Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Postery a/nebo další publikace ve sborníku
Koordinátor: Jakub Petřík,  Albertina icome Praha s.r.o.
Kdy a kde: 23. 5. 2006, - 25. 5. 2006, propojovací chodba Nová budova - Rajská budova

Projekt elektronického portálu DIHELIA [příspěvek]

Autor: Sebastia Montserrat,  University of Barcelona, Španělsko

Spoluautoři: Eva Delgado, Pablo Campoy

Plné texty

Soubor PDF 

Abstrakt

The main aim of this project is to investigate and identify the pillars of Knowledge Architecture in the field of Cultural Heritage. This will be carried out through the construction of a specialised Portal and a multilingual thesaurus for the social and educational dissemination of cultural, historic and natural heritage. We study cultural heritage and how it’s managed from a multidisciplinary point of view, employing the methods and procedures used in the human and social sciences, information technology and library science together with documentation. The research team will design the Dihèlia portal and the thesaurus through the use of a wide range of procedural activities. To achieve this, the information shall be organised on the basis of a multilingual taxonomy, involving an analysis of scientific production, the primary sources and information resources of the team’s researchers, the scientific community and any available resources that can be found on the Internet. In this way, we will design 5 databases (projects, resources and the culture of information, researchers, scientific production and cultural industries). We will work on the thematic areas of the realms of heritage through the use of 40 concept maps so as to construct the hierarchical thesaurus and the alphabetical thesaurus for information retrieval, which will be multilingual (Catalan, Spanish, English and French). The information system, which will be located on the website of the Scientific Park of Barcelona (URL: http://www.dihelia.org).The final aim of the research will be to confirm whether indeed digital and virtual environments, such as the portal, allow for the informative dissemination and scientific understanding of all aspects of heritage in the information society.

O autorovi

Dra. Montserrat Sebastià is a Head of a ArsMagna Research Group and a Director of Dihèlia e-Portal Project. She is specialized and research: concept maps, thesaurus, advanced information retrieval systems, personalisation, and information technologies applied humanities and social sciences. She teach University of Barcelona two topics: Knowlegde Organization and Information Retrieval Systems; and Information Ecology.

Mrs. Eva Delgado is a researcher of ArsMagna and Coordinator of Dihèlia Project. She is specialized: corporate taxonomy, information retrieval systems, personalisation, and heritage cataloguing.

Mr. Pablo Campoy is an information architect, researcher of ArsMagna Research Group. He is specialized: Resorces Web, standards, usability, and information technologies.


Ostatní příspěvky v sekci:

Otevřený archiv elektronických tisků E-LIS zve české autory [příspěvek]

Autor: Eva Bratková, Univerzita Karlova - Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha


Bezpečnost XML [poster / příspěvek]

Autor: Dagmar Brechlerová, Česká zemědělská univerzita v Praze - Provozně ekonomická fakulta


Informačná stratégia - tvorba informačných zdrojov v dizajne [poster / příspěvek]

Autor: Anna Faklová, Slovenské centrum dizajnu, Bratislava


Berte v úvahu uživatelské potřeby při vývoji nové digitální knihovny [poster/příspěvek]

Autor: Henryk Hollender, Warsaw University of Technology, Polsko


Vznik oborově specializované digitální knihovny Národního filmového archivu [příspěvek]

Autor: Pavla Janásková, Národní filmový archiv, Praha


Nástroje pro podporu spolupráce při tvorbě a sdílení informací a znalostí [příspěvek]

Autor: Jiří Jelínek, Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta managementu

Spoluautoři: Tomáš Kincl


Fulltextové databáze VŠKP (vysokoškolských kvalifikačních prací) – volný přístup k cennému zdroji odborných informací [příspěvek]

Autor: Věra Jurmanová Volemanová, Masarykova univerzita v Brně - Filozofická fakulta - Kabinet knihovnictví


Zajišťování plných textů dokumentů a faktografických údajů [příspěvek]

Autor: Rostislav Kudláček, Informační specialista


Digitalizace a digitální kolekce ve vědeckých knihovnách a archivech v Estonsku [poster / příspěvek]

Autor: Helle Maaslieb, Estonian Literary Museum Archival Library, Estonsko

Spoluautoři: Signe Jantson / University of Tallinn


Evropská knihovna - projekt TEL-ME-MOR [poster / příspěvek]

Autor: Eva Marvanová, Národní knihovna České republiky


Information System Media Education (ISM): nový digitální referenční nástroj [poster / příspěvek]

Autor: Heike vom Orde, Bavarian Broadcasting Corporation (BR), Německo


SciTech navigátor [poster / příspěvek]

Autor: Alena Paulíková, Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava


Zpřístupňování informačních zdrojů z pohledu deseti let zkušeností [příspěvek]

Autor: Jiří Potáček, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Spoluautoři: Svobodová Věra / MZLU v Brně


Informační podpora firemních procesů – očekávání a realita [poster / příspěvek]

Autor: Tomáš Rain, Česká zemědělská univerzita v Praze

Spoluautoři: Ivana Švarcová


Polytematický strukturovaný heslář jako nástroj pro věcné pořádání elektronických informačních zdrojů [poster / příspěvek]

Autor: Linda Skolková, Státní technická knihovna v Praze

Spoluautoři: Markéta Máliková /Státní technická knihovna, Lucie Šmídová / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK


Elektronický portál územních samospráv ePUSA [poster / příspěvek]

Autor: Jaroslav Svoboda, Ministerstvo vnitra ČR - Odbor informatizace veřejné správy, Praha


Volný přístup k vědeckým informacím – co přinese knihovnám a kdo ho zaplatí? [příspěvek]

Autor: Martin Vítů, Univerzita Karlova - Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha


Tvorba efektívneho informačného systému v drevospracujúcom sektore [poster / příspěvek]

Autor: Alena Zuzánková, Výskumný ústav papiera a celulózy a.s., Bratislava


Zpět na program