Příspěvek konference

Možné nástrahy kvantitativního hodnocení

Autor

Pavel Mika, Knihovna AV ČR, v. v. i.

Materiály ke stažení

Foto přednášejícího / Picture Plný text Prezentace

Abstrakt

Kvantitativní metody hodnocení vědeckých výstupů představují na první pohled objektivní, na tvrdých datech založený systém využívaný na různých úrovních vědeckých institucí.

Příspěvek nabídne kritický pohled na praktické použití těchto bibliometrických metod. Postupně budou v příspěvku představeny úskalí a omezení, která snižují vypovídající hodnotu a zvyšují riziko chybné interpretace bibliometrických indikátorů.

K tomu budou prodiskutovány možnosti řešení a obecná doporučení vedoucí ke správnému použití bibliometrie. Konkrétně bude popsána problematika oborového členění, jehož použití je klíčovým faktorem k objektivnímu nahlížení na citační indikátory. Ovšem jaké členění použít a jak to ovlivní výsledné hodnoty je poměrně obsáhlá otázka.

Samotné bibliometrické indikátory zahrnují široký okruh okolností, které je nutné pro jejich správné využití brát v potaz (např. extenzivní – intenzivní indikátory, skreslení průměrem, minimální počet výstupů).

Zajímavou otázkou je také započítávání vědeckých výstupů mezi více autorů, tedy to, jestli využít tzv. plné počítání nebo frakcionalizaci a jak to může skreslit interpretaci indikátorů. Uvedené problémy budou demonstrovány pomocí praktických příkladů ať už z reálné praxe či formou případové studie.

Cílem příspěvku není znehodnotit využití bibliometrie pro účely hodnocení vědy, ale naopak navrhnout taková řešení, která budou robustní a odolná všem možným nástrahám.

Profesní informace o autorovi

Pavel Mika absolvoval Ústav informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a od roku 2014 pracuje v Knihovně Akademie věd ČR, kde se zabývá tvorbou bibliometrických analýz a obecně problematikou hodnocení vědy z hlediska bibliometrie a scientometrie.

Aktivně se podílel na hodnocení institucí AV ČR, které probíhalo v minulém roce a také na projektu IPN Metodika.


Organizátoři


Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální partneři

Ikaros
ITlib
KNIHOVNA - knihovnická revue
Knihovna plus

banner