Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Postery a/nebo další publikace ve sborníku
Koordinátor: Jakub Petřík,  Albertina icome Praha s.r.o.
Kdy a kde: 23. 5. 2006, - 25. 5. 2006, propojovací chodba Nová budova - Rajská budova

Elektronický portál územních samospráv ePUSA [poster / příspěvek]

Autor: Jaroslav Svoboda,  Ministerstvo vnitra ČR - Odbor informatizace veřejné správy, Praha

Plné texty

Soubor PDF  Soubor PDF 

Abstrakt

Elektronický portál územních samospráv – pusa (www.epusa.cz) je společný projekt Asociace krajů ČR a Ministerstva vnitra, který řeší kontakty na kraje, města a obce do úrovně kontaktních odborných pracovníků. Potřeba udržování a správa takových údajů je dána příslušnými zákony, o územním členění státu, svobodném přístupu k informacím, zákonu o krizovém řízení, zákonu o obcích, zákonu o krajích a o hlavním městě Praze. Systém pusa splňuje uvedené podmínky publikace kontaktních údajů na krajské a obecní úřady, které mohou být používány občany a ostatními institucemi.

Použití ICT nabízí efektivní nástroj k ukládání, editaci a vyhledávání kontaktních informací na kraje, města a obce, které mohou být využívány v prostředí webové aplikace. Aplikace umožňuje dálkovou distribuci uvedených údajů ve smyslu Standardu ISVS – povinně zveřejňované informace o institucích veřejné správy (17 bodů). Odpovědnost za správnost údajů může být delegována na libovolnou úroveň veřejné správy v území. V podobném duchu jsou realizovány webové služby pro spolupráci s dalšími projekty, jako je například Portál veřejné správy (portal.gov.cz), který je v v kompetenci Ministerstva informatiky.

O autorovi

Narozen 1947, absolvent oboru technická kybernetika na FEL ČVUT (1971), výzkumný pracovník (1971 -1991) v aplikovaném výzkumu (VÚPM Šumperk) oboru měření, metrologie, spolehlivost a aplikace ICT. Pracovník veřejné správy MěÚ Šumperk (1991 – 2001) a MV ČR (2001) podíl na projektech v oblasti ICT pro územní samosprávy a eGovernment.


Ostatní příspěvky v sekci:

Otevřený archiv elektronických tisků E-LIS zve české autory [příspěvek]

Autor: Eva Bratková, Univerzita Karlova - Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha


Bezpečnost XML [poster / příspěvek]

Autor: Dagmar Brechlerová, Česká zemědělská univerzita v Praze - Provozně ekonomická fakulta


Informačná stratégia - tvorba informačných zdrojov v dizajne [poster / příspěvek]

Autor: Anna Faklová, Slovenské centrum dizajnu, Bratislava


Berte v úvahu uživatelské potřeby při vývoji nové digitální knihovny [poster/příspěvek]

Autor: Henryk Hollender, Warsaw University of Technology, Polsko


Vznik oborově specializované digitální knihovny Národního filmového archivu [příspěvek]

Autor: Pavla Janásková, Národní filmový archiv, Praha


Nástroje pro podporu spolupráce při tvorbě a sdílení informací a znalostí [příspěvek]

Autor: Jiří Jelínek, Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta managementu

Spoluautoři: Tomáš Kincl


Fulltextové databáze VŠKP (vysokoškolských kvalifikačních prací) – volný přístup k cennému zdroji odborných informací [příspěvek]

Autor: Věra Jurmanová Volemanová, Masarykova univerzita v Brně - Filozofická fakulta - Kabinet knihovnictví


Zajišťování plných textů dokumentů a faktografických údajů [příspěvek]

Autor: Rostislav Kudláček, Informační specialista


Digitalizace a digitální kolekce ve vědeckých knihovnách a archivech v Estonsku [poster / příspěvek]

Autor: Helle Maaslieb, Estonian Literary Museum Archival Library, Estonsko

Spoluautoři: Signe Jantson / University of Tallinn


Evropská knihovna - projekt TEL-ME-MOR [poster / příspěvek]

Autor: Eva Marvanová, Národní knihovna České republiky


Projekt elektronického portálu DIHELIA [příspěvek]

Autor: Sebastia Montserrat, University of Barcelona, Španělsko

Spoluautoři: Eva Delgado, Pablo Campoy


Information System Media Education (ISM): nový digitální referenční nástroj [poster / příspěvek]

Autor: Heike vom Orde, Bavarian Broadcasting Corporation (BR), Německo


SciTech navigátor [poster / příspěvek]

Autor: Alena Paulíková, Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava


Zpřístupňování informačních zdrojů z pohledu deseti let zkušeností [příspěvek]

Autor: Jiří Potáček, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Spoluautoři: Svobodová Věra / MZLU v Brně


Informační podpora firemních procesů – očekávání a realita [poster / příspěvek]

Autor: Tomáš Rain, Česká zemědělská univerzita v Praze

Spoluautoři: Ivana Švarcová


Polytematický strukturovaný heslář jako nástroj pro věcné pořádání elektronických informačních zdrojů [poster / příspěvek]

Autor: Linda Skolková, Státní technická knihovna v Praze

Spoluautoři: Markéta Máliková /Státní technická knihovna, Lucie Šmídová / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK


Volný přístup k vědeckým informacím – co přinese knihovnám a kdo ho zaplatí? [příspěvek]

Autor: Martin Vítů, Univerzita Karlova - Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha


Tvorba efektívneho informačného systému v drevospracujúcom sektore [poster / příspěvek]

Autor: Alena Zuzánková, Výskumný ústav papiera a celulózy a.s., Bratislava


Zpět na program