praze, na JU v Č. Budějovicích a VURH ve Vodňanech. Je členem Akademické rady AV ČR odpovědným za institucionální financování, databáze vědeckých informací a hodnocení vědecké a odborné výkonnosti pracovišť AV ČR. Netrestán, bezúhonný, zato ženat, dvě dospělé dcery, dva malinkatí pejskové, sbírka kaktusů a několik akvárií.

Organizátoři

  • Albertina icome Praha
  • VŠE

Hlavní sponzor

  • Albertina icome Praha a Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

  • Ikaros
  • INCAD
  • LibRa
  • PIKS TV

INFORUM na Facebooku

  • Facebook logo