Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Zdroje pro humanitní a sociální vědy
Koordinátor: Filip Vojtášek,  Albertina icome Praha s.r.o.
Kdy a kde: 24. 5. 2006, 13:30 - 17:00, Posluchárna D

FACTIVA.COM – lepší a rychlejší rozhodnutí

Autor: Johanna Bristow,  ProQuest Information and Learning, Velká Británie

Plné texty

Soubor PDF

Abstrakt

Factiva is a joint venture between two of the world’s leading providers of news, Dow Jones and Reuters, providing indispensable sources of information that inspire decisions in companies from all four corners of the globe.

By subscribing to Factiva.com, educational institutions can give students access to the tools they need to succeed not only in school, but throughout their corporate life.

Factiva.com combines more than 10,000 sources to give students, lecturers and librarians access to premium content from 152 countries and in 22 languages. This broad range of content provides both local insight and global perspective on every business issue.


Ostatní příspěvky v sekci:

EIZ ve společenských vědách: zobecnění, specifika a zajímavosti

Autor: Petra Šedinová, Masarykova univerzita v Brně - Pedagogická fakulta


Evropský sociální fond jako možný zdroj financování elektronických informačních zdrojů

Autor: Milan Kovář, Jabok - vyšší sociálně pedagogická a teologická škola, Praha


Budoucnost vyhledávání a získávání informací. Vytvořte si svou vlastní elektronickou knihovnu

Autor: Mechthild Geesen, K. G. Saur Verlag, A Part of The Thomson Corporation, Německo


Virtuální knihovna zdrojů z vydavatelství Oxford University Press

Autor: Anita Joice, Oxford University Press, Velká Británie

Spoluautoři: Kamran Kardan / Oxford University Press


Digitální knihovna Manuscriptorium

Autor: Stanislav Psohlavec, AiP Beroun s.r.o.


Získejte co nejvíce ze služby SourceOECD

Autor: François Barnaud, OECD, Francie


Zpět na program