Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Management informací a znalostí ve firmě
Koordinátor: Anna Diačiková,  Chemosvit, Svit
Kdy a kde: 23. 5. 2006, 14:00 - 17:30, Posluchárna D

Kategorizace a klasifikace firemních dokumentů

Autor: Pavel Kocourek,  INCAD, c/o Convera ČR, Praha

Abstrakt

Získávání znalostí z podnikových úložišť prostřednictvím kategorizace a klasifikace dokumentů s využitím produktu Convera.


Ostatní příspěvky v sekci:

Ernst & Young Center for Business Knowledge

Autor: Břetislav Šimral, Ernst & Young, k. s.


Cesty ke kultuře sdílených znalostí aneb změna svědčí všem...

Autor: Liz Blankson-Hemans, Thomson Dialog, Velká Británie


Vybrané problémy managementu informací a znalostí ve velkém hutním podniku

Autor: Miluše Fukalová, Mittal Steel Ostrava a.s.


Informační audit – cesta k rozvoji znalostní organizace

Autor: Petr Očko, Univerzita Karlova - Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha

Spoluautoři: Michaela Dombrovská / Ústav informačních studií a knihovnictví, FF UK


Pořádání elektronických dokumentů v malém, středním a mikro podniku

Autor: Martin van der Walt, Stellenbosch University, South Africa


Workflow v organizaci

Autor: Jan Mottl, AiP Safe s.r.o., Praha


Zpět na program