Příspěvek konference

Efektivní distribuce informací vybraným skupinám uživatelů knihovny

Autor

Štěpánka Tůmová, Slezská univerzita v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Ústav informatiky - Oddělení informační vědy

Materiály ke stažení

Poster Prezentace

Abstrakt

Mohou sociální sítě zajistit lepší informovanost uživatelů knihovny? Pokud ano, tak do jaké míry a jakým způsobem? Důležité je, vybrat si správný komunikační kanál, tu správnou sociální síť. Dá se informovanost uživatelů knihovny zvyšovat? A jak k ní mohou přispět sociální sítě? Jaká existují specifika distribuce informací v rámci sociálních sítí?

Způsob distribuce informací prošel vývojem. Od dopisu, přes telefonování, posílání emailů a krátkých textových zpráv (SMS), jsme se dostali až k využívání sociálních sítí, přičemž dosud jmenované složky procesu distribuce informací nezmizely. Rozdíl je v tom, že většina dnešní společnosti je online 24 hodin denně. Jde o zcela přirozený vývoj společnosti, a knihovny v důsledku těchto skutečností mění způsob poskytování služeb.

Proces předávání informací musí být patřičně řízen a směrován ke správným skupinám uživatelů. Pokud není, bude výsledkem pravděpodobně nespokojený uživatel knihovny, který vlastní profil na některé sociální síti. Neřízený tok informací neblaze působí na zainteresované subjekty a při použití elektronických forem komunikace (komunikace pomocí sociálních sítí) mohou začít vynikat jeho nevýhody, např. vznik fámy.

Knihovny se často potýkají s nízkým zájmem mladé generace o čtení a knihovnu jako takovou. Mladé lidi přitahují nové věci (např. smartphony) a toho by měla knihovna využít. Je třeba najít si k uživatelům cestu prostřednictvím toho, co je baví, co mají rádi, kde tráví většinu volného času a prostřednictvím toho, co hojně používají.

Nová éra internetu v čele se sociálními sítěmi se sbližuje s knihou (př. BookFan, Shelfari), tak proč ne s knihovnou? Sociální sítě a další nová média či technologie mění do určité míry pojetí knihoven a hlavně služeb, které nabízejí. Sociální sítě propojují různé typy uživatelů, proto se knihovna nové doby neobejde bez interakce se sociálními sítěmi. Sociální sítě jsou novým konceptem distribuce informací, ale vyžaduji aktivní zapojení uživatelů.

Profesní informace o autorovi

Štěpánka Tůmová absolvovala v roce 2008 na Slezské univerzitě v Opavě, kde ukončila svá studia oboru Informační studia a knihovnictví. Po skončení studií nastoupila do Ústřední knihovny Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity, kde působila jako odborný knihovník. Zde získala mnoho cenných a praktických zkušeností. Od roku 2008 pracuje na Slezské univerzitě v Opavě, FPF jako vědecko-pedagogický pracovník na Oddělení informační vědy Ústavu informatiky. Na Oddělení informační vědy, ÚI přednáší problematiku řady odborných předmětů s důrazem na témata, která souvisí se sociálními médii, např. patron-driven acqusition, sociální komunikace v elektronickém prostředí, sociální média jako informační zdroj. Od roku 2010 je externí doktorandkou na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, tématem její disertační práce jsou sociální sítě. Odborné zájmy přednášející se vztahují k sociálním médiím, jejich využití ve veřejných i odborných knihovnách pro vytvoření a rozšíření služeb směrem k uživatelům. Zajímá se o knihovny a vše, co s nimi souvisí.


Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

Ikaros

INCAD

LibRa

banner