Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Zdroje pro humanitní a sociální vědy
Koordinátor: Filip Vojtášek,  Albertina icome Praha s.r.o.
Kdy a kde: 24. 5. 2006, 13:30 - 17:00, Posluchárna D

Digitální knihovna Manuscriptorium

Autor: Stanislav Psohlavec,  AiP Beroun s.r.o.

Plné texty

Soubor PDF 

Abstrakt

Manuscriptorium je nejrozsáhlejším evropským zdrojem v oblasti historických knižních fondů. V současnosti se pro správce digitálních dat otevírají nové možnosti zpřístupňovat svá data prostřednictvím Manuscriptoria. Spolupráce může spočívat v poskytování významných hotových metadata ve standardizovaných formátech, v individuálně dohodnuté formě nebo ve využívání volně poskytovaných nástrojů na jejich tvorbu a formalizaci. Spoluprací lze získat volný přístup k celému fondu a zároveň zajistit datům jejich viditelnost prostřednictvím portálů. Digitální data, nyní především obrazy prezentující originální dokumenty lze poskytnout do Manuscriptoria dvojím způsobem. Lze sjednat jejich uchování v úložišti NKČR a zajistit si tak jejich spolehlivé dlouhodobé uchování. Druhou možností je samostatná péče o data a poskytnutí odkazů na vlastní úložiště digitálních dat správce. Možnosti spolupráce popisuje dokument "Manuscriptorium kompatibilita" a další související texty, které vysvětlují filozofii a cíle Manuscriptoria. Texty jsou zveřejněny na stránkách www.manuscriptorium.com.

O autorovi

Po absolvování ČVUT pracoval v československé televizi, později ve vývoji lékařské elektroniky. Podílel se na vzniku a vedení první továrny na výrobu kompakt disků v ČR. Poté spoluzakládá firmu Albertina icome Praha s.r.o. Je ředitelem dceřiné společnosti AiP Beroun s.r.o. orientované na elektronické publikování, digitalizaci a zpřístupňování vzácných dokumentů. Spolu s NKČR se účastní na národních i mezinárodních projektech v oblasti digitalizace, standardizace, zpřístupnění a uchovávání digitálních dat. Je spoluzakladatelem Manuscriptoria – digitální knihovny rukopisů a vzácných tisků.


Ostatní příspěvky v sekci:

EIZ ve společenských vědách: zobecnění, specifika a zajímavosti

Autor: Petra Šedinová, Masarykova univerzita v Brně - Pedagogická fakulta


Evropský sociální fond jako možný zdroj financování elektronických informačních zdrojů

Autor: Milan Kovář, Jabok - vyšší sociálně pedagogická a teologická škola, Praha


Budoucnost vyhledávání a získávání informací. Vytvořte si svou vlastní elektronickou knihovnu

Autor: Mechthild Geesen, K. G. Saur Verlag, A Part of The Thomson Corporation, Německo


Virtuální knihovna zdrojů z vydavatelství Oxford University Press

Autor: Anita Joice, Oxford University Press, Velká Británie

Spoluautoři: Kamran Kardan / Oxford University Press


FACTIVA.COM – lepší a rychlejší rozhodnutí

Autor: Johanna Bristow, ProQuest Information and Learning, Velká Británie


Získejte co nejvíce ze služby SourceOECD

Autor: François Barnaud, OECD, Francie


Zpět na program