Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Aktuální trendy a technologie digitálních knihoven
Koordinátor: Miroslav Bartošek,  Masarykova univerzita v Brně
Kdy a kde: 25. 5. 2006, 8:30 - 12:00, Nová aula

Technologie digitálních knihoven

Autor: Miroslav Bartošek,  Masarykova univerzita v Brně - Ústav výpočetní techniky

Plné texty

Soubor PDF  Soubor PDF 

Abstrakt

Přehledový úvod do problematiky digitálních knihoven "pro knihovníky". Shrnutí základních pojmů, technologií, trendů a typů digitálních knihoven. Příklady vybraných úspěšných digitálních knihoven.

O autorovi

Miroslav Bartošek vystudoval matematickou informatiku. Působí jako vedoucí Knihovnicko-informačního centra MU při Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity v Brně. Jeho profesním zájmem jsou digitální knihovny o kterých také přednáší na MU. Spolupracuje na řadě projektů digitálních knihoven.


Ostatní příspěvky v sekci:

Vyhledávání v archivu českých webových zdrojů

Autor: Jan Hutař, Národní knihovna České republiky, Praha

Spoluautoři: Lukáš Matějka / Fakulta informatiky MU, Brno, Ludmila Celbová / Národní knihovna ČR


Systémy pro tvorbu digitálních knihoven

Autor: Vlastimil Krejčíř, Masarykova univerzita v Brně - Ústav výpočetní techniky


Systém DiVA: současný stav a další vývoj

Autor: Uwe Klosa, Uppsala University, Švédsko

Spoluautoři: Eva Müller / Uppsala University Library


Zpřístupňování digitálních dokumentů na UK v Praze

Autor: Lucia Tesařová, Univerzita Karlova v Praze

Spoluautoři: Pavel Krbec / Ústav výpočetní techniky UK v Praze


Shibboleth - elegantní technologie pro vzdálený přístup k dabatázím

Autor: Jiří Pavlík, Univerzita Karlova v Praze


Univerzální vyhledávací portál jako integrační řešení pro digitální knihovny

Autor: Iva Celbová, SEFIRA spol. s r.o., Praha


Zpět na program