Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Postery a/nebo další publikace ve sborníku
Koordinátor: Jakub Petřík,  Albertina icome Praha s.r.o.
Kdy a kde: 23. 5. 2006, - 25. 5. 2006, propojovací chodba Nová budova - Rajská budova

Vznik oborově specializované digitální knihovny Národního filmového archivu [příspěvek]

Autor: Pavla Janásková,  Národní filmový archiv, Praha

Plné texty

Soubor PDF 

Abstrakt

Představení Projektu knihovny Národního filmového archivu na ochranu ohrožených dokumentů a jejich zpřístupnění na nových nosičích (I.(2001), II(2002). III.(2003), IV.(2005)V.(2006) – VISK 7 (Kramerius). Obsahem příspěvku bude shrnutí pětileté (2001-2006) snahy o záchranu ochranným mikrofimováním a digitalizací poškozených a ohrožených dokumentů z oboru filmu ze sbírek knihovny NFA a představení nově vzniklé oborově specializované digitální knihovny, která v současnosti obsahuje přes dvacet titulů filmových periodik a která se bude dále rozšiřovat. Soustředěním těchto dokumentů (převážně zpravodajů, informačních bulletinů, tiskových zpráv) a jejich transformací do digitální knihovny ve svém celku byl vytvořen základ pro svébytnou "kroniku českého filmu".

O autorovi

Vedoucí knihovny Národního filmového archivu. Věnuje se informačnímu systému knihovny a zpřístupnění informací a sbírek (IPAC knihovny, připojení k JIB, informační zdroje z oblasti filmu, digitální knihovna filmových periodik). Spolupracuje na tvorbě (prameny, filmové ceny) vícesvazkové publikace NFA Český hraný film . V letech 2001-2006 řešitelkou těchto projektů knihovny NFA:

  • Projekt knihovny NFA na ochranu ohrožených dokumentů a jejich zpřístupnění na nových nosičích I.(2001), II.(2002), III.(2004), IV.(2005) V.(2006) - (Projekt Veřejné informační služby knihoven – podprogram VISK 7 - Národní program mikrofilmování a digitálního zpřístupňování dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius – MK ČR)
  • Zkvalitnění stávajícího připojení knihovny NFA k síti Internet a zlepšení služeb uživatelům z oblasti filmových informací tvorbou a zpřístupněním dat v síti. 2001 (Projekt Veřejné informační služby knihoven – podprogram VISK 3 – Veřejné informační služby knihoven – MK ČR)
  • 1N04122 - Internetové informační zdroje pro oblast výzkumu v oboru filmu 2004-2006 (program MŠMT ČR Informační infrastruktura výzkumu - podprogram Informační zdroje pro výzkum)


Ostatní příspěvky v sekci:

Otevřený archiv elektronických tisků E-LIS zve české autory [příspěvek]

Autor: Eva Bratková, Univerzita Karlova - Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha


Bezpečnost XML [poster / příspěvek]

Autor: Dagmar Brechlerová, Česká zemědělská univerzita v Praze - Provozně ekonomická fakulta


Informačná stratégia - tvorba informačných zdrojov v dizajne [poster / příspěvek]

Autor: Anna Faklová, Slovenské centrum dizajnu, Bratislava


Berte v úvahu uživatelské potřeby při vývoji nové digitální knihovny [poster/příspěvek]

Autor: Henryk Hollender, Warsaw University of Technology, Polsko


Nástroje pro podporu spolupráce při tvorbě a sdílení informací a znalostí [příspěvek]

Autor: Jiří Jelínek, Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta managementu

Spoluautoři: Tomáš Kincl


Fulltextové databáze VŠKP (vysokoškolských kvalifikačních prací) – volný přístup k cennému zdroji odborných informací [příspěvek]

Autor: Věra Jurmanová Volemanová, Masarykova univerzita v Brně - Filozofická fakulta - Kabinet knihovnictví


Zajišťování plných textů dokumentů a faktografických údajů [příspěvek]

Autor: Rostislav Kudláček, Informační specialista


Digitalizace a digitální kolekce ve vědeckých knihovnách a archivech v Estonsku [poster / příspěvek]

Autor: Helle Maaslieb, Estonian Literary Museum Archival Library, Estonsko

Spoluautoři: Signe Jantson / University of Tallinn


Evropská knihovna - projekt TEL-ME-MOR [poster / příspěvek]

Autor: Eva Marvanová, Národní knihovna České republiky


Projekt elektronického portálu DIHELIA [příspěvek]

Autor: Sebastia Montserrat, University of Barcelona, Španělsko

Spoluautoři: Eva Delgado, Pablo Campoy


Information System Media Education (ISM): nový digitální referenční nástroj [poster / příspěvek]

Autor: Heike vom Orde, Bavarian Broadcasting Corporation (BR), Německo


SciTech navigátor [poster / příspěvek]

Autor: Alena Paulíková, Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava


Zpřístupňování informačních zdrojů z pohledu deseti let zkušeností [příspěvek]

Autor: Jiří Potáček, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Spoluautoři: Svobodová Věra / MZLU v Brně


Informační podpora firemních procesů – očekávání a realita [poster / příspěvek]

Autor: Tomáš Rain, Česká zemědělská univerzita v Praze

Spoluautoři: Ivana Švarcová


Polytematický strukturovaný heslář jako nástroj pro věcné pořádání elektronických informačních zdrojů [poster / příspěvek]

Autor: Linda Skolková, Státní technická knihovna v Praze

Spoluautoři: Markéta Máliková /Státní technická knihovna, Lucie Šmídová / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK


Elektronický portál územních samospráv ePUSA [poster / příspěvek]

Autor: Jaroslav Svoboda, Ministerstvo vnitra ČR - Odbor informatizace veřejné správy, Praha


Volný přístup k vědeckým informacím – co přinese knihovnám a kdo ho zaplatí? [příspěvek]

Autor: Martin Vítů, Univerzita Karlova - Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha


Tvorba efektívneho informačného systému v drevospracujúcom sektore [poster / příspěvek]

Autor: Alena Zuzánková, Výskumný ústav papiera a celulózy a.s., Bratislava


Zpět na program