Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

E-learning a nové informační technologie v lékařských knihovnách
Koordinátor: Eva Lesenková,  Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha
Kdy a kde: 25. 5. 2006, 8:30 - 12:30, Posluchárna D

Zkušenosti s tvorbou e-learningových výukových materiálů

Autor: Olga Tomoszková,  Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Spoluautoři: Milena Menzlová / Ostravská univerzita - Zdravotně sociální fakulta

Plné texty

Soubor PDF  Soubor PDF 

Abstrakt

Příspěvek pojednává o zkušenostech s přípravou e-learningového výukového materiálu - distanční opory pro předmět "Zpracování tématických prací v ochraně veřejného zdraví" určené studentům kombinovaného bakalářského studia v oboru "Ochrana veřejného zdraví" na Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity. Způsob výuky, při kterém není přímý bezprostřední kontakt studenta s lektorem, má své specifické požadavky na umožnění dialogu v online režimu, na velmi podrobné a přesné vysvětlování obsahu a vhodné zařazení prvků řídících aktivitu studentů: kontrolních otázek, testů (s vyhodnocením na konci textu) a informací k zamyšlení. Také zpětná vazba na tutora je nezbytná, jak ve formě prezenčních a e-mailových konzultací, tak ve formě korespondenčních úkolů zasílaných k vyhodnocení e-mailem. Velký význam má rovněž výstižné a přesné shrnutí obsahu kapitol. Dalšími pomocnými prostředky jsou "poznámky v margináliích" a "průvodce studiem", které pomáhají správně rozmístit akcenty na nejpodstatnější souvislosti nebo vyjádřit názor či zkušenosti autora. Velkou výhodou e-learningu je snadná dostupnost výukových materiálů a jejich elektronická forma, v daném případě online zpřístupněný soubor ve formátu HTML. Zvlášť pro výuku informační vědy a knihovnictví je tento způsob přístupu k distančnímu kurzu mnohem vhodnější, než je tomu v případě tištěných nebo jiných elektronických forem vzdělávacích materiálů (např. CD-ROM, videokazety, interaktivní televize, satelitní vysílání). Z hypertextového souboru může student přímo využívat hypertextové odkazy, hlavně na internetové informační zdroje neplacené, stejně jako prostřednictvím vzdáleného klienta na zdroje předplacené vysokou školou. Úlohou knihoven je postarat se o to, aby se e-learning stal běžným standardem ve vzdělávání nejen studentů, ale i uživatelů.

O autorovi

Pracuje ve Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě. Absolventka Lomonosovovy Univerzity v Moskvě. Od r. 1991 pracovala jako informační pracovnice (rešerše, vzdělávání uživatelů aj.), později jako vedoucí oddělení vědeckých informací a projektů.


Ostatní příspěvky v sekci:

Nový model pro získávání elektronických knih pro využití v rámci Virtual Learning Environment

Autor: David Ball, Bournemouth University, Velká Británie


Oborová knihovna výukových objektů v lékařství - kooperace vysokých škol v oblasti standardizace multimediálních zdrojů

Autor: Jitka Feberová, Univerzita Karlova v Praze - 2.lékařská fakulta

Spoluautoři: Pavel Kasal, Jan Polášek, Pavel Krbec


Vytváření institucionálního repozitáře literatury pro biomedicínu publikované italskými výzkumníky

Autor: Elisabetta Poltronieri, Istituto Superiore di Sanità, Itálie

Spoluautoři: Moreno CURTI / IRCCS Policlinico S.Matteo, Pavia, Italy, Roberto RICCI / Centro di Riferimento Oncologico, Aviano, Italy, Paolo ROAZZI / Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italy, Albina RUMEO / Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italy, Ivana TRUCCOLO / Centro di Riferimento Oncologico, Aviano, Italy


BMJ Publishing Group se představuje

Autor: Helen Barraclough, BMJ Publishing Group, Velká Británie

Spoluautoři: Julie Halfacre / BMJ Publishing Group


ClinicalRecource@Ovid

Autor: Vincent Maessen, Ovid Technologies, Německo


Transformace Vědecké lékařské knihovny IKEM

Autor: Vladimír Rous, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha


Novinky z ProQuestu: zdroje pro medicínu MyiLibrary a Evidence Matters

Autor: Marika Janoušková, ProQuest Information and Learning, Velká Británie


Dokumentační služba projektu Medigrid : dokumentování sémantiky lékařských dat

Autor: Adéla Jarolímková, CESNET, z.s.p.o., Praha

Spoluautoři: Petr Lesný / FN Motol Praha, Kryštof Slabý / FN Motol Praha, Jan Vejvalka / FN Motol Praha, Tomáš Holeček / Fakulta humanitních studií UK


Zpět na program