Příspěvek konference

Jak nabízet kvalitní knihovní služby, na které jsou uživatelé zvyklí z velkých knihoven, v malé oborové knihovně s malým rozpočtem a minimálním personálním obsazením

Autor

Jiří Drozda, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.

Spoluautoři

PhDr. Veronika Synková, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK,v.v.i.), PhDr. Petra Pejšová, Národní technická knihovna Praha

Materiály ke stažení

Foto přednášejícího / Picture Plný text Prezentace

Abstrakt

Volné pokračování příspěvku „Jak (ne)zrušit knihovnu aneb Úplně (ne)normální starosti (ne)obyčejné knihovny“ po dvou letech. Zeměměřická knihovna se chopila své šance obstát v době, kdy uživatelé již nepoužívají k získání dokumentů nohy, ale prsty na klávesnici. Její umístění mimo Prahu ve Zdibech může lákat spíše cestovatele než studenta či výzkumníka, který potřebuje rychle informace ke své práci. Díky informačním technologiím, open source software a běžné dostupnosti sítě internet, knihovna může své služby poskytovat vzdáleně a kvalitněji než dříve. Dříve rozdrobené informační zdroje (knihovní katalog, digitální knihovnu Kramerius, elektronické zdroje, archivy dokumentů na webu) nyní knihovna poskytuje z jednoho místa a navíc je součástí i institucionální digitální repozitář. Toto vše se podařilo díky implementaci open source software Invenio, jehož funkce budou představeny na příkladu implementace v Zeměměřické knihovně.

Profesní informace o autorovi

Jiří Drozda – Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. 1979 – 1984 vystudoval geodézii a kartografii v Brně, 1984 – 2005 působil na různých geografických funkcích v rámci Armády české republiky 2006 – 2010 mezinárodní civilní konsultant NATO na Balkáně 2011 – vedoucí Informačního střediska a Zeměměřické knihovny VÚGTK, v.v.i.


Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

Ikaros
INCAD
Inflow
Microsoft Czech Republic
ProInflow

banner