Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Přírodní vědy a technika - kolébka elektronických zdrojů
Koordinátor: Jiří Kadleček,  Albertina icome Praha s.r.o.
Kdy a kde: 24. 5. 2006, 13:30 - 17:15, Nová aula

Dilemata vědeckých bází dat

Autor: Jaroslav Šilhánek,  Vysoká škola chemicko-technologická, Praha

Plné texty

Soubor PDF  Soubor PDF 

Abstrakt

Nechť si pod označením "vědecká báze dat" představujeme cokoliv, vždy je na jedné straně tvůrce takové báze dat (producent) a na straně druhé její uživatel, tedy vědec. A na obou stranách této symbiózy zákonitě dochází k situaci, kdy je nutné dělat více či méně závažná a někdy i protichůdná rozhodnutí, která pak zpravidla na velmi dlouhou dobu ovlivňují její fungování. Rozhodování o tom, jakým způsobem bude ta či ona vědecká báze dat vytvářena a následně využívána, je vždy podmiňováno technologiemi, které jsou v dané době dostupné a je tudíž evidentní, že nástup počítačů sehrál ve vývoji tohoto vztahu klíčovou úlohu a otevřel zcela nové možnosti. Přesto, že potenciál dnešních informačních technologií je zcela mimořádný a zdá se, že umožňuje prakticky vše myslitelné, stále zůstává řada otevřených otázek, které je při tvorbě každé vědecké báze dat řešit, a které pak logicky ovlivňují její využívání. K tomu přistupuje stále rychleji narůstající celkový objem vědeckých informací, který představuje dnes nekritičtější aspekt jakéhokoliv rozhodování na obou stranách a i celkového dalšího vývoje. Referát se pokusí shrnout nejčastější dilemata související jak s tvorbou, tak hlavně s aplikací vědeckých zdrojů informací při tvůrčí práci i s využitím konkrétních praktických zkušeností autora z obou stran problému.

O autorovi

Absolvoval VŠCHT v Praze obor organické technologie a obhájil kandidátskou práci z téhož oboru v r.1968. Postupně se začal zabývat problematikou chemických informací a informatikou obecně. Je autorem několika skript z oblasti Chemické literatury a Chemické informatiky, kterou v současné době přednáší jako povinný předmět v základním kursu pro všechny fakulty VŠCHT. Je autorem cca 70 publikací, patentů i přehledných článků v domácích i zahraničních časopisech. V posledních letech přednesl plenární přednášky na mezinárodních konferencích Online Meeting v Londýně (1997 a 1999) a na jednom z největších chemických kongresů ACHEMA ve Frankfurtu na témata z oblasti síťového přenosu a managementu chemických informací. Byl a je řešitelem řady projektů na zpřístupňování hlavních chemických databázových systémů pro většinu chemických fakult v České republice.


Ostatní příspěvky v sekci:

Nové publikace a licenční politika u Nature Publishing Group v roce 2006

Autor: Rocio Machhaus, Nature Publishing Group, Velká Británie


Scopus - nové vlastnosti a možnosti

Autor: Sandra Grijzenhout, Elsevier, Nizozemí


Integrace časopisů, referenčních příruček a e-books do rozhraní SpringerLink

Autor: Frans Lettenström, Springer, Německo


Komparativní analýza informačních služeb

Autor: Barbara Dixee, Knovel Corporation, USA

Spoluautoři: Christina Pierce / Marketing Manager for Knovel


Srovnání vybraných databází z hlediska zpracování českých informačních zdrojů

Autor: Jaroslav Horký, MEDISTYL, s.r.o., Praha

Spoluautoři: Boček Bohumil / Medistyl Praha, Bočková Martina / Medistyl Praha, Šmídová Lucie / ÚISK Praha


Pokračující digitalizace dokumentů a další novinky na platformě Wiley InterScience

Autor: Brett Thomas, John Wiley & Sons Ltd, Velká Británie


Využití služby ESDU pro vzdělávání šetří čas vyučujících a řeší výběr zdrojů

Autor: John Hammar, Information Handling Services - IHS Inc., Velká Británie


Zpět na program