Příspěvek konference

Nechte zvuky znít: Principy a praktické aspekty dlouhodobého uchování audiozáznamů (workshop)

Autor

Dietrich Schüller, Phonogrammarchiv, Austrian Academy of Sciences, Rakousko

Materiály ke stažení

Fotky z workshopu / Photos Prezentace Prezentace Prezentace

Abstrakt

Dietrich Schüller se ve svém workshopu bude soustředit na řadu klíčových aspektů, vztahujících se k otázkám ochrany a dlouhodobého uchovávání zvukových dokumentů

Nejprve bude věnovat pozornost standardu publikovanému Technickou sekcí IASA „Péče o zvukové dědictví: etika, principy a strategie uchovávání“, která je označována jako IASA TC-03. Definuje základy a principy trvalé migrace obsahu – tato metoda se jeví být jedinou cestou pro zachování obsahu audiovizuálních dokumentů v dlouhodobé perspektivě.

Ve druhé části se bude zabývat standardem IASA TC-04, tj. „Pokyny pro výrobu a uchovávání digitálních zvukových objektů“. Soustředit se bude na pátou kapitolu Extrakce signálu z originálu, což představuje klíčový moment pro úspěšný přepis obsahu, neboť tento krok zásadním způsobem ovlivňuje výslednou kvalitu zvuku pro celou další etapu životnosti digitálního dokumentu.

V neposlední řadě přiblíží obsah standardu IASA TC-05 „Zacházení a ukládání audiovizuálních dokumentů“. Péče o uchování nosičů hraje v paměťových institucích stále důležitou roli, zejména pokud ještě všechny audiovizuální dokumenty nebyly převedeny do digitálního repozitáře.

V důsledku toho musíme optimalizovat uchovávání do doby, než bude možné organizovat a financovat profesionální proces převodu, zaručující dlouhodobou životnost. A navíc musejí být původní nosiče uchovávány v co nejlepší kvalitě i po digitalizaci tak, aby umožňovaly pozdější znovuvyužití.

Účastníkům workshopu je doporučeno navštívit webové stránky IASA (Mezinárodní asociace zvukových a audiovizuálních archivů) a předem se ve standardech zorientovat a případně si je stáhnout.

Profesní informace o autorovi

Dietrich Schüller, bývalý ředitel Vienna Phonogrammarchiv, byl v posledních desetiletích aktivně zapojen do vývoje v oblasti uchovávání audiovizuálních záznamů.

Je členem a předsedou několika mezinárodních technických pracovních skupin (ITWG) se zaměřením na uchovávání audiovizuálních záznamů. Součástí programu UNESCO s názvem Memory of the World Programme je již od jeho vzniku, v současné době je členem jejího mezinárodního poradního výboru.

Napsal řadu publikací a je redaktorem dvou standardů IASA zaměřených na uchovávání audiovizuálních materiálů. Můžete se s ním setkat na vzdělávacích seminářích v Evropě i jinde ve světě, v poslední době například v Albánii, jihovýchodní Asii a Kolumbii.


Organizátoři


Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální partneři

Ikaros
ITlib
KNIHOVNA - knihovnická revue
Knihovna plus

banner