Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Postery a/nebo další publikace ve sborníku
Koordinátor: Jakub Petřík,  Albertina icome Praha s.r.o.
Kdy a kde: 23. 5. 2006, - 25. 5. 2006, propojovací chodba Nová budova - Rajská budova

Volný přístup k vědeckým informacím – co přinese knihovnám a kdo ho zaplatí? [příspěvek]

Autor: Martin Vítů,  Univerzita Karlova - Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha

Plné texty

Soubor PDF 

Abstrakt

Finanční prostředky knihoven přestávají stačit na nákup rostoucího množství odborných časopisů za stále se zvyšující ceny. Za řešení této situace je považováno zavedení volného přístupu k informacím, který však může pro knihovny znamenat velkou výzvu.

Pokud budou informace volně dostupné, nebudou si již knihovny moci nárokovat prostředky na nákup svých fondů. Peníze již nebudou k vydavatelům proudit přes knihovny. Zatímco nyní knihovny rozhodují, za co utratí svěřené prostředky, ztratí nad finančními toky směrem k vydavatelům kontrolu. Dokumenty se sice budou k uživalům dostávat zdarma, ale náklady na publikování bude hradit někdo jiný.

Odstraněním bariéry přístupu k informacím, kterou představuje předplatné, může dojít k poklesu využívání knihovních služeb, protože díky volné dostupnosti kvalitních informací na internetu již nemusí být pro uživatele tak atraktivní.

Knihovny budou dále ztrácet své tradiční funkce – akvizici a ukládání fondů. Nebudou si vybírat časopisy, které zakoupí nebo ke kterým zakoupí přístup – budou prostě přístup mít jako kterýkoliv uživatel internetu na světě. Na druhé straně knihovny institucí budou pravděpodobně muset asistovat autorům v procesu publikování – platit poplatky za přijetí rukopisu k publikování, pomáhat s nalezením vhodného volně přístupného časopisu nebo repozitáře, případně vytvořit a provozovat repozitář vlastní.

O autorovi

Po absolvování Vyšší školy informačních služeb pokračoval autor ve studiu na Ústavu informačních studií a knihovnictví (ÚISK) Filosofické fakulty Univerzity Karlovy. Od dokončení studia v roce 2001 pracuje jako informační specialista v oblasti ekonomie a financí. V roce 2003 byl přijat ke kombinovanému doktorskému studiu informační vědy na ÚISK. Jeho hlavním odborným zájmem je aplikace klasických bibliometrických metod na hodnocení vědeckého rozvoje a studium kvantitativních aspektů vědecké komunikace v elektronickém prostředí.


Ostatní příspěvky v sekci:

Otevřený archiv elektronických tisků E-LIS zve české autory [příspěvek]

Autor: Eva Bratková, Univerzita Karlova - Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha


Bezpečnost XML [poster / příspěvek]

Autor: Dagmar Brechlerová, Česká zemědělská univerzita v Praze - Provozně ekonomická fakulta


Informačná stratégia - tvorba informačných zdrojov v dizajne [poster / příspěvek]

Autor: Anna Faklová, Slovenské centrum dizajnu, Bratislava


Berte v úvahu uživatelské potřeby při vývoji nové digitální knihovny [poster/příspěvek]

Autor: Henryk Hollender, Warsaw University of Technology, Polsko


Vznik oborově specializované digitální knihovny Národního filmového archivu [příspěvek]

Autor: Pavla Janásková, Národní filmový archiv, Praha


Nástroje pro podporu spolupráce při tvorbě a sdílení informací a znalostí [příspěvek]

Autor: Jiří Jelínek, Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta managementu

Spoluautoři: Tomáš Kincl


Fulltextové databáze VŠKP (vysokoškolských kvalifikačních prací) – volný přístup k cennému zdroji odborných informací [příspěvek]

Autor: Věra Jurmanová Volemanová, Masarykova univerzita v Brně - Filozofická fakulta - Kabinet knihovnictví


Zajišťování plných textů dokumentů a faktografických údajů [příspěvek]

Autor: Rostislav Kudláček, Informační specialista


Digitalizace a digitální kolekce ve vědeckých knihovnách a archivech v Estonsku [poster / příspěvek]

Autor: Helle Maaslieb, Estonian Literary Museum Archival Library, Estonsko

Spoluautoři: Signe Jantson / University of Tallinn


Evropská knihovna - projekt TEL-ME-MOR [poster / příspěvek]

Autor: Eva Marvanová, Národní knihovna České republiky


Projekt elektronického portálu DIHELIA [příspěvek]

Autor: Sebastia Montserrat, University of Barcelona, Španělsko

Spoluautoři: Eva Delgado, Pablo Campoy


Information System Media Education (ISM): nový digitální referenční nástroj [poster / příspěvek]

Autor: Heike vom Orde, Bavarian Broadcasting Corporation (BR), Německo


SciTech navigátor [poster / příspěvek]

Autor: Alena Paulíková, Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava


Zpřístupňování informačních zdrojů z pohledu deseti let zkušeností [příspěvek]

Autor: Jiří Potáček, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Spoluautoři: Svobodová Věra / MZLU v Brně


Informační podpora firemních procesů – očekávání a realita [poster / příspěvek]

Autor: Tomáš Rain, Česká zemědělská univerzita v Praze

Spoluautoři: Ivana Švarcová


Polytematický strukturovaný heslář jako nástroj pro věcné pořádání elektronických informačních zdrojů [poster / příspěvek]

Autor: Linda Skolková, Státní technická knihovna v Praze

Spoluautoři: Markéta Máliková /Státní technická knihovna, Lucie Šmídová / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK


Elektronický portál územních samospráv ePUSA [poster / příspěvek]

Autor: Jaroslav Svoboda, Ministerstvo vnitra ČR - Odbor informatizace veřejné správy, Praha


Tvorba efektívneho informačného systému v drevospracujúcom sektore [poster / příspěvek]

Autor: Alena Zuzánková, Výskumný ústav papiera a celulózy a.s., Bratislava


Zpět na program