Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

E-learning a nové informační technologie v lékařských knihovnách
Koordinátor: Eva Lesenková,  Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha
Kdy a kde: 25. 5. 2006, 8:30 - 12:30, Posluchárna D

Dokumentační služba projektu Medigrid : dokumentování sémantiky lékařských dat

Autor: Adéla Jarolímková,  CESNET, z.s.p.o., Praha

Spoluautoři: Petr Lesný / FN Motol Praha, Kryštof Slabý / FN Motol Praha, Jan Vejvalka / FN Motol Praha, Tomáš Holeček / Fakulta humanitních studií UK

Plné texty

Soubor PDF  Soubor PDF 

Abstrakt

Lékařské terminologie a klasifikační systémy obvykle sestávají z tezauru biomedicínských pojmů či konceptů na jedné straně a souboru vztahů mezi nimi na straně druhé. Základní vztahy mezi pojmy ve většině těchto systémů maji charakter taxonomický, dále bývá vyjádřena synonymie či meronymie (vztah termínů označujících celek a část). Medicína se však zabývá daleko složitějšími vztahy mezi koncepty a entitami. Příkladem takového vztahu jdoucího napříč tradičními hierarchickými systémy je BMI (Body Mass Index), vztah mezi tělesnou výškou a tělesnou hmotností. Aby bylo možno aplikovat potenciál obecných lékařských znalostí na obrovské množství dat souvisejících se zdravotní péčí (obsažených např. v elektronických záznamech), musí být znalosti a data popsány způsobem umožňujícím sémantické vyhledávání.

Pro popis dat figurujících v lékařských výpočtech, které reprezentují vztahy složitější než tradiční klasifikační systémy a hierarchie, jsou existující klasifikační systémy použitelné pouze v omezené míře. Pro projekt Medigrid, který se zabývá právě takovými výpočty, byla proto navržena sémanticky orientovaná Dokumentační služba, která řeší problematiku jednoznačného popisu dat ve výpočtech a představuje solidní dokumentační bázi včetně databáze použitých citací.

Podporováno projektem Medigrid, výzkumným projektem č. 1ET202090537.

O autorovi

Mgr. Adéla Jarolímková, absolvovala Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK. Od roku 1998 pracovala ve Vědecké lékařské knihovně Institutu klinické a experimentální medicíny jako rešeršérka, od roku 2000 jako vedoucí. V současné době se podílí na řešení projektu Medigrid.


Ostatní příspěvky v sekci:

Nový model pro získávání elektronických knih pro využití v rámci Virtual Learning Environment

Autor: David Ball, Bournemouth University, Velká Británie


Oborová knihovna výukových objektů v lékařství - kooperace vysokých škol v oblasti standardizace multimediálních zdrojů

Autor: Jitka Feberová, Univerzita Karlova v Praze - 2.lékařská fakulta

Spoluautoři: Pavel Kasal, Jan Polášek, Pavel Krbec


Vytváření institucionálního repozitáře literatury pro biomedicínu publikované italskými výzkumníky

Autor: Elisabetta Poltronieri, Istituto Superiore di Sanità, Itálie

Spoluautoři: Moreno CURTI / IRCCS Policlinico S.Matteo, Pavia, Italy, Roberto RICCI / Centro di Riferimento Oncologico, Aviano, Italy, Paolo ROAZZI / Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italy, Albina RUMEO / Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italy, Ivana TRUCCOLO / Centro di Riferimento Oncologico, Aviano, Italy


BMJ Publishing Group se představuje

Autor: Helen Barraclough, BMJ Publishing Group, Velká Británie

Spoluautoři: Julie Halfacre / BMJ Publishing Group


ClinicalRecource@Ovid

Autor: Vincent Maessen, Ovid Technologies, Německo


Transformace Vědecké lékařské knihovny IKEM

Autor: Vladimír Rous, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha


Novinky z ProQuestu: zdroje pro medicínu MyiLibrary a Evidence Matters

Autor: Marika Janoušková, ProQuest Information and Learning, Velká Británie


Zkušenosti s tvorbou e-learningových výukových materiálů

Autor: Olga Tomoszková, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Spoluautoři: Milena Menzlová / Ostravská univerzita - Zdravotně sociální fakulta


Zpět na program