Program

Stručný přehled


Koordinátor: Zdeněk Uhlíř,  Národní knihovna České republiky, Praha
Kdy a kde: 22. 5. 2006, 10:00 - 16:00, Zasedací místnost Národní knihovny ČR

Na workshopu bude představena distribuovaná digitální knihovna Manuscriptorium s důrazem na její obsah a na způsob zpřístupnění dat. Budou naznačeny principy kooperace mezi Národní knihovnou ČR a partnerskými institucemi při poskytování dat pro Manuscriptorium (metadata centralizovaná, data distribuovaná). Bude prezentován softwarový nástroj M-Tool pro přípravu dokumentů, který umožňuje vytváření popisů včetně odkazů na digitální obrazy.

Účastníci worshopu budou seznámeni s konkrétními požadavky na podobu dat pro Manuscriptorium (zejména pokud jde o formát metadat a datové standardy) tak, aby byla kompatibilní se systémem ("Manuscriptorium Compatibility"). Stejně tak budou seznámeni s požadavky na podobu dat pro Manuscriptorium (zejména pokud jde o rozlišení digitálních obrazů a způsob zpracování komplexních digitálních dokumentů ve vztahu k originálu) tak, aby byla konzistentní s obsahem ("Manuscriptorium Quality").

Workshop bude uzavřen diskusí, jejímž cílem bude vytvořit základ pro síť partnerských institucí podílejících se na budování distribuované digitální knihovny Manuscriptorium.

logo NK

Workshop je pořádán ve spolupráci s Národní knihovnou České republiky

Koordinátor: Adriana Cronin Lukas,  Big Blog Company, Velká Británie
Kdy a kde: 22. 5. 2006, 10:00 - 13:00, sál Hospodářské komory Praha, nám. Fr. Kafky 7, Praha 1
Blogging Explained
 • Introduction to blogging
 • Format overview
 • Implications overview
 • Network overview
 • Best practice overview
 • Design overview
 • Tools and technology overview
Blogging Format In-depth
 • The power of permalinks
 • Trackbacks de-mystified
 • Value-sharing via the blogroll
 • Comments options explored
 • Order explained
Tools and Technology Basics
 • The Big Four
 • Differentiation and your needs
 • Training overview
Search Engines Optimization (SEO) and Blogs Basics
 • Why search engines love blogs
 • The scourge of the splog
 • Ethical SEO via blogs
Social media and related technologies
 • RSS/web feeds/syndication
 • Social tagging
 • Collaborative social media (wikis and folksonomies)

UPOZORNĚNÍ: workshop bude veden v angličtině

Koordinátor: Liz Blankson-Hemans,  Thomson Dialog, Velká Británie
Kdy a kde: 22. 5. 2006, 9:30 - 13:00, CERGE, Politických vězňů 7, 1. p., č. místnosti 7

Workshop se chce věnovat obchodně-ekonomickým aspektům nezbytným k úspěšnému zviditelnění a úspěchu vás a vašich informačních služeb. K tomu poslouží princip "3 P" – Packaging, Promoting a Persuading (zabalit – prezentovat - přesvědčit), jakož i základy vypracování marketingového plánu pro distribuci vašich informačních služeb. Workshop bude veden v angličtině, tlumočení do češtiny je zajištěno.

Vedoucí workshopu je paní Liz Blankson-Hemans, ředitelka divize Information Professional Development (Dialog, a Thomson business).

logo CERGE-EI

Workshop je pořádán ve spolupráci s CERGE-EI.

Koordinátor: Anita Joice,  Oxford University Press, Velká Británie
Kdy a kde: 26. 5. 2006, 10:00 - 12:00, Hospodářská komora hl. města Prahy, Nám. Fr. Kafky 7, Praha1

Oxford Reference Online (ORO) je digitální kolekce 140 oxfordských slovníků a encyklopedií (doplněných historickými časovými osami, mapami a obrázky). Producentem je renomované nakladatelství Oxford University Press a právě jeho zástupkyně paní Anita Joice předvede nejen obsah, vyhledávací možnosti a grafické rozhraní ORO, ale stručně seznámí i s nadstavbovými kolekcemi jako je Oxford Scholarship Online, Digital Reference Shelf, Oxford English Dictionary, Grove Music Online a Grove Art Online. Díky svému obecnému zaměření a obsahu kolekcí je tato nabídka OUP cenná zejména pro veřejné knihovny, pro něž je seminář, resp. trénink, pořádán v návaznosti na INFORUM 2006.

Akce je vedena v angličtině, je zdarma, nicméně nezbytnou podmínkou účasti je registrace.

Koordinátor: Vladimír Karen,  Albertina icome Praha s.r.o.
Kdy a kde: 23. 5. 2006, 11:00 - 13:00, Nová aula

Zahájení konference

Autor: Hana Machková, prorektorka pro zahraniční vztahy a public relations, Vysoká škola ekonomická v Praze


Úvodní příspěvek

Autor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.


Komunikace ve vědě: evoluce nebo změna přístupu?

Autor: Allan Foster, Informační konzultant, Velká Británie


Integrace informačních zdrojů pro potřeby různých skupin uživatelů

Autor: Lothar Nunnenmacher, Charité - Universitätsmedizin Berlin, Německo


Na čem stojí budoucnost?

Autor: Boris Škandera, Informetal, zájmové sdružení, Dobrá

Spoluautoři: Miluše Fukalová / Mittal Steel Ostrava a.s., Blanka Polochová / VÚHŽ a.s.


Koordinátor: Jiří Kadleček,  Albertina icome Praha s.r.o.
Kdy a kde: 23. 5. 2006, 14:00 - 17:00, Nová aula

RefWorks - nový nástroj, který pomáhá zvyšovat informační gramotnost

Autor: Nick Barber, RefWorks, Velká Británie


Extrakce informací z úplných textů

Autor: Jan Žbirka, Tovek Partner


Syndetic Solutions - obohaťte svůj OPAC katalog podrobnými informacemi o titulech

Autor: Kai-Henning Gerlach, Bowker Berlin Office, Německo


Prezentace posterů

Autor:  různí autoři / various authors, 


CSA rozšiřuje svoji nabídku

Autor: Alan Golden, CSA, Velká Británie


Nové technologie v systémech firmy Ex Libris a představení Verde - systému pro správu elektronických kolekcí

Autor: Jiří Pavlík, Univerzita Karlova v Praze


Efektivní management počítačových aplikací na univerzitách

Autor: Christian Günther, H+H Software GmbH, Německo


Koordinátor: Anna Diačiková,  Chemosvit, Svit
Kdy a kde: 23. 5. 2006, 14:00 - 17:30, Posluchárna D

Ernst & Young Center for Business Knowledge

Autor: Břetislav Šimral, Ernst & Young, k. s.


Cesty ke kultuře sdílených znalostí aneb změna svědčí všem...

Autor: Liz Blankson-Hemans, Thomson Dialog, Velká Británie


Vybrané problémy managementu informací a znalostí ve velkém hutním podniku

Autor: Miluše Fukalová, Mittal Steel Ostrava a.s.


Informační audit – cesta k rozvoji znalostní organizace

Autor: Petr Očko, Univerzita Karlova - Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha

Spoluautoři: Michaela Dombrovská / Ústav informačních studií a knihovnictví, FF UK


Pořádání elektronických dokumentů v malém, středním a mikro podniku

Autor: Martin van der Walt, Stellenbosch University, South Africa


Workflow v organizaci

Autor: Jan Mottl, AiP Safe s.r.o., Praha


Kategorizace a klasifikace firemních dokumentů

Autor: Pavel Kocourek, INCAD, c/o Convera ČR, Praha


Koordinátor: Martin Lhoták,  Knihovna Akademie věd ČR, Praha
Kdy a kde: 24. 5. 2006, 8:30 - 12:00, Nová aula

Blogy a sociální média uvnitř podniku - interní komunikace a management informačních toků

Autor: Adriana Cronin Lukas, Big Blog Company, Velká Británie


Wikipedie – otevřená encyklopedie

Autor: Petr Kadlec, Wikipedie, Česká republika


Integrácia nových technológií pre vyhľadávanie na webe do služieb knižníc

Autor: Nadežda Andrejčíková, Cosmotron Bohemia, s.r.o., Hodonín


Pokročilé nástroje pro odkrytí neviditelného webu

Autor: Karen Blakeman, RBA Information Services, Velká Británie


Vyhledávání multimediálního obsahu na Internetu

Autor: Michal Krsek, CESNET, z.s.p.o., Praha

Spoluautoři: Michal Illich / Jyxo, Ivan Dolezal / CESNET


Excalibur - sémantická navigace webem

Autor: Pavel Kocourek, INCAD, c/o Convera ČR, Praha


Koordinátor: Milan Špála,  Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta, Praha
Kdy a kde: 24. 5. 2006, 09:00 - 12:30, Posluchárna D

Open access: pohled z Velké Británie

Autor: Allan Foster, Informační konzultant, Velká Británie


Open Access - pohled vydavatele

Autor: Gareth Williams, ProQuest Information and Learning, Velká Británie


Svobodný přístup k odborným informacím - výzva nebo hrozba?

Autor: Jindra Planková, Slezská univerzita v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Spoluautoři: David Piňos / Ústřední knihovna FPF Slezské univerzity v Opavě


Digitální knihovny a citační služby

Autor: Eva Bratková, Univerzita Karlova - Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha


Vliv open access na knihovny: nová éra ve vydavatelském průmyslu

Autor: Daphne Kyriaki-Manessi, Technological Educational Institution of Athens, Řecko

Spoluautoři: Challeplioglou Artemis / Foundation of Biomedical Research of the Academy of Athens, Vasilakaki Eugenia / DBS SA Informatic Services Company


NEREUS - otevřený archiv pro obor ekonomie pro výzkumníky z Evropy

Autor: Jacques Hellemans, Université libre de Bruxelles, Belgie


Trendy v dostupnosti časopisů pro chemii

Autor: Aliaksandr Rahoisha, Belarusian State University, Bělorusko


Koordinátor: Jiří Kadleček,  Albertina icome Praha s.r.o.
Kdy a kde: 24. 5. 2006, 13:30 - 17:15, Nová aula

Nové publikace a licenční politika u Nature Publishing Group v roce 2006

Autor: Rocio Machhaus, Nature Publishing Group, Velká Británie


Dilemata vědeckých bází dat

Autor: Jaroslav Šilhánek, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha


Scopus - nové vlastnosti a možnosti

Autor: Sandra Grijzenhout, Elsevier, Nizozemí


Integrace časopisů, referenčních příruček a e-books do rozhraní SpringerLink

Autor: Frans Lettenström, Springer, Německo


Komparativní analýza informačních služeb

Autor: Barbara Dixee, Knovel Corporation, USA

Spoluautoři: Christina Pierce / Marketing Manager for Knovel


Srovnání vybraných databází z hlediska zpracování českých informačních zdrojů

Autor: Jaroslav Horký, MEDISTYL, s.r.o., Praha

Spoluautoři: Boček Bohumil / Medistyl Praha, Bočková Martina / Medistyl Praha, Šmídová Lucie / ÚISK Praha


Pokračující digitalizace dokumentů a další novinky na platformě Wiley InterScience

Autor: Brett Thomas, John Wiley & Sons Ltd, Velká Británie


Využití služby ESDU pro vzdělávání šetří čas vyučujících a řeší výběr zdrojů

Autor: John Hammar, Information Handling Services - IHS Inc., Velká Británie


Koordinátor: Filip Vojtášek,  Albertina icome Praha s.r.o.
Kdy a kde: 24. 5. 2006, 13:30 - 17:00, Posluchárna D

EIZ ve společenských vědách: zobecnění, specifika a zajímavosti

Autor: Petra Šedinová, Masarykova univerzita v Brně - Pedagogická fakulta


Evropský sociální fond jako možný zdroj financování elektronických informačních zdrojů

Autor: Milan Kovář, Jabok - vyšší sociálně pedagogická a teologická škola, Praha


Budoucnost vyhledávání a získávání informací. Vytvořte si svou vlastní elektronickou knihovnu

Autor: Mechthild Geesen, K. G. Saur Verlag, A Part of The Thomson Corporation, Německo


Virtuální knihovna zdrojů z vydavatelství Oxford University Press

Autor: Anita Joice, Oxford University Press, Velká Británie

Spoluautoři: Kamran Kardan / Oxford University Press


Digitální knihovna Manuscriptorium

Autor: Stanislav Psohlavec, AiP Beroun s.r.o.


FACTIVA.COM – lepší a rychlejší rozhodnutí

Autor: Johanna Bristow, ProQuest Information and Learning, Velká Británie


Získejte co nejvíce ze služby SourceOECD

Autor: François Barnaud, OECD, Francie


Koordinátor: ...,  Organizační výbor INFORUM 2006
Kdy a kde: 24. 5. 2006, 19:30 - 21:00, Zrcadlová kaple, Klementinum

Vzhledem k omezené kapacitě Zrcadlové kaple, mohou být na INFOKONCERT pozváni pouze zvaní hosté, přednášející a vystavovatelé.

Během INFOKONCERTu budou slavnostně vyhlášeny výsledky ankety o Ceny INFORUM 2006.

Koordinátor: ...,  Organizační výbor INFORUM 2006
Kdy a kde: 24. 5. 2006, 21:00 - 23:00, Révové nádvoří, Klementinum
Večerní program konference INFORUM se bude konat na rekonstruovaném Révovém nádvoří (nebo v případě nepříznivého počasí na obou hlavních chodbách I. patra Klementina).
Koordinátor: Miroslav Bartošek,  Masarykova univerzita v Brně
Kdy a kde: 25. 5. 2006, 8:30 - 12:00, Nová aula

Technologie digitálních knihoven

Autor: Miroslav Bartošek, Masarykova univerzita v Brně - Ústav výpočetní techniky


Vyhledávání v archivu českých webových zdrojů

Autor: Jan Hutař, Národní knihovna České republiky, Praha

Spoluautoři: Lukáš Matějka / Fakulta informatiky MU, Brno, Ludmila Celbová / Národní knihovna ČR


Systémy pro tvorbu digitálních knihoven

Autor: Vlastimil Krejčíř, Masarykova univerzita v Brně - Ústav výpočetní techniky


Systém DiVA: současný stav a další vývoj

Autor: Uwe Klosa, Uppsala University, Švédsko

Spoluautoři: Eva Müller / Uppsala University Library


Zpřístupňování digitálních dokumentů na UK v Praze

Autor: Lucia Tesařová, Univerzita Karlova v Praze

Spoluautoři: Pavel Krbec / Ústav výpočetní techniky UK v Praze


Shibboleth - elegantní technologie pro vzdálený přístup k dabatázím

Autor: Jiří Pavlík, Univerzita Karlova v Praze


Univerzální vyhledávací portál jako integrační řešení pro digitální knihovny

Autor: Iva Celbová, SEFIRA spol. s r.o., Praha


Koordinátor: Eva Lesenková,  Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha
Kdy a kde: 25. 5. 2006, 8:30 - 12:30, Posluchárna D

Nový model pro získávání elektronických knih pro využití v rámci Virtual Learning Environment

Autor: David Ball, Bournemouth University, Velká Británie


Oborová knihovna výukových objektů v lékařství - kooperace vysokých škol v oblasti standardizace multimediálních zdrojů

Autor: Jitka Feberová, Univerzita Karlova v Praze - 2.lékařská fakulta

Spoluautoři: Pavel Kasal, Jan Polášek, Pavel Krbec


Vytváření institucionálního repozitáře literatury pro biomedicínu publikované italskými výzkumníky

Autor: Elisabetta Poltronieri, Istituto Superiore di Sanità, Itálie

Spoluautoři: Moreno CURTI / IRCCS Policlinico S.Matteo, Pavia, Italy, Roberto RICCI / Centro di Riferimento Oncologico, Aviano, Italy, Paolo ROAZZI / Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italy, Albina RUMEO / Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italy, Ivana TRUCCOLO / Centro di Riferimento Oncologico, Aviano, Italy


BMJ Publishing Group se představuje

Autor: Helen Barraclough, BMJ Publishing Group, Velká Británie

Spoluautoři: Julie Halfacre / BMJ Publishing Group


ClinicalRecource@Ovid

Autor: Vincent Maessen, Ovid Technologies, Německo


Transformace Vědecké lékařské knihovny IKEM

Autor: Vladimír Rous, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha


Novinky z ProQuestu: zdroje pro medicínu MyiLibrary a Evidence Matters

Autor: Marika Janoušková, ProQuest Information and Learning, Velká Británie


Dokumentační služba projektu Medigrid : dokumentování sémantiky lékařských dat

Autor: Adéla Jarolímková, CESNET, z.s.p.o., Praha

Spoluautoři: Petr Lesný / FN Motol Praha, Kryštof Slabý / FN Motol Praha, Jan Vejvalka / FN Motol Praha, Tomáš Holeček / Fakulta humanitních studií UK


Zkušenosti s tvorbou e-learningových výukových materiálů

Autor: Olga Tomoszková, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Spoluautoři: Milena Menzlová / Ostravská univerzita - Zdravotně sociální fakulta


Koordinátor: Martin Svoboda,  Státní technická knihovna v Praze
Kdy a kde: 25. 5. 2006, 13:30 - 15:30, Nová aula

PANELOVÁ DISKUSE: Právo na kopii v elektronickém světě

Autor: Martin Svoboda, Státní technická knihovna v Praze


Závěrečné slovo

Autor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.


Koordinátor: Jakub Petřík,  Albertina icome Praha s.r.o.
Kdy a kde: 23. 5. 2006, - 25. 5. 2006, propojovací chodba Nová budova - Rajská budova

Otevřený archiv elektronických tisků E-LIS zve české autory [příspěvek]

Autor: Eva Bratková, Univerzita Karlova - Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha


Bezpečnost XML [poster / příspěvek]

Autor: Dagmar Brechlerová, Česká zemědělská univerzita v Praze - Provozně ekonomická fakulta


Informačná stratégia - tvorba informačných zdrojov v dizajne [poster / příspěvek]

Autor: Anna Faklová, Slovenské centrum dizajnu, Bratislava


Berte v úvahu uživatelské potřeby při vývoji nové digitální knihovny [poster/příspěvek]

Autor: Henryk Hollender, Warsaw University of Technology, Polsko


Vznik oborově specializované digitální knihovny Národního filmového archivu [příspěvek]

Autor: Pavla Janásková, Národní filmový archiv, Praha


Nástroje pro podporu spolupráce při tvorbě a sdílení informací a znalostí [příspěvek]

Autor: Jiří Jelínek, Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta managementu

Spoluautoři: Tomáš Kincl


Fulltextové databáze VŠKP (vysokoškolských kvalifikačních prací) – volný přístup k cennému zdroji odborných informací [příspěvek]

Autor: Věra Jurmanová Volemanová, Masarykova univerzita v Brně - Filozofická fakulta - Kabinet knihovnictví


Zajišťování plných textů dokumentů a faktografických údajů [příspěvek]

Autor: Rostislav Kudláček, Informační specialista


Digitalizace a digitální kolekce ve vědeckých knihovnách a archivech v Estonsku [poster / příspěvek]

Autor: Helle Maaslieb, Estonian Literary Museum Archival Library, Estonsko

Spoluautoři: Signe Jantson / University of Tallinn


Evropská knihovna - projekt TEL-ME-MOR [poster / příspěvek]

Autor: Eva Marvanová, Národní knihovna České republiky


Projekt elektronického portálu DIHELIA [příspěvek]

Autor: Sebastia Montserrat, University of Barcelona, Španělsko

Spoluautoři: Eva Delgado, Pablo Campoy


Information System Media Education (ISM): nový digitální referenční nástroj [poster / příspěvek]

Autor: Heike vom Orde, Bavarian Broadcasting Corporation (BR), Německo


SciTech navigátor [poster / příspěvek]

Autor: Alena Paulíková, Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava


Zpřístupňování informačních zdrojů z pohledu deseti let zkušeností [příspěvek]

Autor: Jiří Potáček, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Spoluautoři: Svobodová Věra / MZLU v Brně


Informační podpora firemních procesů – očekávání a realita [poster / příspěvek]

Autor: Tomáš Rain, Česká zemědělská univerzita v Praze

Spoluautoři: Ivana Švarcová


Polytematický strukturovaný heslář jako nástroj pro věcné pořádání elektronických informačních zdrojů [poster / příspěvek]

Autor: Linda Skolková, Státní technická knihovna v Praze

Spoluautoři: Markéta Máliková /Státní technická knihovna, Lucie Šmídová / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK


Elektronický portál územních samospráv ePUSA [poster / příspěvek]

Autor: Jaroslav Svoboda, Ministerstvo vnitra ČR - Odbor informatizace veřejné správy, Praha


Volný přístup k vědeckým informacím – co přinese knihovnám a kdo ho zaplatí? [příspěvek]

Autor: Martin Vítů, Univerzita Karlova - Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha


Tvorba efektívneho informačného systému v drevospracujúcom sektore [poster / příspěvek]

Autor: Alena Zuzánková, Výskumný ústav papiera a celulózy a.s., Bratislava