Příspěvek konference

Webová sídla knihoven a jejich optimalizace pro mobilní zařízení

Autor

Světlana Hrabinová, Slezská univerzita v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Ústav informatiky / Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta - KKIV

Materiály ke stažení

Foto přednášejícího / Picture Poster Prezentace

Abstrakt

Webová sídla představují v dnešní době velmi využívané médium. Mezi technologická zařízení, pomocí kterých přistupujeme na webová sídla a celý Internet, už nelze řadit pouze stolní počítače či notebooky, jak tomu bylo zejména v minulých dvaceti letech. S příchodem tzv. mobilní revoluce narůstá využití mobilních zařízení. Stávající webová sídla ale mnohdy nejsou optimalizována právě pro mobilní zařízení či technologie a vyznačují se velmi problémovou přístupností a následnou použitelností na mobilních zařízeních. Zobrazení obsahu takových webových sídel pomocí mobilních prostředků s sebou přináší značné neuspokojení pro jejich uživatele. Existující bariéry a omezení mohou být překonány pomocí optimalizovaných mobilních webových sídel, která napomáhají lepšímu uživatelskému prožitku mobilních uživatelů. Pro knihovny může poskytování mobilních služeb spolu s tradičními hodnotami znamenat potřebnou cestu k inovaci. Kvalitní, použitelná a mobilně optimalizovaná webová sídla mohou sloužit jako vstupní body k obsáhlému množství informací a znalostí, které knihovny mohou svým uživatelům poskytnout. Smyslem posteru je charakterizovat stav vybraných webových sídel českých a slovenských knihoven z pohledu jejich mobilní optimalizace. Zároveň představuje současné trendy v oblasti mobilních technologií stejně jako základní mobilní strategie využitelné pro přizpůsobení webových sídel knihoven pro mobilní zařízení.

Profesní informace o autorovi

Světlana Hrabinová ukončila v roce 2014 navazující magisterské studium oboru Informační a knihovnická studia na Slezské univerzitě v Opavě. V současné době je externí doktorandkou na Katedre knižničnej a informačnej vedy Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Tématem její dizertační práce je použitelnost mobilních webových sídel knihoven. Zároveň působí jako asistent na Oddělení informační vědy Ústavu informatiky při Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě. Mezi její výzkumné i profesní zájmy patří zejména informační architektura, hodnocení kvality webových sídel, optimalizace webových sídel pro mobilní technologie a zařízení či moderní informační a komunikační technologie.


Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální partneři

Ikaros
Inflow
ITlib
KNIHOVNA - knihovnická revue
Knihovna plus
Online Searcher