Příspěvek konference

Centralizovaný prístup k EIZ, jeho optimálne nastavenie pre efektívne využívanie ako nástroja pre strategické rozhodovanie alebo štvrtý rok projektu NISPEZ

Autor

Mária Žitňanská, Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, Slovensko

Spoluautoři

Michal Sliacky, Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava

Materiály ke stažení

Plný text Prezentace

Abstrakt

Pod troch rokoch realizácie projektu NISPEZ (Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom (ďalej EIZ), Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) – ako jeho riešiteľ získalo množstvo skúseností s riešením centralizovaného prístupu EIZ na národnej úrovni, ktoré sú zdrojom pre zaujímavé a podnetné námety a témy v danej oblasti.

Hlavná časť príspevku je zameraná na zhodnotenie celkového riešenia centralizovaného prístupu k EIZ čo prináša spoločné hodnotenie využívania EIZ, ale najmä na význam a ďalšie možnosti pre následný proces optimalizácie všetkých procesov prebiehajúcich v oblasti informačnej podpory vedy a výskumu na báze sprístupňovani­a EIZ.

Optimalizované nastavenie portfólia EIZ, skladby používateľských inštitúcií ako aj všetkých sledovaných procesov vytvára optimálne podmienky nie len pre efektívne využívanie EIZ, čo má priamy a výrazný dopad na podporu výskumu a vývoja v krajine, ale zároveň predstavuje aj dôležitý nástroj a podklad pre strategické rozhodovanie ako ďalej s nákupom EIZ pre vedu na výskum na Slovensku.

Profesní informace o autorovi

Autorka je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave – Katedry knihovedy a vedeckých informácií. Od r. 2007 pracuje ako námestníčka riaditeľa pre knižnično-informačnú činnosť v Centre vedecko-technických informácií SR. Venuje sa rozvoju a propagácii knižnično-informačných systémov a služieb, podieľa sa na národných projektoch na podporu vedy a výskumu v SR. Je členkou Metodickej rady Slovenskej národnej knižnice, Správnej rady Slovenskej asociácie knižníc a predsedníčkou Technickej komisie 69 – Terminológia. Informácie a dokumentácia.


Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

Ikaros

INCAD

LibRa

banner