Příspěvek konference

Jak budeme řešit otevřená data ve veřejné správě?

Autor

Michal Rada, Ministerstvo vnitra ČR

Materiály ke stažení

Rozhovor s Michalem Radou Foto přednášejícího / Picture Plný text Prezentace

Abstrakt

Otevřená data (opendata) vnímá Ministerstvo vnitra jako jeden ze základních pilířů eGovernmentu. Takzvaná “otevřená data veřejné správy” jsou koncipována jako mechanismy publikace strojově čitelných dat s jasnými veřejně popsanými datovými modely, aby taková data byla za určitých definovaných podmínek využitelná kýmkoliv. Lidsky řečeno, taková data mohou být využívána jak pro potřeby veřejných služeb, tak pro potřeby občanů, tak pro potřeby komerčního i neziskového využití a dokonce se nad takovými daty dají vytvářet komerční služby a produkty. Nejedná se tedy jen o takzvaná protikorupční data, ale i produkční data využitelná v různých aplikacích a službách občanům, jako geografická data, informace o životním prostředí, jízdní řády, dopravní informace apod., nebo například výsledky kontrol atd. Postupně budeme přecházet k principu „all-public“, kdy obecně platí, že data, u kterých to má smysl a která nepodléhají nějakému principu ochrany, jsou veřejná a ze své podstaty se jedná o otevřená data. Pojďme se společně podívat, jaká je historie otevřených dat v České republice, jaké jsou největší problémy v dané oblasti a jakým směrem se Česká republika a veřejná správa v oblasti opendat bude v následujících letech ubírat.

Profesní informace o autorovi

Dlouhodobě se zabývá problematikou elektronizace veřejné správy, e-governmentu a IT obecně. Řídí mnohé aktivity v oblasti e-governmentu na Ministerstvu vnitra, zároveň je i vedoucím Iniciativy informatiky pro občany, nezávislé odborné platformy pro rozvoj a implementaci ICT. Je členem mezinárodní iniciativy EPOP a podílí se na dalších národních i evropských aktivitách a iniciativách. Dlouhodobě se zabývá vývojem asistivních technologií a popularizační činnosti o technologiích obecně. Mimo jiné je vedoucím pracovní skupiny MV pro otevřená data ve veřejné správě a problematice opendat se věnuje již přes deset let.


Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

Ikaros
INCAD
Inflow
Microsoft Czech Republic
ProInflow

banner