Sborník

INFORUM 2006: 12. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 23.-25. května 2006 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2006. Dostupný z WWW: https://www.inforum.cz/archiv/inforum2006/sbornik.php.htm. ISSN 1801-2213.

Vyhledávání ve sborníku

Pokud hledáte konkrétní informaci, využijete archivu konference INFORUM s možností vyhledávání, který je umístěn na adrese sbornik.inforum.cz.

Zpět na program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Andrejčíková Nadežda, Cosmotron Bohemia, s.r.o., Hodonín


Ball David, Bournemouth University, Velká Británie


Barber Nick, RefWorks, Velká Británie


Barnaud François, OECD, Francie


Barraclough Helen, BMJ Publishing Group, Velká Británie

Spoluautoři: Julie Halfacre / BMJ Publishing Group


Bartošek Miroslav, Masarykova univerzita v Brně - Ústav výpočetní techniky


Blakeman Karen, RBA Information Services, Velká Británie


Blankson-Hemans Liz, Thomson Dialog, Velká Británie


Bratková Eva, Univerzita Karlova - Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha


Bratková Eva, Univerzita Karlova - Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha


Brechlerová Dagmar, Česká zemědělská univerzita v Praze - Provozně ekonomická fakulta


Bristow Johanna, ProQuest Information and Learning, Velká Británie


Celbová Iva, SEFIRA spol. s r.o., Praha


Cronin Lukas Adriana, Big Blog Company, Velká Británie


Dixee Barbara, Knovel Corporation, USA

Spoluautoři: Christina Pierce / Marketing Manager for Knovel


Faklová Anna, Slovenské centrum dizajnu, Bratislava


Feberová Jitka, Univerzita Karlova v Praze - 2.lékařská fakulta

Spoluautoři: Pavel Kasal, Jan Polášek, Pavel Krbec


Foster Allan, Informační konzultant, Velká Británie


Foster Allan, Informační konzultant, Velká Británie


Fukalová Miluše, Mittal Steel Ostrava a.s.


Geesen Mechthild, K. G. Saur Verlag, A Part of The Thomson Corporation, Německo


Gerlach Kai-Henning, Bowker Berlin Office, Německo


Golden Alan, CSA, Velká Británie


Grijzenhout Sandra, Elsevier, Nizozemí


Günther Christian, H+H Software GmbH, Německo


Hammar John, Information Handling Services - IHS Inc., Velká Británie


Hellemans Jacques, Université libre de Bruxelles, Belgie


Hollender Henryk, Warsaw University of Technology, Polsko


Horký Jaroslav, MEDISTYL, s.r.o., Praha

Spoluautoři: Boček Bohumil / Medistyl Praha, Bočková Martina / Medistyl Praha, Šmídová Lucie / ÚISK Praha


Hutař Jan, Národní knihovna České republiky, Praha

Spoluautoři: Lukáš Matějka / Fakulta informatiky MU, Brno, Ludmila Celbová / Národní knihovna ČR


Janásková Pavla, Národní filmový archiv, Praha


Janoušková Marika, ProQuest Information and Learning, Velká Británie


Jarolímková Adéla, CESNET, z.s.p.o., Praha

Spoluautoři: Petr Lesný / FN Motol Praha, Kryštof Slabý / FN Motol Praha, Jan Vejvalka / FN Motol Praha, Tomáš Holeček / Fakulta humanitních studií UK


Jelínek Jiří, Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta managementu

Spoluautoři: Tomáš Kincl


Joice Anita, Oxford University Press, Velká Británie

Spoluautoři: Kamran Kardan / Oxford University Press


Jurmanová Volemanová Věra, Masarykova univerzita v Brně - Filozofická fakulta - Kabinet knihovnictví


Kadlec Petr, Wikipedie, Česká republika


Karen Vladimír, Albertina icome Praha s.r.o.


Karen Vladimír, Albertina icome Praha s.r.o.


Klosa Uwe, Uppsala University, Švédsko

Spoluautoři: Eva Müller / Uppsala University Library


Kocourek Pavel, INCAD, c/o Convera ČR, Praha


Kocourek Pavel, INCAD, c/o Convera ČR, Praha


Kovář Milan, Jabok - vyšší sociálně pedagogická a teologická škola, Praha


Krejčíř Vlastimil, Masarykova univerzita v Brně - Ústav výpočetní techniky


Krsek Michal, CESNET, z.s.p.o., Praha

Spoluautoři: Michal Illich / Jyxo, Ivan Dolezal / CESNET


Kudláček Rostislav, Informační specialista


Kyriaki-Manessi Daphne, Technological Educational Institution of Athens, Řecko

Spoluautoři: Challeplioglou Artemis / Foundation of Biomedical Research of the Academy of Athens, Vasilakaki Eugenia / DBS SA Informatic Services Company


Lettenström Frans, Springer, Německo


Maaslieb Helle, Estonian Literary Museum Archival Library, Estonsko

Spoluautoři: Signe Jantson / University of Tallinn


Machhaus Rocio, Nature Publishing Group, Velká Británie


Machková Hana, prorektorka pro zahraniční vztahy a public relations, Vysoká škola ekonomická v Praze


Maessen Vincent, Ovid Technologies, Německo


Marvanová Eva, Národní knihovna České republiky


Montserrat Sebastia, University of Barcelona, Španělsko

Spoluautoři: Eva Delgado, Pablo Campoy


Mottl Jan, AiP Safe s.r.o., Praha


Nunnenmacher Lothar, Charité - Universitätsmedizin Berlin, Německo


Očko Petr, Univerzita Karlova - Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha

Spoluautoři: Michaela Dombrovská / Ústav informačních studií a knihovnictví, FF UK


Paulíková Alena, Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava


Pavlík Jiří, Univerzita Karlova v Praze


Pavlík Jiří, Univerzita Karlova v Praze


Planková Jindra, Slezská univerzita v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Spoluautoři: David Piňos / Ústřední knihovna FPF Slezské univerzity v Opavě


Poltronieri Elisabetta, Istituto Superiore di Sanità, Itálie

Spoluautoři: Moreno CURTI / IRCCS Policlinico S.Matteo, Pavia, Italy, Roberto RICCI / Centro di Riferimento Oncologico, Aviano, Italy, Paolo ROAZZI / Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italy, Albina RUMEO / Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italy, Ivana TRUCCOLO / Centro di Riferimento Oncologico, Aviano, Italy


Potáček Jiří, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Spoluautoři: Svobodová Věra / MZLU v Brně


Psohlavec Stanislav, AiP Beroun s.r.o.


Rahoisha Aliaksandr, Belarusian State University, Bělorusko


Rain Tomáš, Česká zemědělská univerzita v Praze

Spoluautoři: Ivana Švarcová


Rous Vladimír, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha


různí autoři / various authors


Skolková Linda, Státní technická knihovna v Praze

Spoluautoři: Markéta Máliková /Státní technická knihovna, Lucie Šmídová / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK


Svoboda Jaroslav, Ministerstvo vnitra ČR - Odbor informatizace veřejné správy, Praha


Svoboda Martin, Státní technická knihovna v Praze


Šedinová Petra, Masarykova univerzita v Brně - Pedagogická fakulta


Šilhánek Jaroslav, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha


Šimral Břetislav, Ernst & Young, k. s.


Škandera Boris, Informetal, zájmové sdružení, Dobrá

Spoluautoři: Miluše Fukalová / Mittal Steel Ostrava a.s., Blanka Polochová / VÚHŽ a.s.


Tesařová Lucia, Univerzita Karlova v Praze

Spoluautoři: Pavel Krbec / Ústav výpočetní techniky UK v Praze


Thomas Brett, John Wiley & Sons Ltd, Velká Británie


Tomoszková Olga, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Spoluautoři: Milena Menzlová / Ostravská univerzita - Zdravotně sociální fakulta


van der Walt Martin, Stellenbosch University, South Africa


Vítů Martin, Univerzita Karlova - Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha


vom Orde Heike, Bavarian Broadcasting Corporation (BR), Německo


Williams Gareth, ProQuest Information and Learning, Velká Británie


Zuzánková Alena, Výskumný ústav papiera a celulózy a.s., Bratislava


Žbirka Jan, Tovek Partner