Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Postery a/nebo další publikace ve sborníku
Koordinátor: Jakub Petřík,  Albertina icome Praha s.r.o.
Kdy a kde: 23. 5. 2006, - 25. 5. 2006, propojovací chodba Nová budova - Rajská budova

Nástroje pro podporu spolupráce při tvorbě a sdílení informací a znalostí [příspěvek]

Autor: Jiří Jelínek,  Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta managementu

Spoluautoři: Tomáš Kincl

Plné texty

Soubor PDF 

Abstrakt

V souvislosti s rozvojem počítačových sítí dochází již delší dobu k výměně dat, informací, případně znalostí. Je však známou skutečností, že lepších výsledků lze dosáhnout týmovou spoluprací při vytváření, nikoliv pouhou výměnou. Heslem dneška tedy je spolupráce při tvorbě a sdílení informací a znalostí, tedy proces, kterého se účastní všechny uvažované subjekty a v jehož průběhu vytvářejí všemi akceptované rozhodnutí nebo produkt, ze kterého mají prospěch všichni účastníci.

Cílem příspěvku je seznámit čtenáře s několika úspěšnými službami, které se zaměřují na různé formy spolupráce. Jako první je to služba WikiWikiWeb, jejímž nejznámějším zástupcem je webová encyklopedie Wikipedia. Ta je zaměřena na sdílení a spolupráci při vytváření znalostí v uživatelsky příjemné formě WWW s některými prvky strukturovanosti. Druhým popisovaným zástupcem je kolaborativní systém CMap zaměřený na sdílení a spolupráci při tvorbě pojmových map, tedy výrazně strukturované znalosti. Dalším příkladem může být Annotea, projekt W3C umožňující sdílení metadat a spolupráci při popisu WWW stránek pro potřeby sémantického webu, od které je již jen krůček k systémům pro společnou tvorbu a sdílení ontologií. Obsahem příspěvku je ukázat možností uvedených nástrojů a systémů a sdělit praktické zkušenosti s některými z nich používanými na FM VŠE při výukovém procesu.

O autorovi

Ing. Jiří Jelínek, CSc. (nar. 1966) je odborným asistentem Katedry managementu informací, FM VŠE J. Hradec. Oblasti zájmu: získávání znalostí, data mining, web mining, umělá inteligence, počítačové sítě a informační systémy. Příspěvky na konferencích: Uživatelská podpora v prostředí WWW. INFORUM 2004, 25.5. - 27.5. 2004, VŠE Praha • Využití WWW jako efektivního informačního zdroje. Konference "Knihovny v pavučině spolupráce" spojená s 5. valnou hromadou SKIP, J. Hradec 24. - 26. 6. 2004 • s T. Kinclem a J. Přibilem: Internetové tržiště pro výměnu výukových materiálů a kurzů. III. národní konference "Distanční vzdělávání v České republice - současnost a budoucnost", Brno 30. 6. - 2. 7. 2004 • Užití technologie SMIL pro tvorbu multimediálních studijních opor. III. národní konference "Distanční vzdělávání v České republice - současnost a budoucnost", Brno 30. 6. - 2. 7. 2004 • Užití grafických struktur při práci s texty. Znalosti 2006, Hradec Králové, únor 2006. Granty a rozvoj. projekty: Integrovaný projekt podpory vzdělávacího procesu a chodu Fakulty managementu VŠE moderními informačními a komunikačními technologiemi, RP MŠMT č. 600/7, 2004 • Podpora uživatele v prostředí WWW, IGA VŠE 34/04, 2004-5 • Užití grafických struktur pro zpracování textů, IGA VŠE 54/05, 2005-6.


Ostatní příspěvky v sekci:

Otevřený archiv elektronických tisků E-LIS zve české autory [příspěvek]

Autor: Eva Bratková, Univerzita Karlova - Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha


Bezpečnost XML [poster / příspěvek]

Autor: Dagmar Brechlerová, Česká zemědělská univerzita v Praze - Provozně ekonomická fakulta


Informačná stratégia - tvorba informačných zdrojov v dizajne [poster / příspěvek]

Autor: Anna Faklová, Slovenské centrum dizajnu, Bratislava


Berte v úvahu uživatelské potřeby při vývoji nové digitální knihovny [poster/příspěvek]

Autor: Henryk Hollender, Warsaw University of Technology, Polsko


Vznik oborově specializované digitální knihovny Národního filmového archivu [příspěvek]

Autor: Pavla Janásková, Národní filmový archiv, Praha


Fulltextové databáze VŠKP (vysokoškolských kvalifikačních prací) – volný přístup k cennému zdroji odborných informací [příspěvek]

Autor: Věra Jurmanová Volemanová, Masarykova univerzita v Brně - Filozofická fakulta - Kabinet knihovnictví


Zajišťování plných textů dokumentů a faktografických údajů [příspěvek]

Autor: Rostislav Kudláček, Informační specialista


Digitalizace a digitální kolekce ve vědeckých knihovnách a archivech v Estonsku [poster / příspěvek]

Autor: Helle Maaslieb, Estonian Literary Museum Archival Library, Estonsko

Spoluautoři: Signe Jantson / University of Tallinn


Evropská knihovna - projekt TEL-ME-MOR [poster / příspěvek]

Autor: Eva Marvanová, Národní knihovna České republiky


Projekt elektronického portálu DIHELIA [příspěvek]

Autor: Sebastia Montserrat, University of Barcelona, Španělsko

Spoluautoři: Eva Delgado, Pablo Campoy


Information System Media Education (ISM): nový digitální referenční nástroj [poster / příspěvek]

Autor: Heike vom Orde, Bavarian Broadcasting Corporation (BR), Německo


SciTech navigátor [poster / příspěvek]

Autor: Alena Paulíková, Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava


Zpřístupňování informačních zdrojů z pohledu deseti let zkušeností [příspěvek]

Autor: Jiří Potáček, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Spoluautoři: Svobodová Věra / MZLU v Brně


Informační podpora firemních procesů – očekávání a realita [poster / příspěvek]

Autor: Tomáš Rain, Česká zemědělská univerzita v Praze

Spoluautoři: Ivana Švarcová


Polytematický strukturovaný heslář jako nástroj pro věcné pořádání elektronických informačních zdrojů [poster / příspěvek]

Autor: Linda Skolková, Státní technická knihovna v Praze

Spoluautoři: Markéta Máliková /Státní technická knihovna, Lucie Šmídová / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK


Elektronický portál územních samospráv ePUSA [poster / příspěvek]

Autor: Jaroslav Svoboda, Ministerstvo vnitra ČR - Odbor informatizace veřejné správy, Praha


Volný přístup k vědeckým informacím – co přinese knihovnám a kdo ho zaplatí? [příspěvek]

Autor: Martin Vítů, Univerzita Karlova - Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha


Tvorba efektívneho informačného systému v drevospracujúcom sektore [poster / příspěvek]

Autor: Alena Zuzánková, Výskumný ústav papiera a celulózy a.s., Bratislava


Zpět na program