Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Postery a/nebo další publikace ve sborníku
Koordinátor: Jakub Petřík,  Albertina icome Praha s.r.o.
Kdy a kde: 23. 5. 2006, - 25. 5. 2006, propojovací chodba Nová budova - Rajská budova

Zpřístupňování informačních zdrojů z pohledu deseti let zkušeností [příspěvek]

Autor: Jiří Potáček,  Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Spoluautoři: Svobodová Věra / MZLU v Brně

Plné texty

Soubor PDF 

Abstrakt

V roce 1996 byla na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně otevřena první část informačního centra. Volné zpřístupňování klasických a elektronických informačních zdrojů pro pedagogy, vědce i studenty přineslo mnohé kladné, ale také záporné zkušenosti jak pro provozovatele, tak pro uživatele. Univerzita má předplaceno 440 titulů časopisů, z nich 240 zahraničních a dalších 270 titulů získává výměnou. V současnosti jsou zpřístupněny i elektronické verze, tam kde to dovolují licenční podmínky. Dále je k dispozici 50 databází a další elektronické zdroje v rámci konsorcií a také elektronické knihy. Přístupy jsou nejen ve studijních prostorách, ale také prakticky v celé počítačové síti na univerzitě. Získané zkušenosti jsou podkladem pro koncepci dalšího rozvoje služeb open access v univerzitním prostředí.

O autorovi

Od r.1990 je vedoucím Ústavu vědecko-pedagogických informací a služeb Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Je absolventem VUT v Brně, vědeckou aspiranturu získal na VŠE v Praze. Pracoval jako vedoucí pracovník výpočetních středisek a vedoucí útvaru informačních a řídících systémů v PVT Brno, ČKD Blansko a Nábytkářském průmyslu Brno. Byl úspěšným řešitelem několika státních úkolů a grantových projektů. Na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě modernizoval knihovnické služby, zavedl automatizaci a vybudoval moderní informační centrum. Vyučuje a publikuje v oblasti informačních a komunikačních technologií.


Ostatní příspěvky v sekci:

Otevřený archiv elektronických tisků E-LIS zve české autory [příspěvek]

Autor: Eva Bratková, Univerzita Karlova - Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha


Bezpečnost XML [poster / příspěvek]

Autor: Dagmar Brechlerová, Česká zemědělská univerzita v Praze - Provozně ekonomická fakulta


Informačná stratégia - tvorba informačných zdrojov v dizajne [poster / příspěvek]

Autor: Anna Faklová, Slovenské centrum dizajnu, Bratislava


Berte v úvahu uživatelské potřeby při vývoji nové digitální knihovny [poster/příspěvek]

Autor: Henryk Hollender, Warsaw University of Technology, Polsko


Vznik oborově specializované digitální knihovny Národního filmového archivu [příspěvek]

Autor: Pavla Janásková, Národní filmový archiv, Praha


Nástroje pro podporu spolupráce při tvorbě a sdílení informací a znalostí [příspěvek]

Autor: Jiří Jelínek, Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta managementu

Spoluautoři: Tomáš Kincl


Fulltextové databáze VŠKP (vysokoškolských kvalifikačních prací) – volný přístup k cennému zdroji odborných informací [příspěvek]

Autor: Věra Jurmanová Volemanová, Masarykova univerzita v Brně - Filozofická fakulta - Kabinet knihovnictví


Zajišťování plných textů dokumentů a faktografických údajů [příspěvek]

Autor: Rostislav Kudláček, Informační specialista


Digitalizace a digitální kolekce ve vědeckých knihovnách a archivech v Estonsku [poster / příspěvek]

Autor: Helle Maaslieb, Estonian Literary Museum Archival Library, Estonsko

Spoluautoři: Signe Jantson / University of Tallinn


Evropská knihovna - projekt TEL-ME-MOR [poster / příspěvek]

Autor: Eva Marvanová, Národní knihovna České republiky


Projekt elektronického portálu DIHELIA [příspěvek]

Autor: Sebastia Montserrat, University of Barcelona, Španělsko

Spoluautoři: Eva Delgado, Pablo Campoy


Information System Media Education (ISM): nový digitální referenční nástroj [poster / příspěvek]

Autor: Heike vom Orde, Bavarian Broadcasting Corporation (BR), Německo


SciTech navigátor [poster / příspěvek]

Autor: Alena Paulíková, Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava


Informační podpora firemních procesů – očekávání a realita [poster / příspěvek]

Autor: Tomáš Rain, Česká zemědělská univerzita v Praze

Spoluautoři: Ivana Švarcová


Polytematický strukturovaný heslář jako nástroj pro věcné pořádání elektronických informačních zdrojů [poster / příspěvek]

Autor: Linda Skolková, Státní technická knihovna v Praze

Spoluautoři: Markéta Máliková /Státní technická knihovna, Lucie Šmídová / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK


Elektronický portál územních samospráv ePUSA [poster / příspěvek]

Autor: Jaroslav Svoboda, Ministerstvo vnitra ČR - Odbor informatizace veřejné správy, Praha


Volný přístup k vědeckým informacím – co přinese knihovnám a kdo ho zaplatí? [příspěvek]

Autor: Martin Vítů, Univerzita Karlova - Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha


Tvorba efektívneho informačného systému v drevospracujúcom sektore [poster / příspěvek]

Autor: Alena Zuzánková, Výskumný ústav papiera a celulózy a.s., Bratislava


Zpět na program