Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Aktuální trendy a technologie digitálních knihoven
Koordinátor: Miroslav Bartošek,  Masarykova univerzita v Brně
Kdy a kde: 25. 5. 2006, 8:30 - 12:00, Nová aula

Univerzální vyhledávací portál jako integrační řešení pro digitální knihovny

Autor: Iva Celbová,  SEFIRA spol. s r.o., Praha

Plné texty

Soubor PDF  Soubor PDF 

Abstrakt

Vedle tradičních dokumentů knihovny 21. století pracují také s elektronickými daty, ať už se sekundárními informacemi o dokumentech (bibliografické záznamy, metadata), tak s primárními dokumenty (digitalizované a digitální dokumenty, ale také plnotextové elektronické informační zdroje/databáze). Ve vztahu k elektronickým zdrojům knihovny řeší nejen možnosti jejich získávání, archivace a zpřístupňování, ale stále častěji také otázky propojení sekundárních informací a primárních dokumentů, propojení více různých zdrojů, jak v těchto zdrojích efektivně vyhledávat a jak informace zpřístupňovat, to vše v jednotném přívětivém uživatelském rozhraní, s využitím požadovaných standardů. Zabývají se budováním digitálních knihoven.

Databázová technologie Oracle díky svým možnostem práce s velkým množstvím dat a využití fulltextového vyhledávání, se svým řešením vysoké dostupnosti a ochrany dat, ale také se svým specializovaným řešením Oracle Portal je vhodnou technologickou platformou pro zajištění provozu takové digitální knihovny. Spojením dlouholetých zkušeností s technologií Oracle a unikátního know-how v oblasti portálových řešení a v oblasti knihovnictví SEFIRA nabízí komplexní fundovaný projekt digitální knihovny, který lze aplikovat na různé oblasti či instituce. Jako příklad analogického řešení bude stručně představen projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR "Školský informační a vzdělávací portál EDU.CZ", jehož vývojem a realizací se SEFIRA zabývá od začátku roku 2005.

O autorovi

Iva Celbová vystudovala obor Informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (absolutorium leden 2001). Externě spolupracovala například s Národní knihovnou ČR, Informačním centrem Evropské unie či Svazem českých knihkupců a nakladatelů. Od konce roku 2001 pracuje ve firmě SEFIRA spol. s r.o. jako konzultant pro knihovní systémy, podílí se na marketingové a předobchodní podpoře a na rozvoji knihovního systému DAIMON. Dále působí v redakci odborného elektronického časopisu Ikaros.


Ostatní příspěvky v sekci:

Technologie digitálních knihoven

Autor: Miroslav Bartošek, Masarykova univerzita v Brně - Ústav výpočetní techniky


Vyhledávání v archivu českých webových zdrojů

Autor: Jan Hutař, Národní knihovna České republiky, Praha

Spoluautoři: Lukáš Matějka / Fakulta informatiky MU, Brno, Ludmila Celbová / Národní knihovna ČR


Systémy pro tvorbu digitálních knihoven

Autor: Vlastimil Krejčíř, Masarykova univerzita v Brně - Ústav výpočetní techniky


Systém DiVA: současný stav a další vývoj

Autor: Uwe Klosa, Uppsala University, Švédsko

Spoluautoři: Eva Müller / Uppsala University Library


Zpřístupňování digitálních dokumentů na UK v Praze

Autor: Lucia Tesařová, Univerzita Karlova v Praze

Spoluautoři: Pavel Krbec / Ústav výpočetní techniky UK v Praze


Shibboleth - elegantní technologie pro vzdálený přístup k dabatázím

Autor: Jiří Pavlík, Univerzita Karlova v Praze


Zpět na program