INFORUM logo - návrat na homepage O konferenci Program Sponzoři Výstava Ceny INFORUM
Fotoforum Anketa Výbor Archiv Přihláška

Diagnostika nádorů na Internetu aneb zapomeňte na tlusté bichle

Sekce: Možnosti a využití Internetu a placených informačních zdrojů pro zdravotnictví
 
Autor: Václava Smitková, Fakultní nemocnice v Plzni 
 
Plný text (PDF)
 
Abstrakt: Na českém Internetu je dnes již možno nalézt mnoho zdrojů z oblasti medicíny a zdravotnictví. Většina jich má povahu zdravotnických portálů, které se snaží poskytovat informace jak laikům, tak lékařům. Projekt Diagnostika nádorů na Internetu je zaměřen výhradně na poskytování odborných informací lékařům, kteří se starají o pacienty s nádorovým onemocněním. V současné době projekt pokrývá problematiku nádorů ledvin, varlat, prostaty a prsu, a to z pohledu patologické anatomie, tedy oboru, který je zásadním z hlediska správné diagnostiky nádorového onemocnění a tím i úspěšnosti následné léčby. Nádorová problematika každého orgánu je zpracována na samostatném webu, který mimo jiné zahrnuje: podrobnou klasifikaci nádorů, doporučené monografie, komentář k novinkám v oboru a přehled nejdůležitějších prací publikovaných v odborných časopisech. Všechny informace jsou neustále aktualizovány. Kromě výhod, které s sebou přináší již samotné použití prostředí WWW jako publikačního média, je největším přínosem takového primárního informačního zdroje agregace nejdůležitějších informací a jejich neustálá aktuálnost. Kvalita a validita vystavovaných informací je zaručena kolektivem autorů – patologů renomovaných pracovišť.
 
O autoru: Autorka je vzděláním matematik, od počátku své odborné praxe se však věnuje medicínské informatice. Několik let působila ve funkci vedoucího Laboratoře výpočetní techniky Lékařské fakulty UK v Plzni, jako poradce pro realizaci internetových projektů ve Fakultní nemocnici v Plzni a v Asociaci nemocnic ČR a jako externí učitel EuroMISE centra při UK a ČAV. Je řešitelkou mnoha grantů z oblasti medicínské informatiky. Mezi největší projekty patří Projekt METAknihovny – virtuální knihovny tří univerzit: UK, MU a ZČU. V současné době se věnuje webdesignu, zejména v oblasti medicíny. Její portfolio zahrnuje odborné weby, weby odborných lékařských společností i soukromých lékařů.
 

Další příspěvky v této sekci:

Zpět na program konference

 

AiP logo Copyright © 2002-2003 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena. Připomínky oceníme na adrese .
Aktualizováno 30.07.2003

Grafický design 
Logo STUDIO aha!

Zpracování datDigital Art Studio