Příspěvek konference

K jádru věci – skutečné informační potřeby mladých vědců

Autor

Iva Adlerová, České vysoké učení technické v Praze - Ústřední knihovna / Univerzita Karlova - Filozofická fakulta - Ústav informačních studií a knihovnictví

Spoluautoři

Lenka Němečková / České vysoké učení technické v Praze - Ústřední knihovna

Materiály ke stažení

Foto přednášejícího / Picture Plný text Prezentace

Abstrakt

Mladí vědci, typicky studenti doktorského studia a jeho čerství absolventi, jsou ve vědecké komunitě velmi specifickou skupinou uživatelů. Jsou v nezáviděníhodné pozici, kdy s minimálními zkušenostmi s vědeckou prací a tedy i s vědeckým publikováním mají být co nejdříve rovnocennými kolegy renomovaných vědců.

Jsou na ně kladeny vysoké nároky ve smyslu rychlého vybudování vědecké prestiže v mezinárodním kontextu. Očekává se od nich, že mají dostatečné kompetence pro chápání souvislostí své práce jak ve vlastním oboru, tak v nejširším společenském kontextu. Nedostatek praktických zkušeností je pro ně komplikací v tom, že nemají-li představu, co všechno ještě potřebují vědět, neumějí často přesně formulovat své potřeby. Potřebují se také naučit nejen informace vyhledávat a získávat, ale i zpracovávat, rozlišovat, po stránce obsahu i formy.

Jak dobře definovat skutečné informační potřeby této specifické cílové skupiny uživatelů, které se stále rychleji vyvíjejí a mění? Jak vyjít mladým vědců vstříc a profilovat nabídku služeb smysluplně a efektivně tak, aby dostali informace, které skutečně potřebují? A jak je touto nabídkou neodradit, ale motivovat?

Na základě empirických zkušeností z knihovní praxe, z výukových aktivit i z práce redakce dvou univerzitních recenzovaných vědeckých periodik, která je součástí Ústřední knihovny ČVUT, byla realizovaná v rámci doktorského studia na ÚISK, FF UK, pilotní dotazníková studie, která se pokusila přesněji rozeznat informační potřeby mladých vědců, v prvním přiblížení v oboru prezentace vědeckých výstupů. Její výsledky korespondují do jisté míry s empirickými poznatky a poskytují první vodítko k tomu, jak dále zkoumat a rozšiřovat potřebnou podporu pro tuto specifickou cílovou skupinu uživatelů.

Profesní informace o autorovi

Iva Adlerová je šéfredaktorkou dvou celouniverzitních vědeckých recenzovaných periodik ČVUT v Praze.

V minulosti se věnovala aktivnímu výzkumu a publikační činnosti, v současné době pracuje v Ústřední knihovně ČVUT.

Využívá své zkušenosti v managementu redakce, pracuje na zvyšování kvality obou periodik a podílí se na vzdělávání mladých vědeckých pracovníků, na podpoře vědeckého publikování a redakcí dalších vědeckých časopisů na ČVUT.


Organizátoři


Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální partneři

ITlib
KNIHOVNA - knihovnická revue
Knihovna plus

banner