Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Open Access - nová cesta pro zpřístupňování vědeckých informací?
Koordinátor: Milan Špála,  Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta, Praha
Kdy a kde: 24. 5. 2006, 09:00 - 12:30, Posluchárna D

Digitální knihovny a citační služby

Autor: Eva Bratková,  Univerzita Karlova - Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha

Plné texty

Soubor PDF  Soubor PDF 

Abstrakt

Příspěvek je věnován novým citačním indexačním službám, které zpracovávají bibliografické odkazy a citace obsažené ve vědeckých dokumentech, uložených v repozitářích volně dostupných digitálních knihoven nebo elektronických archivů. Charakterizovány a hodnoceny budou především volně dostupné citační služby (Citebase Search, CiteSeer, Google Scholar a jiné nové iniciativy), ale i služby licencované (ISI Web Citation Index). Zdůrazněn bude jejich vliv na vědecký výzkum, a to i ve srovnání s komerčními citačními službami, jako jsou ISI WOK, Scopus nebo CrossRef. Část příspěvku zahrne informace týkající se citačního propojování za využití technologie OpenURL, protokolu OAI-PMH a citačních metadat podle návrhu "Směrnice pro kódování bibliografických citačních informací" metadatového souboru Dublin Core. V souvislosti s tím budou uvedeny požadavky na autory vědeckých dokumentů k optimálnímu citování a strukturování bibliografických odkazů.

O autorovi

Odborná asistentka Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze. K jejím profesionálním zájmům patří bibliografické databáze a služby, identifikace a popis informačních zdrojů, elektronické informační zdroje, jejich formáty, bibliografické formáty a metadata, vyhledávání informací a digitální knihovny a elektronické archivy a jejich služby. Je editorkou mezinárodního elektronického archivu pro obor knihovní a informační vědy ELIS.


Ostatní příspěvky v sekci:

Open access: pohled z Velké Británie

Autor: Allan Foster, Informační konzultant, Velká Británie


Open Access - pohled vydavatele

Autor: Gareth Williams, ProQuest Information and Learning, Velká Británie


Svobodný přístup k odborným informacím - výzva nebo hrozba?

Autor: Jindra Planková, Slezská univerzita v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Spoluautoři: David Piňos / Ústřední knihovna FPF Slezské univerzity v Opavě


Vliv open access na knihovny: nová éra ve vydavatelském průmyslu

Autor: Daphne Kyriaki-Manessi, Technological Educational Institution of Athens, Řecko

Spoluautoři: Challeplioglou Artemis / Foundation of Biomedical Research of the Academy of Athens, Vasilakaki Eugenia / DBS SA Informatic Services Company


NEREUS - otevřený archiv pro obor ekonomie pro výzkumníky z Evropy

Autor: Jacques Hellemans, Université libre de Bruxelles, Belgie


Trendy v dostupnosti časopisů pro chemii

Autor: Aliaksandr Rahoisha, Belarusian State University, Bělorusko


Zpět na program