Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Zdroje pro humanitní a sociální vědy
Koordinátor: Filip Vojtášek,  Albertina icome Praha s.r.o.
Kdy a kde: 24. 5. 2006, 13:30 - 17:00, Posluchárna D

EIZ ve společenských vědách: zobecnění, specifika a zajímavosti

Autor: Petra Šedinová,  Masarykova univerzita v Brně - Pedagogická fakulta

Plné texty

Soubor PDF  Soubor PDF 

Abstrakt

Žádný vědecký obor se dnes neobejde bez seriózních elektronických informačních zdrojů. Jinak tomu není ani v humanitních a sociálních vědách. Mají společenské vědy svá specifika, která se dají ve světě EIZ zobecnit? Známe informační potřeby uživatelů informací společenských věd? Umíme dostatečně propagovat EIZ humanitních oborů? Co vyplývá ze srovnání se zahraničními knihovnami při zpřístupňování, propagaci, užívanosti zdrojů, poptávce po zdrojích? Mohou nás EIZ ze společenských věd vůbec něčím novým překvapit?

O autorovi

Absolventka Ústavu informačních studií a knihovnictví na Univerzitě Karlově v Praze. Pracovala jako referenční knihovník a rešeršér na Masarykově univerzitě. V současné době je ředitelkou Ústřední knihovny PdF MU v Brně. Mezi hlavní profesionální zájmy autorky patří: elektronické informační zdroje, rešeršní činnost, informační vzdělávání a e-learning. Na PdF MU garantuje e-learningový kurz "Jak pracovat s odbornými informacemi".


Ostatní příspěvky v sekci:

Evropský sociální fond jako možný zdroj financování elektronických informačních zdrojů

Autor: Milan Kovář, Jabok - vyšší sociálně pedagogická a teologická škola, Praha


Budoucnost vyhledávání a získávání informací. Vytvořte si svou vlastní elektronickou knihovnu

Autor: Mechthild Geesen, K. G. Saur Verlag, A Part of The Thomson Corporation, Německo


Virtuální knihovna zdrojů z vydavatelství Oxford University Press

Autor: Anita Joice, Oxford University Press, Velká Británie

Spoluautoři: Kamran Kardan / Oxford University Press


Digitální knihovna Manuscriptorium

Autor: Stanislav Psohlavec, AiP Beroun s.r.o.


FACTIVA.COM – lepší a rychlejší rozhodnutí

Autor: Johanna Bristow, ProQuest Information and Learning, Velká Británie


Získejte co nejvíce ze služby SourceOECD

Autor: François Barnaud, OECD, Francie


Zpět na program