Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

E-learning a nové informační technologie v lékařských knihovnách
Koordinátor: Eva Lesenková,  Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha
Kdy a kde: 25. 5. 2006, 8:30 - 12:30, Posluchárna D

Transformace Vědecké lékařské knihovny IKEM

Autor: Vladimír Rous,  Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Plné texty

Soubor PDF  Soubor PDF 

Abstrakt

Příspěvek se zabývá novými možnostmi, které přináší rozvíjející se oblast e-learningu. Původně poskytovaly lékařské knihovny základní služby jako je zpřístupňování fondu a zprostředkování informací prostřednictvím výpůjček, reprografických služeb a klasických rešerší. Moderní způsoby práce nám v současné době nabízí využití elektronických databází s jejichž pomocí jsme schopni pracovat s informacemi efektivněji a relevantněji a poskytovat je v digitální formě. Dnes se otevírá pro knihovnu i možnost stát se centrem pro poskytování e-learningových aplikací. Na praktickém příkladě transformace Vědecké lékařské knihovny IKEM, která souvisí s přestěhováním do nových moderně koncipovaných prostor, autoři příspěvku ukáží možnosti podpory e-learningu. Důležitým prvkem nových služeb je vybavení knihovny moderními informačními a komunikačními technologiemi jako je například pokrytí bezdrátovými sítěmi (WiFi). Důležitým prvkem pro podporu e-learningu je rovněž vhodně vybavená multimediální studovna, která je součástí Vědecké lékařské knihovny.

Autoři také budou demonstrovat některé praktické výsledky e-learningu z projektu "Vzdělávací a informační portál IKEM – Praha", který je v současné době v realizační fázi.

O autorovi

Ing. Vladimír Rous vystudoval ČVUT obor přenos dat. Pracoval jako programátor, technik, obchodník a IT manažer v různých firmách. Od roku 2001 působí v IKEM, v současné době ve funkci náměstka pro informatiku a komunikace.


Ostatní příspěvky v sekci:

Nový model pro získávání elektronických knih pro využití v rámci Virtual Learning Environment

Autor: David Ball, Bournemouth University, Velká Británie


Oborová knihovna výukových objektů v lékařství - kooperace vysokých škol v oblasti standardizace multimediálních zdrojů

Autor: Jitka Feberová, Univerzita Karlova v Praze - 2.lékařská fakulta

Spoluautoři: Pavel Kasal, Jan Polášek, Pavel Krbec


Vytváření institucionálního repozitáře literatury pro biomedicínu publikované italskými výzkumníky

Autor: Elisabetta Poltronieri, Istituto Superiore di Sanità, Itálie

Spoluautoři: Moreno CURTI / IRCCS Policlinico S.Matteo, Pavia, Italy, Roberto RICCI / Centro di Riferimento Oncologico, Aviano, Italy, Paolo ROAZZI / Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italy, Albina RUMEO / Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italy, Ivana TRUCCOLO / Centro di Riferimento Oncologico, Aviano, Italy


BMJ Publishing Group se představuje

Autor: Helen Barraclough, BMJ Publishing Group, Velká Británie

Spoluautoři: Julie Halfacre / BMJ Publishing Group


ClinicalRecource@Ovid

Autor: Vincent Maessen, Ovid Technologies, Německo


Novinky z ProQuestu: zdroje pro medicínu MyiLibrary a Evidence Matters

Autor: Marika Janoušková, ProQuest Information and Learning, Velká Británie


Dokumentační služba projektu Medigrid : dokumentování sémantiky lékařských dat

Autor: Adéla Jarolímková, CESNET, z.s.p.o., Praha

Spoluautoři: Petr Lesný / FN Motol Praha, Kryštof Slabý / FN Motol Praha, Jan Vejvalka / FN Motol Praha, Tomáš Holeček / Fakulta humanitních studií UK


Zkušenosti s tvorbou e-learningových výukových materiálů

Autor: Olga Tomoszková, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Spoluautoři: Milena Menzlová / Ostravská univerzita - Zdravotně sociální fakulta


Zpět na program