INFORUM logo - návrat na homepage O konferenci Program Sponzoři Výstava Ceny INFORUM
Fotoforum Anketa Výbor Archiv Přihláška

Porovnání rešeršních programů SilverPlatter a OVID z pohledu českého uživatele

Sekce: Možnosti a využití Internetu a placených informačních zdrojů pro zdravotnictví
 
Autor: Jana Hercová, Národní lékařská knihovna
Spoluautoři: Adéla Jarolímková, VLK IKEM; Jarmila Langová, VLK IKEM 
 
Plný text (PDF)
 
Abstrakt: Jsou posouzeny dlouhodobé zkušenosti s rešeršními programy SilverPlatter (Spirs, WinSpirs, WebSpirs) a OVID a jejich výhody a nevýhody při práci v biomedicínských bázích. Kromě podmínek pro co nejoptimálnější vyhledávání prací na dané téma jsou hodnoceny i další funkce určené pro konečného uživatele - vzhled obrazovky, nápověda, formáty zobrazení, tisku a uložení záznamů, uložení historie, využití Library Holdings Message, vstup do plných textů, zpracování a odesílání SDI profilů, odstranění duplicit atd.

Na závěr jsou připojeny návrhy na doplnění funkcí, které dosud nebyly v těchto programech zabudovány, ale mohly by vést ke zrychlení a zkvalitnění práce se systémem.

 
O autoru: Jana Hercová
  • 1973 - ukončila studia na Filosofické fakultě UK Praha, katedra knihovnictví a vědeckých informací
  • 1973-1982 pracovnice v dokumentaci VTI Institutu hygieny a epidemiologie (dnes SZÚ) Praha
  • 1982-1997 IKEM Praha; nejprve řadový pracovník rešeršního oddělení, později vedoucí rešeršního oddělení, v letech 1992-1997 vedoucí celého SVTI IKEM
  • 1992-1998 práce v poradním orgánu MZ ČR – skupina VISZ
  • 1998-2003 vedoucí rešeršního oddělení NLK Praha
 

Další příspěvky v této sekci:

Zpět na program konference

 

AiP logo Copyright © 2002-2003 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena. Připomínky oceníme na adrese .
Aktualizováno 30.07.2003

Grafický design 
Logo STUDIO aha!

Zpracování datDigital Art Studio