Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Vyhledávání na webu - novinky, wikis, blogs a RSS
Koordinátor: Martin Lhoták,  Knihovna Akademie věd ČR, Praha
Kdy a kde: 24. 5. 2006, 8:30 - 12:00, Nová aula

Vyhledávání multimediálního obsahu na Internetu

Autor: Michal Krsek,  CESNET, z.s.p.o., Praha

Spoluautoři: Michal Illich / Jyxo, Ivan Dolezal / CESNET

Plné texty

Soubor PDF  Soubor PDF 

Abstrakt

Objem multimediálního obsahu na Internetu stále roste. Pro vyhledávání v multimediálních souborech není možné používat plnotextové vyhledávání, proto je třeba pracovat s metadaty. Sdružení CESNET a společnost Jyxo vyvíjí vyhledávač multimediálních dat na Internetu, který pracuje s metadaty, které získává z Internetu. Článek představí principy, kterými se vyhledávač řídí.

O autorovi

Po absolvování ZČU v roce 1996 Michal Krsek působí ve sdružení CESNET. Od roku 2000 se zabývá multimediálními přenosy v rozsáhlých IP sítích a organizací informací o multimediálních záznamech. V současné době studuje UISK UK.


Ostatní příspěvky v sekci:

Blogy a sociální média uvnitř podniku - interní komunikace a management informačních toků

Autor: Adriana Cronin Lukas, Big Blog Company, Velká Británie


Wikipedie – otevřená encyklopedie

Autor: Petr Kadlec, Wikipedie, Česká republika


Integrácia nových technológií pre vyhľadávanie na webe do služieb knižníc

Autor: Nadežda Andrejčíková, Cosmotron Bohemia, s.r.o., Hodonín


Pokročilé nástroje pro odkrytí neviditelného webu

Autor: Karen Blakeman, RBA Information Services, Velká Británie


Excalibur - sémantická navigace webem

Autor: Pavel Kocourek, INCAD, c/o Convera ČR, Praha


Zpět na program