Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Zdroje pro humanitní a sociální vědy
Koordinátor: Filip Vojtášek,  Albertina icome Praha s.r.o.
Kdy a kde: 24. 5. 2006, 13:30 - 17:00, Posluchárna D

Evropský sociální fond jako možný zdroj financování elektronických informačních zdrojů

Autor: Milan Kovář,  Jabok - vyšší sociálně pedagogická a teologická škola, Praha

Plné texty

Soubor PDF  Soubor PDF 

Abstrakt

Elektronické informační zdroje jsou progresivní cestou v oblasti vybavení knihoven a škol. Knihovna při VOŠ Jabok je specializovaná na teologii, sociální a pedagogickou problematiku a obory související. Zdroje financování pro vyšší odborné školy nemají takové možnosti jako pro školy vysoké, proto se projektové plánování stává významnou součástí strategie školy. V rámci projektů se škole podařilo financovat pořízení virtuální knihovny pro potřeby pedagogů a studentů. Předmětem příspěvku bude seznámení s možnostmi a postupy při žádání o grant z prostředků ESF s ohledem na možnosti financování EIZ.

O autorovi

Absolvent oboru Sociální a pastorační práce na ETF UK, po absolvování se pohyboval v neziskové i komerční sféře, školství a projektovém managementu nekomerčních subjektů. V současnosti je projektovým manažerem občanského sdružení Institut PONTES člen správní rady Nadace Divoké husy a administrátor projektů při VOŠ Jabok.


Ostatní příspěvky v sekci:

EIZ ve společenských vědách: zobecnění, specifika a zajímavosti

Autor: Petra Šedinová, Masarykova univerzita v Brně - Pedagogická fakulta


Budoucnost vyhledávání a získávání informací. Vytvořte si svou vlastní elektronickou knihovnu

Autor: Mechthild Geesen, K. G. Saur Verlag, A Part of The Thomson Corporation, Německo


Virtuální knihovna zdrojů z vydavatelství Oxford University Press

Autor: Anita Joice, Oxford University Press, Velká Británie

Spoluautoři: Kamran Kardan / Oxford University Press


Digitální knihovna Manuscriptorium

Autor: Stanislav Psohlavec, AiP Beroun s.r.o.


FACTIVA.COM – lepší a rychlejší rozhodnutí

Autor: Johanna Bristow, ProQuest Information and Learning, Velká Británie


Získejte co nejvíce ze služby SourceOECD

Autor: François Barnaud, OECD, Francie


Zpět na program