Příspěvek konference

OpenAIRE a OpenAIREplus - od pilotního projektu v 7. RP k evropskému portálu otevřených výsledků výzkumu (nejen v Horizontu 2020)

Autor

Daniela Tkačíková, Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Ústřední knihovna

Materiály ke stažení

Plný text Prezentace

Abstrakt

Tématem příspěvku je stručné zhodnocení výsledků řešení tříletého (2009–2012) projektu 7. rámcového programu (7. RP) Evropské komise (EK) OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe, http://www.openaire.eu/), jehož cílem bylo vybudování celoevropské sítě otevřených repozitářů poskytujících volný přístup k vědeckým publikacím autorů, kteří obdrželi finanční podporu ze 7. RP EK) nebo Evropské výzkumné rady (EVR). Cílem navazujícího projektu OpenAIREplus (2011–2014) je obohacení infrastruktury o propojení se souvisejícími datovými soubory, informacemi o projektu a autorech a rozšíření o výsledky projektů financovaných z dalších zdrojů (mimo EK a EVR), na mezinárodní i národní úrovni. Podpora otevřené vědy, viditelnosti a opakované využití výzkumných dat i podpora pro otevřené vědy, stejně jako propagace politik a doporučení otevřeného přístupu EK, jsou klíčovými úkoly těchto projektů. V příspěvku bude dále kromě podrobnějšího popisu záměrů a dosud dosažených cílů projektu OpenAIREplus popsána současná situace v České republice ve srovnání se situací ve státech účastníků projektu a shrnuty úkoly, které je nezbytné v oblasti otevřeného přístupu v České republice řešit. Další program EK na podporu výzkumu, Horizont 2020, bude potvrzením jejího závazku otevřeného přístupu. Česká republika jako členský stát Evropské unie je rovněž vázána Doporučením Komise ze dne 17. července 2012 o přístupu k vědeckým informacím a jejich uchovávání. Proto je nezbytné vytvořit i v České republice prostředí odpovídající potřebám a podmínkám otevřeného přístupu k výsledkům výzkumu financovaného z veřejných zdrojů.

Profesní informace o autorovi

Daniela Tkačíková, ředitelka Ústřední knihovny Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava, účastník projektů OpenAIRE a OpenAIREplus za Českou republiku, více na: http://knihovna.vsb.cz/…kacikova.htm


Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

INCAD
Inflow
LibRa

banner