Příspěvek konference

Kurátorství obsahu jako cesta k propagaci zajímavých zdrojů

Autor

Michal Černý, Masarykova univerzita - Filozofická fakulta - Kabinet informačních studií a knihovnictví

Materiály ke stažení

Foto přednášejícího / Picture Plný text Prezentace

Abstrakt

Kurátorství obsahu představuje jednu ze zajímavých možností netradiční práce s obsahem a tématy. Zatímco v případě běžného zpřístupňování zdrojů prostřednictvím databází je na uživateli, aby posoudil zajímavost a relevantnost daného dokumentu, sám formuloval adekvátní vyhledávací dotazy a s tématem od počátku sám pracoval, kurátorství obsahu umožňuje poměrně jednoduché a zajímavé možnosti, jak často nepříliš navštěvované a dobře propagované zdroje ukázat a zpřístupnit širší nebo i odborné veřejnosti.

Pro tvorbu kurátorských textů nebo sbírek nemusí být informační specialista odborníkem na dané téma (jakkoli se mu samozřejmě základní vhled do problematiky hodí), ale musí být schopen především efektivního vyhledávání, kontextualizace a presentace informací. V příspěvku se pokusíme ukázat některé možnosti, nástroje a přístupy, které podobnou práci s obsahem umožňují a pokusíme v něm načrtnout jistou důležitou doplňkovou službu k digitálním knihovnám, které jsou – bohužel stále – primárně repozitáři digitalizovaných či digitálních dat a nikoli knihovnami v moderním slova smyslu.

Rádi bychom také ukázali, jak tato činnost může mít dopad na informační vzdělávání, spolupráci se vzdělávacími institucemi nebo na podporu vzdělávání vlastních uživatelů v knihovně i mimo ni.

Profesní informace o autorovi

Michal Černý působí jako pedagog na Kabinetu informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě MU, kde se systematicky věnuje technologiím ve vzdělávání i v knihovnách, informační vědě a informačnímu vzdělávání. Je garantem magisterské studijní profilace Technologie ve vzdělávání, podílí se na celoživotním vzdělávání knihovníků i učitelů.

Vyučuje například předměty Vzdělávací technologie, Laboratoř vzdělávacích technologií, Metodik ICT, Informační systémy ve vzdělávání, Informační společnost, Učící se společnost, Kurz práce s informacemi nebo Digitální kompetence.

Je autorem několika knih (Digitální informační kurátorství v pedagogickém kontextu, Webináře ve vzdělávání: pedagogické a didaktické aspekty, Informace jako antropologický fenomén, 12 trendů v české softwarové ekonomice: technologické, ekonomické, sociální a etické aspekty ICT) a několika stovek odborných článků, které se tématům technologií, vzdělávání a informacím většinou věnují.


Organizátoři


Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální partneři

ITlib
KNIHOVNA - knihovnická revue
Knihovna plus

banner