Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Aktuální trendy a technologie digitálních knihoven
Koordinátor: Miroslav Bartošek,  Masarykova univerzita v Brně
Kdy a kde: 25. 5. 2006, 8:30 - 12:00, Nová aula

Zpřístupňování digitálních dokumentů na UK v Praze

Autor: Lucia Tesařová,  Univerzita Karlova v Praze

Spoluautoři: Pavel Krbec / Ústav výpočetní techniky UK v Praze

Plné texty

Soubor PDF  Soubor PDF 

Abstrakt

V roce 2006 zahájila Univerzita Karlova v Praze pilotní projekt budování centrálního digitálního repozitáře, který bude zastřešovat jednotlivé podprojekty a aktivity v oblasti digitalizace a zpřístupňování digitálních dokumentů na UK. Centrální digitální repozitář UK je chápán jako soubor služeb, které univerzita členům své komunity nabízí, a to za účelem správy, zpřístupňování a rozšiřování digitálních (born digital) a digitalizovaných dokumentů, které Univerzita Karlova a členové její komunity (tj. studenti, fakulty, vědecko-pedagogičtí pracovníci, externí vědečtí pracovníci, zaměstnanci apod.) vytvořili a vytvoří.

Významným přínosem digitálního repozitáře je jednak usnadnění komunikace v oblasti vědecko-pedagogické činnosti a jednak v oblasti vědeckého publikování. Digitální repozitář zároveň umožňuje zvýšit prestiž univerzity zviditelněním výsledků práce členů její komunity.

O autorovi

Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Po ukončení studia pracovala jako systémový knihovník v Univerzitní knihovně v Bratislavě, kde se podílela na implementaci KIS Aleph500. Od roku 2003 pracuje v Ústavu výpočetní techniky UK v oddělení knihovnických aplikací. Zabývá se knihovním systémem Aleph500 a podílí se na řešení projektů v oblasti digitalizace a na implementaci systému pro budování a zpřístupňování digitálních sbírek – DigiTool.


Ostatní příspěvky v sekci:

Technologie digitálních knihoven

Autor: Miroslav Bartošek, Masarykova univerzita v Brně - Ústav výpočetní techniky


Vyhledávání v archivu českých webových zdrojů

Autor: Jan Hutař, Národní knihovna České republiky, Praha

Spoluautoři: Lukáš Matějka / Fakulta informatiky MU, Brno, Ludmila Celbová / Národní knihovna ČR


Systémy pro tvorbu digitálních knihoven

Autor: Vlastimil Krejčíř, Masarykova univerzita v Brně - Ústav výpočetní techniky


Systém DiVA: současný stav a další vývoj

Autor: Uwe Klosa, Uppsala University, Švédsko

Spoluautoři: Eva Müller / Uppsala University Library


Shibboleth - elegantní technologie pro vzdálený přístup k dabatázím

Autor: Jiří Pavlík, Univerzita Karlova v Praze


Univerzální vyhledávací portál jako integrační řešení pro digitální knihovny

Autor: Iva Celbová, SEFIRA spol. s r.o., Praha


Zpět na program