Příspěvek konference

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)

Autor

Jaroslava Havlová, Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut

Materiály ke stažení

Foto přednášejícího / Picture Poster Prezentace

Abstrakt

Ve svém příspěvku bych se chtěla věnovat České terminologické databázi knihovnictví a informační vědy (TDKIV). Jedná se o jednu z databází Národní knihovny ČR a také o ojedinělý český online terminologický výkladový slovník v oboru knihovnictví a informační věda. Databáze vznikla v letech 2001–2002 v rámci projektu Národní knihovny ČR, který byl podpořen grantem Ministerstva kultury ČR. V roce 2003 získala Cenu INFORUM 2003. Je spravována Knihovnickým institutem NK ČR. V současnosti obsahuje téměř 3200 zpracovaných hesel (tj. téměř 4900 termínů včetně ekvivalentů), které reprezentují všechny podstatné oblasti knihovnictví a informační vědy a souvisejících disciplín. Mám na starosti správu databáze a zároveň se zabývám terminografickou prací (zpracovávám nová hesla a aktualizuji stará hesla). Během své přednášky bych chtěla nejprve představit databázi – její obsah, tematické třídění, terminografickou práci související s databází TDKIV a typy vyhledávání v databázi. Poté se chci věnovat novinkám v databázi (včetně nových webových stránek), které jsem zavedla jako správce databáze. Některé novinky byly realizovány na přání uživatelů. Zmínila bych se také o propagaci TDKIV, která částečně souvisí se zavedenými novinkami.

Profesní informace o autorovi

Bc. Jaroslava Havlová, DiS. pracuje od roku 2008 v Knihovnickém institutu Národní knihovny České republiky. Zde má na starosti katalogizaci, resp. analytické zpracování knihovnických časopisů a www dokumentů. Je také administrativním správcem České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) a jedním ze správců elektronické konference Terminologie. Kromě správy databáze TDKIV a elektronické konference se zabývá terminologickou a terminografickou prací v oboru knihovnictví a informační věda, zpracovává nová hesla do databáze a aktualizuje stará hesla, pokud je to potřeba, zodpovídá dotazy uživatelů ohledně oborové terminologie a propaguje databázi TDKIV. V roce 2012 přednášela na semináři „České databáze (nejen v knihovnách)“ v Hradci Králové.

Publikovala několik odborných článků:

HAVLOVÁ, Jaroslava. Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV): možnost spolupráce veřejnosti při její tvorbě. Čtenář, 2009, 61(11), s. 415. ISSN 0011–2321. Dostupné také z: http://ctenar.svkkl.cz/…e-63-530.htm.

HAVLOVÁ, Jaroslava. Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV): aktuální stav. Knihovna: knihovnická revue, 2009, 20(2), s. 68–72. ISSN 1801–3252. Dostupné také z: http://knihovna.nkp.cz/…/0902068.htm.

HAVLOVÁ, Jaroslava. Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) – základní informace, využívání databáze a způsoby vyhledávání. Čtenář, 2013, 65(2), s. 58–61. ISSN 0011–2321. Dostupné také z: http://ctenar.svkkl.cz/…i-vedy-tdkiv-–-zakladni-informace-vyuzivani-databaze-a-zpusoby-vyhledavani-108–1395.htm#5.

HAVLOVÁ, Jaroslava. Co nabízí TDKIV, aneb, Jak lze pracovat s touto terminologickou databází. Knihovna plus [online], 2013, 9(2) [cit. 2015–02–09]. ISSN 1801–5948. Dostupné z: http://knihovna.nkp.cz/…2/havlov.htm.


Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální partneři

Ikaros
Inflow
ITlib
KNIHOVNA - knihovnická revue
Knihovna plus
Online Searcher