Vítejte na stránce určené pro autory příspěvků na konferenci INFORUM 2006. Jsme velmi rádi, že se budete letošní konference účastnit.

Jakub Petřík zodpoví všechny Vaše dotazy týkající se uvedených pokynů i všeobecné dotazy k organizaci konference. Se svými dotazy se obracejte přímo na tel. 222 231 212 nebo jakub.petrik@aip.cz

Termíny


březen 2006: online registrace účastníků na konferenci
24. dubna 2006: odevzdání plných textů příspěvků
16. května 2006: odevzdání prezentací v MS PowerPoint
23. až 25. května 2006 denně 8-17 hod: registrace účastníků na konferenci
24. května 2006 19:30-23 hod: Infokoncert a Infomejdan

Odevzdání příspěvku

Všechny příspěvky budou publikovány na webovských stránkách v online sborníku.

Rozsah plného textu: 3-15 stran + přílohy
Formát plného textu: DOC (Word 95/97/2000), RTF nebo PDF, poslat e-mailem nebo na disketě / CD-R poštou.

Vystoupení na konferenci

Přednášející mají standardně 15 minut na vlastní prezentaci a 5-10 minut na dotazy a diskusi k příspěvku. Během přestávky před svým vystoupením nezapomeňte vyzkoušet svou prezentaci na předváděcím PC v přednáškovém sále a kontaktovat předsedu své sekce. Vzhledem k přesnému načasování programu konference Vás žádáme o dochvilnost a především o přesné dodržení časového rámce Vašeho vystoupení a pokynů předsedy sekce.

PPT prezentace

Nejlepším způsobem je poslat kopii Vaší prezentace předem e-mailem nejpozději do 16. 5. na adresu jakub.petrik@aip.cz (pro komprimaci laskavě používejte program WinZip, pokud používáte nestandardní fonty, nezapomeňte je uložit spolu s prezentací – viz. Uložit jako … Možnosti). Tak ji budeme moci zkontrolovat a předem nainstalovat na prezentační server. Nezapomeňte však, prosím, s sebou pro jistotu vzít také záložní kopii prezentace na disketách (doporučujeme vytvořit raději 2 záložní sady) nebo na CD-R disku nebo na USB flash disku.

Technické vybavení

V přednáškových místnostech zajistíme dataprojektor, plátno, počítač (PC/Windows s programy Office XP vč. PowerPoint, Netscape a MS Internet Explorer a s napojením na Internet) a mikrofony. Během prezentace můžete využít ukázek "naživo" po Internetu. VŠE má kvalitní a rychlé napojení, přesto Vám doporučujeme, abyste si rovněž připravili své ukázky "offline" (stažením html stránek popř. s použitím Lotus Screencamu a jejich uložení na CD-ROM) pro případ nepředpokládaných problémů. Ve foyer i v sále bude přítomen technický pracovník pořadatele, který Vám pomůže s řešením případných potíží.

Použití vlastního notebooku je v zásadě možné pouze v posluchárně D, ale nelze vyloučit problémy s kompatibilitou s projekčním zařízením, navíc je potřeba poměrně hodně času pro instalaci, vyzkoušení a přepojení v průběhu sekce, proto tuto variantu nepreferujeme.

Postery

Postery budou vystaveny v Nové Aule VŠE po dobu konání konference. Autoři mohou být u svých posterů k dispozici během přestávek na občerstevní.

Očekávané rozměry posteru jsou 80 cm (š) x 110 cm (v). Všechny potřebné pomůcky pro instalaci posteru budou k dispozici na místě.

Přihlášení na konferenci

Jako přednášející se můžete automaticky zdarma zúčastnit všech jednání konference jako VIP účastník, podmínkou však je vyplnění přihlášky. Odkaz na Vaši osobní přihlášku Vám bude zaslán separátním e-mailem. Pokud se tak nestane, je možné si ho vyžádat na adrese irena.mikesova@aip.cz. Nezapomeňte uvést své požadavky na zajištění obědů, účast na jednotlivých sekcích a také hlasovat o Ceny INFORUM 2006.

Registrace

Po svém příjezdu se prosím u vstupu na konferenci zaregistrujte a vyzvedněte si svou visačku, kupóny na obědy a pozvánky na doprovodné akce.

Děkujeme Vám za pozornost při čtení těchto pokynů a za ohleduplnost vůči ostatním přednášejícím v průběhu konference.

Připomínky a podněty k této stránce zasílejte na jakub.petrik@aip.cz

Časté otázky

Je možné aby sme na konferenciu prišli aj dvaja s jedným príspevkom?
Ano, konference se samozřejmě mohou účastnit i spoluautoři, účast na konferenci má však vždy zdarma pouze 1 autor, další spoluautoři se přihlašují přes standardní přihlášku za standardní vložné.

Napísali ste mi, ze ako prednášatelka mám účast na konferencii zdarma. Zabezpečíte mi aj ubytovanie?
Ubytování pro slovenské účastníky (členy SAK/SKK) zajišťujeme v hotelu Vltava v Hostivaři, ubytování si však přednášející hradí sami. V přihlášce prosím označte, na které dny máte o ubytování zájem, obratem obdržíte e-mailem Výzvu k úhradě.

Aký je rokovací jazyk a v akom jazyku sa maju poslat príspevky?
Oficiálními jazyky na konferenci jsou čeština, slovenština a angličtina. V obou posluchárnách je zajištěno simultánní tlumočení z/do angličtiny. Příspěvky lze odevzdávat v češtině, slovenštině nebo angličtině.

Pokud má příspěvek spoluautora, má rovněž podepsat smlouvu?
Ne, smlouvu podepisuje vždy pouze 1. autor, který zodpovídá za vypořádání (finanční, autorská práva, ap.) s případnými spoluautory.

Pokud budu dávat do plného textu obrázky - kam je mám zařadit? Do textu nebo jako přílohu?
Záleží pouze na Vás, doporučujeme ale zařazení obrázků přímo do textu.

Připravuji příspěkek na Inforum, existují nějaké pokyny autorům, jak má písemná podoba příspěvku vypadat?
Ano, příspěvek, prosím, připravte podle pokynů pro autory příspěvků.

Potřeboval bych upřesnit, na jak dlouhou prezentaci se mohu připravit?
Přednášející mají standardně 15 minut na vlastní prezentaci a 5-10 minut na dotazy a diskusi k příspěvku. Přesný harmonogram sekce a další důležité informace Vám nejpozději týden před konferencí zašle předseda sekce.

Mám dotaz ohledně Smlouvy o dílo, zejména ohledně 2/2.1.c) Předpokládám, že nemohu, podepíši-li tuto smlouvu, zpřístupnit svůj článek, např. na svoji webovou stránku.
Zveřejnit příspěvky je možné po ukončení konference, autor je však v takovém případě povinen uvést, že tento příspěvek byl uveřejněn ve sborníku na www stránkách konference INFORUM 2006.

Bude pro přednášejícího možnost využít při prezentaci Internet?
Ano, obě posluchárny nabízejí připojení na Internet z přednáškového PC.

Máme příspěvek ve sborníku, rád bych se zeptal, jaké jsou údaje pro jeho citaci?
Letošní sborník naleznete po ukončení konference na adrese https://www.inforum.cz/archiv/inforum2006/sbornik.php.htm.
Citační údaje: INFORUM 2006: 12. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 23.-25. května 2006 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2006. Dostupný z WWW: https://www.inforum.cz/archiv/inforum2006/sbornik.php.htm. ISSN 1801-2213.