Příspěvek konference

Horizont 2020 a otevřený přístup k vědeckým publikacím a výzkumným datům: Proč, co, kdy a kam

Autor

Daniela Tkačíková, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Ústřední knihovna

Materiály ke stažení

Foto přednášejícího / Picture Plný text Prezentace

Abstrakt

Nový rámcový program Evropské unie (EU) pro výzkum a inovace Horizont 2020 (2014–2020) stanoví příjemcům podpory povinnost otevřeného přístupu k publikovaným článkům a přináší také pilotní projekt otevřeného přístupu k výzkumným datům ve vybraných tematických oblastech. Program Horizont 2020 byl impulsem k zahájení prvních kroků tímto směrem i v České republice. Evropská komise (EK) přitom učinila první kroky směrem k otevřenému přístupu již v roce 2004 zahájením studie o efektivním publikačním systému vědeckých publikací pro budoucí Evropský výzkumný prostor. Cílem všech navazujících aktivit v uplynulých deseti letech bylo zajištění lepšího přístupu k vědeckým informacím pro všechny, kdo je potřebují, a současně lepší využití veřejných investic do výzkumu. Jedním z výsledků těchto aktivit bylo i Doporučení Komise ze dne 17. července 2012 o přístupu k vědeckým informacím a jejich uchovávání, v němž jsou uvedena opatření, která EK ke zlepšení přístupu k vědeckým informacím přijmout. Toto doporučení členské státy vyzývá k definování politik pro šíření vědeckých publikací, které vznikly v rámci výzkumu financovaného z veřejných prostředků, a otevřený přístup k nim. Projekty OpenAIRE a OpenAIREplus jsou projekty podporující politiku otevřeného přístupu EK, a proto je jejich vize založena na principu, že by každý členský stát EU měl být schopen přispět k demonstrování výhod otevřeného přístupu k vědeckým informacím. Příspěvek zrekapituluje výsledky řešení obou projektů v návaznosti na realizaci Doporučení EK v členských státech EU ve srovnání se situací v České republice.

Profesní informace o autorovi

Daniela Tkačíková, ředitelka Ústřední knihovny Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava, účastník projektů OpenAIRE a OpenAIREplus za Českou republiku, členka pracovní komise pro otevřený přístup při RVVI, více na: http://knihovna.vsb.cz/…kacikova.htm


Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

Ikaros
INCAD
Inflow
Microsoft Czech Republic
ProInflow

banner