Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Postery a/nebo další publikace ve sborníku
Koordinátor: Jakub Petřík,  Albertina icome Praha s.r.o.
Kdy a kde: 23. 5. 2006, - 25. 5. 2006, propojovací chodba Nová budova - Rajská budova

Polytematický strukturovaný heslář jako nástroj pro věcné pořádání elektronických informačních zdrojů [poster / příspěvek]

Autor: Linda Skolková,  Státní technická knihovna v Praze

Spoluautoři: Markéta Máliková /Státní technická knihovna, Lucie Šmídová / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK

Plné texty

Soubor PDF  Soubor PDF 

Abstrakt

V příspěvku je stručně představena nová verze Polytematického strukturovaného hesláře (PSH, http://www.stk.cz/psh.html), která byla vytvořena ve Státní technické knihovně v Praze (STK) aktualizací a revizí verze 1.4 a je připravena ke zveřejnění v roce 2006.

Heslář je v řadě českých knihoven využíván k věcnému zpracování dokumentů, zejména klasických tištěných knih, jejichž elektronické záznamy jsou zpřístupňovány v online knihovních katalozích. Heslář je však možno úspěšně aplikovat i jako nástroj pro věcný popis elektronických informačních zdrojů a jejich následnou uživatelsky přívětivou grafickou prezentaci.

Jádrem příspěvku proto budou případové studie, v nichž bude přiblíženo využití hesláře jako nástroje pro pořádání informačních zdrojů v rámci portálu STM (http://www.portalstm.cza) vytvářeného v STK a v rámci portálu studijních materiálů ESO (Elektronické studijní opory, http://www.vscht.cz/eso/) budovaného na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.

Budou také názorně ukázány možnosti práce s heslářem v různých uživatelských prostředích (rozhraních) dostupných online prostřednictvím internetu. Rovněž bude podtržen význam stromové struktury hesláře pro prohlížení (browsing), tedy způsobu navigace mezi elektronickými informačními zdroji, který doplňuje další formu lokalizace požadovaných dokumentů, tj. vyhledávání (searching).

O autorovi

Linda Skolková v roce 2005 úspěšně absolvovala bakalářský studijní program Informační studia a knihovnictví realizovaný Ústavem informačních studií a knihovnictví FF UK (ÚISK FF UK).V současné době pokračuje navazujícím magisterským studiem (rovněž ÚISK FF UK).

Na ÚISK FF UK působí také na pozici pomocné vědecké síly, dále je členkou redakční rady elektronického časopisu Ikaros http://www.ikaros.cz), Bulletinu SKIP, spolupracuje rovněž s dalšími oborovými periodiky. Podílí se na přípravě odborných seminářů a dalších akcí pořádaných ÚISK FF UK, v současné době zejména mezinárodní studentské konference BOBCATSSS 2007 a Jinonických informačních pondělků. Je členkou Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP ČR) a České informační společnosti (ČIS), spolupracuje také s občanským sdružením SPRIG (Společnost pro rozvoj informační gramotnosti).


Ostatní příspěvky v sekci:

Otevřený archiv elektronických tisků E-LIS zve české autory [příspěvek]

Autor: Eva Bratková, Univerzita Karlova - Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha


Bezpečnost XML [poster / příspěvek]

Autor: Dagmar Brechlerová, Česká zemědělská univerzita v Praze - Provozně ekonomická fakulta


Informačná stratégia - tvorba informačných zdrojov v dizajne [poster / příspěvek]

Autor: Anna Faklová, Slovenské centrum dizajnu, Bratislava


Berte v úvahu uživatelské potřeby při vývoji nové digitální knihovny [poster/příspěvek]

Autor: Henryk Hollender, Warsaw University of Technology, Polsko


Vznik oborově specializované digitální knihovny Národního filmového archivu [příspěvek]

Autor: Pavla Janásková, Národní filmový archiv, Praha


Nástroje pro podporu spolupráce při tvorbě a sdílení informací a znalostí [příspěvek]

Autor: Jiří Jelínek, Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta managementu

Spoluautoři: Tomáš Kincl


Fulltextové databáze VŠKP (vysokoškolských kvalifikačních prací) – volný přístup k cennému zdroji odborných informací [příspěvek]

Autor: Věra Jurmanová Volemanová, Masarykova univerzita v Brně - Filozofická fakulta - Kabinet knihovnictví


Zajišťování plných textů dokumentů a faktografických údajů [příspěvek]

Autor: Rostislav Kudláček, Informační specialista


Digitalizace a digitální kolekce ve vědeckých knihovnách a archivech v Estonsku [poster / příspěvek]

Autor: Helle Maaslieb, Estonian Literary Museum Archival Library, Estonsko

Spoluautoři: Signe Jantson / University of Tallinn


Evropská knihovna - projekt TEL-ME-MOR [poster / příspěvek]

Autor: Eva Marvanová, Národní knihovna České republiky


Projekt elektronického portálu DIHELIA [příspěvek]

Autor: Sebastia Montserrat, University of Barcelona, Španělsko

Spoluautoři: Eva Delgado, Pablo Campoy


Information System Media Education (ISM): nový digitální referenční nástroj [poster / příspěvek]

Autor: Heike vom Orde, Bavarian Broadcasting Corporation (BR), Německo


SciTech navigátor [poster / příspěvek]

Autor: Alena Paulíková, Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava


Zpřístupňování informačních zdrojů z pohledu deseti let zkušeností [příspěvek]

Autor: Jiří Potáček, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Spoluautoři: Svobodová Věra / MZLU v Brně


Informační podpora firemních procesů – očekávání a realita [poster / příspěvek]

Autor: Tomáš Rain, Česká zemědělská univerzita v Praze

Spoluautoři: Ivana Švarcová


Elektronický portál územních samospráv ePUSA [poster / příspěvek]

Autor: Jaroslav Svoboda, Ministerstvo vnitra ČR - Odbor informatizace veřejné správy, Praha


Volný přístup k vědeckým informacím – co přinese knihovnám a kdo ho zaplatí? [příspěvek]

Autor: Martin Vítů, Univerzita Karlova - Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha


Tvorba efektívneho informačného systému v drevospracujúcom sektore [poster / příspěvek]

Autor: Alena Zuzánková, Výskumný ústav papiera a celulózy a.s., Bratislava


Zpět na program