Příspěvek konference

Hodnocení: Jaké je jeho postavení ve výzkumu, vývoji a inovacích

Autor

Jitka Moravcová, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, MŠMT

Spoluautoři

Daniel Munich, CERGE-EI a Vlastimil Růžička, Technologické centrum AV ČR

Materiály ke stažení

Foto přednášejícího / Picture Plný text Prezentace

Abstrakt

V říjnu 2015 úspěšně skončil individuální národní projekt Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) „Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací“ financovaný prostřednictvím OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Jeho cílem bylo připravit a pilotně odzkoušet návrh nového systému hodnocení VaVaI a navrhnout způsob institucionálního financování.

Výsledné návrhy vzniklé ze spolupráce projektového týmu, MŠMT a skupinou renomovaných společností pod vedením Technopolis Group z Velké Británie otevírají dveře k celonárodnímu hodnocení výzkumných organizací, k hodnocení s významnou formativní funkcí, k hodnocení jako zdroji strategických informací. Základním bodem je posun od hodnocení kvantity k hodnocení kvality, od hodnocení výstupů k hodnocení výzkumných organizací prostřednictvím informovaného peer-review.

Jak ukázaly veřejné konzultace, stále je potřeba vysvětlovat, jaké místo v systému VaVaI vlastně hodnocení má zaujímat, protože v našem vnímání je považováno jen za nástroj pro výpočet výše institucionálního financování. Zásadní pro uvedení nového systému do života je politické rozhodnutí. Podle usnesení Rady pro výzkum, vývoj a inovace lze soudit, že tento okamžik nastal.

V příspěvku bude prezentován návrh nové metodiky hodnocení, její vztah k institucionálnímu financování a zkušenosti z pilotního ověření.

Profesní informace o autorovi

Prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Odborná garantka IPN projektu MŠMT „Metodika“


Organizátoři


Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální partneři

Ikaros
ITlib
KNIHOVNA - knihovnická revue
Knihovna plus

banner