Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Aktuální trendy a technologie digitálních knihoven
Koordinátor: Miroslav Bartošek,  Masarykova univerzita v Brně
Kdy a kde: 25. 5. 2006, 8:30 - 12:00, Nová aula

Vyhledávání v archivu českých webových zdrojů

Autor: Jan Hutař,  Národní knihovna České republiky, Praha

Spoluautoři: Lukáš Matějka / Fakulta informatiky MU, Brno, Ludmila Celbová / Národní knihovna ČR

Plné texty

Soubor PDF  Soubor PDF 

Abstrakt

První informace o projektu zaměřeném na archivaci českých elektronických zdrojů publikovaných v síti Internet byla prezentována na konferenci INFORUM v roce 2000. V roce 2004 byl problematice získávání a archivace elektronických zdrojů, zejména zdrojů Internetových věnován workshop.

Po pěti letech řešení projektu nazvaného WebArchiv umožnili řešitelé přístup do části webového archivu. Příspěvek seznámí s technickým zázemím, objasní jak byl archiv zpřístupněn, co lze v archivu nalézt v současné době a co lze v blízké budoucnosti očekávat ve zlepšení možností zpřístupňování archivovaných zdrojů (mj. začlenění do plánované Digitální knihovny NK ČR apod.). Druhá část příspěvku se bude zabývat vývojem a aplikací technického řešení (implementace SW, HW).

O autorovi

Jan Hutař je pracovníkem Národní knihovny v Praze, oddělení elektronických online zdrojů. Od počátku svého působení se věnuje problematice archivace webu (internetových zdrojů) a metadatovému popisu. V současnosti studuje postgraduální studium na FF UK - Ústav informačních studií a knihovnictví. Lukáš Matějka je student fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Spolupracuje na technickém řešení projektu WebArchiv od roku 2003.


Ostatní příspěvky v sekci:

Technologie digitálních knihoven

Autor: Miroslav Bartošek, Masarykova univerzita v Brně - Ústav výpočetní techniky


Systémy pro tvorbu digitálních knihoven

Autor: Vlastimil Krejčíř, Masarykova univerzita v Brně - Ústav výpočetní techniky


Systém DiVA: současný stav a další vývoj

Autor: Uwe Klosa, Uppsala University, Švédsko

Spoluautoři: Eva Müller / Uppsala University Library


Zpřístupňování digitálních dokumentů na UK v Praze

Autor: Lucia Tesařová, Univerzita Karlova v Praze

Spoluautoři: Pavel Krbec / Ústav výpočetní techniky UK v Praze


Shibboleth - elegantní technologie pro vzdálený přístup k dabatázím

Autor: Jiří Pavlík, Univerzita Karlova v Praze


Univerzální vyhledávací portál jako integrační řešení pro digitální knihovny

Autor: Iva Celbová, SEFIRA spol. s r.o., Praha


Zpět na program