Partneři konference

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Albertina icome Praha s.r.o. (zal. 1991) patří k nejvýznamnějším distributorům elektronických informačních zdrojů (EIZ) v České republice. Nabídka AiP, která pokrývá v podstatě všechny obory a typy informací (odborné časopisy a knihy, patenty, ochranné známky, zpravodajství, marketingové studie, identifikační údaje o firmách, encyklopedie, multimediální kolekce, atd.), aktuálně zahrnuje více než 2 100 bibliogra­fických, faktografických a plnotextových online přístupných zdrojů.

Jsou určeny pro univerzity, Akademii věd ČR, nemocnice, veřejné knihovny, vládní organizace i komerční firmy. Partnery Albertiny jsou nejvýznamnější světoví vydavatelé EIZ (např. Wolters Kluwer, ProQuest, OUP, Wiley, OECD, Knovel aj.). Na Slovensku působí dceřiná společnost Albertina icome Bratislava.

Mediální partneři

Ikaros

Ikaros (elektronický časopis o informační společnosti) vznikl jako studentská aktivita již začátkem roku 1997 na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK. První číslo vyšlo 14. dubna 1997.

Od listopadu 2000 vydává časopis občanské sdružení Ikaros (Ikaros, o. s.). Obsahově se časopis zaměřuje především na knihovnictví, informační vědu, nové trendy v informačním průmyslu a nová média.

ITlib

Časopis ITlib. Informačné technológie a knižnice je vedecký a odborný časopis zameraný na problematiku efektívneho využívania moderných informačných technológií pri získavaní, spracovávaní, uchovávaní a sprístupňovaní informácií a dokumentov. Pozornosť venuje aktuálnym témam z oblasti knihovníctva, pamäťových inštitúcií a informačnej vedy.

Vychádza 4× ročne – marec, jún, september, december. V tlačenej aj elektronickej podobe. Príspevky sú recenzované.

KNIHOVNA - knihovnická revue

Knihovna – knihovnická revue přináší teoretické studie z oboru knihovnictví, informuje o úspěšných projektech českých a zahraničních knihoven, o aktivní účasti Národní knihovny ČR v domácích i mezinárodních projektech.

Vychází od roku 2005 dvakrát ročně. Od roku 2008 procházejí hlavní články nezávislým recenzním řízením.

Časopis je platformou pro odbornou činnost spočívající v teoretickém bádání s konkrétními výstupy použitelnými v praxi.

Od roku 2009, díky uzavřené licenční smlouvě s databází EBSCO, jsou obsahy časopisu excerpovány do zahraničních bází. Od roku 2015 je časopis zařazen do prestižní databáze vědeckých časopisů The Europeana Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS).

Knihovna plus

Knihovnu doplňuje elektronický časopis Knihovna plus, který dvakrát ročně pohotověji informuje odbornou veřejnost o aktuálním dění v našem oboru. Přináší zprávy z konferencí, seminářů a dalších knihovnických událostí.

Sponzor Infomejdanu

IOP Publishing

IOP Publishing nabízí publikace, jejichž prostřednictvím jsou po celém světě distribuovány informace ze špičkového vědeckého výzkumu. Od založení se tato společnost velice rychle rozrostla a stala se jedním z předních mezinárodních vydavatelů STM.

Má celosvětový dosah a sídla ve Philadelphii, Washingtonu DC, Mexico City, Mnichově, Moskvě, Petrohradu, Wroclawi, Pekingu, Tokiu a také v britském Bristolu a Londýně.

IOPscience je elektronická platforma IOP Publishing, která poskytuje přístup k více než stotřicetileté historii špičkového vědeckého výzkumu a obsahuje více než 350 000 článků datovaných od roku 1874 až do současnosti. IOPscience nabízí autorům zajímavou možnost publikovat výsledky své práce a zároveň se zviditelnit a získat prestiž ve vědecké komunitě.

Sponzor přestávek na kávu

Wolters Kluwer

Wolters Kluwer poskytuje informace a služby profesionálům ve zdravotnictví, a pomáhá jim při důležitých rozhodováních týkajících se péče o pacienty, výsledků a medicínských objevů.

Kliničtí lékaři během své kariéry v průběhu zaučování, výzkumu i praxe spoléhají na naše informační nástroje a softwarová řešení. Ovid z jednoho místa zpřístupňuje světově uznávané recenzované časopisy, knižní publikace, databáze a další zdroje a služby.

Platformu Ovid využívají lékaři, knihovníci, vědci a studenti, kterým pomáhá rozhodovat o péči o pacienta, podporovat výzkum za účelem zlepšení praxe, a přicházet s novými objevy. Ovid zpřístupňuje ucelené portfolio světově uznávaných recenzovaných zdrojů pro klinickou praxi, medicínu, ošetřovatelství a příbuzné obory.

Sponzor Juice baru

Cambridge University Press

Cambridge University Press je vydavatelství spojené s University of Cambridge. Záměrem tohoto prestižního vydavatele je podporovat aktivity a cíle univerizity a rozvíjet znalosti, vzdělání, výuku a výzkum.
Rozsáhlé seznamy recenzovaných publikací zahrnují 45 000 tištěných titulů zaměřených na akademický výzkum, více než 24 000 elektro­nických knih a také více než 300 odborných časopisů z širokého spektra oborů.
Vydavatelství Cambridge University Press, které hraje významnou roli na současném celosvětovém trhu, má více než 50 kanceláří po celém světě, a své produkty distribuuje do téměř každé země. Pro více informací navštivte stránky www.cambridge.org.

Další vystavující společnosti - české a slovenské

AiP Beroun

AiP Beroun s.r.o., dceřiná společnost Albertina icome Praha s.r.o., podniká v oblasti digitalizace a zpřístupnění infromací on-line. Ve svých projektech AiP Beroun s.r.o. spolupracuje s mnoha českými a evropskými paměťovými institucemi. Provozuje špičkové digitalizační pracoviště pro šetrné skenování vzácných rukopisů a starých tisků, obrazů, plakátů, map.

Vyvíjí a spravuje digitální knihovnu Manuscriptorium, informační zdroj, který mimo jiné agreguje EUROPEANA, nebo firmy EBSCO, Summon a další.

Jednou z důležitých aktivit společnosti je účast v projektech EU. Působila jako technický koordinátor evropského agregačního projektu ENRICH. V současné době je technickým koordinátorem projektu ETNOFOLK.

AiP Beroun nabízí svým partnerům řešení pro prezentaci jejich dat (nejen výsledků digitalizačních projektů) – GULLIVER.

AiP Safe

AiP Safe s.r.o. je sesterská společnost AiP, která se specializuje na vývoj DMS a ECM řešení, postavených na systému SAFE, která pomáhají organizacím s efektivní správou, bezpečným dlouhodobým uložením a zpřístupněním podnikových dokumentů a obsahu.

Cosmotron Bohemia, s.r.o.

Cosmotron, firma založená v r.1992, se specializuje na vývoj informačních systémů. Dynamičnost a růst firmy byl v roce 2008 potvrzen získáním certifikátu kvality ISO 9001.

Hlavním produktem firmy je softwarový produkt s názvem Advanced Rapid Library, který je určen pro automatizaci a správu knihoven, muzeí, galerií, archivů a informačních středisek.

Další oblast portfolia firmy tvoří identifikační systémy – čárové kódy a RFID technologie – pro využití v knihovnách. V rámci těchto oblastí jsou poskytovány poradenské a analytické služby, instalace, implementace, stálá podpora a garance dalšího vývoje. K zákazníkům firmy patří instituce různého zaměření i velikosti.

Součástí nabídky jsou také produkty pro ochranu knižního fondu a doplňkové služby z oblasti čárového kódu.

SUWECO

Suweco je jeden z největších středoevropských dodavatelů odborných informačních zdrojů všech typů a forem, od klasických tištěných knih a seriálů po elektronické informační zdroje zprostředkované institucionálně i v rámci konsorcií. Spravujeme a administrujeme největší česká a slovenská konsorcia na přístup ke špičkovým vědeckým informačním zdrojům.

Pomáháme pokrýt a zpřístupnit informační infrastrukturu vědy a výzkumu klíčovými odbornými informačními zdroji.

Další vystavující společnosti - zahraniční

AIP Publishing

AIP Publishing je nezisková dceřiná společnost American Institute of Physics (AIP). Posláním AIP Publishing je podpořit charitativní, vědecké a vzdělávací záměry AIP prostřednictvím vědecké publikační činnosti v oblasti fyzikálních a příbuzných věd.

AIP Publishing vydává publikace jménem svým, jménem členských společností AIP a jménem dalších partnerů, s cílem aktivně podporovat jejich poslání.

Portfolio AIP Publishing obsahuje 19 vysoce ceněných, recenzovaných časopisů, včetně stěžejních časopisů Applied Physics Letters, Journal of Applied Physics a The Journal of Chemical Physics, vedle toho vydává také AIP Conference Proceedings.

Alexander Street

Alexander Street spojuje exkluzivní obsah a nejnovější technologie se záměrem nabídnout knihovnám a jejich uživatelům po celém světě produkty a služby přizpůsobené jejich potřebám.

Kombinujeme video, audio a text se špičkovými online nástroji, což umožňuje změnit způsob, jakým lidé bádají, studují nebo učí, prakticky v jakémkoliv oboru.

BMJ

BMJ přispívá k celosvětovému pokroku v léčebné péči prostřednictvím sdílení odborných znalostí a zkušeností s cílem zlepšit znalosti, výstupy a hodnoty.

Sdílení nejnovějších myšlenek, názorů a dat; vývoj nástrojů pro zpřístupnění užitečných informací; asistence zdravotníkům s jejich dalším rozvojem; boření konvencí. To je to, co BMJ dělá už od roku 1840.

Náš vliv je značný a stále roste. V současnosti je náš týdeník jednou z pěti top všeobecných lékařských publikací na světě, a čtou ho stovky tisíc zdravotnických pracovníků po celém světě. Naše vědecké časopisy byly v roce 2012 citovány ve sdělovacích prostředcích na pěti kontinentech více než 12 000×. V současné době máme více než 300 000 zákazníků v cca 229 zemích; publikujeme v devíti jazycích a produkujeme specializované publikace v devatenácti zemích.

CABI

CABI je přední neziskové vydavatelství s více než 100 lety zkušeností v poskytování vědeckých informací. Vytváříme, shromažďujeme, objednáváme, organizujeme, interpretujeme, syntetizujeme a poskytujeme informace určené přímo pro vědeckou komunitu.

Náš tým odborníků drží krok s nejnovějšími výsledky vědy a výzkumu, a zaručuje tak, že v našich databázích, kompendiích a knihách – včetně světově proslulého CAB Abstracts a databáze Global Health – jsou obsaženy ty nejdůležitější, nejhodnotnější a nejaktuálnější informace.

Elsevier

Elsevier je předním světovým poskytovatelem informačních řešení, která zvyšují výkon vědeckých a zdravotnických profesionálů a inženýrů a umožňují jim činit lepší rozhodnutí, poskytovat kvalitnější péči a dělat převratné objevy, jež posunují hranice poznání a lidského pokroku.

Elsevier poskytuje online digitální řešení – mezi nimi ScienceDirect, Scopus, Research Intelligence a ClinicalKey – a vydává téměř 2 200 časopisů, včetně titulů The Lancet a Cell, a více než 25 000 knižních publikací a řadu kultovních referenčních děl.

GALE, A Cengage Learning Company

Společnost Gale, součást Cengage Learning, věří, že knihovna je srdcem komunity, a přivádí jednotlivé uživatele a skupiny k smysluplným a měřitelným výsledkům. Gale je partnerem knihoven, které chtějí dodávat vzdělávací obsah, nástroje a služby pro podporu výuky, studia a výzkumu, a poskytovat praktické zkušenosti.

Společnost Gale je již 60 let předním poskytovatelem zdrojů pro výzkum a vzdělávání, a je odhodlána podporovat inovace a vývoj knihoven a jejich uživatelů po celém světě.

Pro více informací navštivte GALE A-Z products a www.gale.cengage.co.uk.

HyperInsight Pty Ltd

Společnost Hyperinsight Pty Ltd (HI), sídlící v Melbourne v Austrálii, se zaměřuje na systémový design a integraci, a je hlavním prodejcem a distributorem Coveo Solutions Inc, které dle hodnocení nezávislé agentury Gartner patří ke globálním vizionářům v podnikovém vyhledávání. Coveo a HI nabízejí vyhledávací technologii pro bezpečné využití informací odkudkoliv – ze systémů pro správu záznamů a dokumentů (např. HPE Records Manager), z databází, ze sdílených souborů, z e-mailu, ze SharePointu, z archivů, ze systémů CRM, z www zdrojů, z desktopů, apod. – k prezentování odborných znalostí, výkonných analýz a přehledu v kontextu uživatelů, a to na bázi lokálního řešení (on-premise) nebo v cloudu.

IOP Publishing

IOP Publishing nabízí publikace, jejichž prostřednictvím jsou po celém světě distribuovány informace ze špičkového vědeckého výzkumu. Od založení se tato společnost velice rychle rozrostla a stala se jedním z předních mezinárodních vydavatelů STM.

Má celosvětový dosah a sídla ve Philadelphii, Washingtonu DC, Mexico City, Mnichově, Moskvě, Petrohradu, Wroclawi, Pekingu, Tokiu a také v britském Bristolu a Londýně.

IOPscience je elektronická platforma IOP Publishing, která poskytuje přístup k více než stotřicetileté historii špičkového vědeckého výzkumu a obsahuje více než 350 000 článků datovaných od roku 1874 až do současnosti. IOPscience nabízí autorům zajímavou možnost publikovat výsledky své práce a zároveň se zviditelnit a získat prestiž ve vědecké komunitě.

McGraw-Hill Education

My v McGraw-Hill Education věříme, že náš přínos k lepší budoucnosti leží v aplikaci našich detailních znalostí procesu učení a vývoje mysli. U nás se nauka o učení setkává s uměním učit.

Naše portfolio zahrnuje digitální produkty jako jsou ALEKS, Access, LearnSmart a Connect, prosazujeme digitalizaci a personifikaci vzdělávání a propagujeme dovednosti jako je spolupráce a kritické myšlení, a pomáháme tak připravit výuku a více zapojit studenty do výuky.

OECD

OECD vytváří mezinárodní platformu, na níž mohou orgány státní správy jednotlivých států sdílet své zkušenosti a hledat řešení společných problémů. Spolupracujeme s těmito úřady, abychom pochopili, co pohání hospodářské, sociální a environmentál­ní změny.

Měříme produktivitu a globální toky obchodu a investic. Data analyzujeme a porovnáváme za účelem predikce budoucích trendů. Vydali jsme celou řadu mezinárodních norem, od zemědělství a daňové problematiky až po normy pro bezpečnost chemických látek.

Univerzálním jmenovatelem práce OECD je společný závazek vůči tržním ekonomikám, podpořený demokratickými institucemi a zaměřený na blaho všech občanů.

Oxford University Press

Oxford University Press ročně vydá přes 4 600 nových knih. Mnoho svých nejuznávanějších vědeckých a referenčních prací publikuje také online, včetně akademických a vědeckých časopisů, slovníků, encyklopedií, obecných referenčních materiálů a monografií v širokém spektru oborů.

Vydavatelství je součástí University of Oxford. Celosvětovým publikování přispívá k poslání univerzity v oblasti výzkumu, vzdělání a školství.

ProQuest

ProQuest spojuje lidi prostřednictvím prověřených, spolehlivých informací. Pro seriózní výzkum je samozřejmě důležitá i skutečnost, že nabízené produkty – dizertace, vládní a kulturní archivy, zpravodajství, historické kolekce a e-books – jsou vstupní branou do světa poznání. Technologie ProQuest slouží uživatelům v klíčových momentech výzkumu, a pomáhá jim vyhledávat, získávat, sdílet, vytvářet a spravovat informace.

Cloudové technologie nabízejí prostřednictvím společností ProQuest®, Bowker®, Coutts® information services, Dialog®, ExLibris®, ebrary®, EBL™ a SIPX® flexibilní řešení pro knihovníky, studenty a výzkumné pracovníky, a také pozoruhodné výzkumné nástroje, mezi které patří discovery služba Summon®, platforma pro citování a spolupráci RefWorks®, platforma pro e-books MyiLibrary®, nástroj pro podporu výzkumu Pivot® a platforma pro knihovnické služby Intota™.

Royal Society of Chemistry

The Royal Society of Chemistry je největší celosvětová komunita chemiků, která prosazuje excelentní výsledky v chemických vědách. Jsme nezisková organizace a stavíme na 175leté historii. Našimi členy je více než 54 000 odborníků z celého světa.

Naše mezinárodní vydavatelská odnož nabízí výjimečnou řadu recenzovaných časopisů, knih, databází a publikačních služeb pro komunitu v oblasti chemických věd.

SAGE

Vydavatelství SAGE v roce 1965 založila Sara Miller McCune ve snaze podpořit šíření užitečných znalostí a vzdělávání globální komunity. SAGE vydává časopisy, knihy a produkty pro knihovny z nejrůznějších oborů. Majoritním vlastníkem SAGE zůstává zakladatelka firmy, která zajistila, že firma zůstane natrvalo nezávislá.

Springer Nature

Springer Nature je jedním z předních světových odborných vydavatelů v oblasti globálního výzkumu a vzdělávání, který zastřešuje řadu respektovaných a důvěryhodných značek, které poskytují kvalitní obsah prostřednictvím řady inovativních produktů a služeb.

Springer Nature je největším vydavatelem knih na světě, vydavatelem světově nejvlivnějších časopisů, a průkopníkem v oblasti otevřeného výzkumu. Společnost Springer Nature vznikla v roce 2015 sloučením Nature Publishing Group, Palgrave Macmillan, Macmillan Education a Springer Science+Busines­s Media.

Thieme Publishing Group

Thieme Publishing Group je soukromá vydavatelská firma zaměřená na vědu a medicínu. Po 125 let jsou knihy a časopisy vydavatelství Thieme důležitým zdrojem pro vědce, lékaře, badatele a vyučující.

Thieme nabízí 130 recenzovaných časopisů a více než 500 nových knižních publikací za rok. Všechny jsou dostupné také online a nabízí cenné informace ve formě eJournals, eBooks a EIZ z oblasti chemie (Science of Synthesis a Pharmaceutical Substances).¨

S cílem demonstrovat obsah a funkčnost je ke všem zdrojům nabízen zkušební přístup zdarma.

Wiley

Wiley je předním světovým poskytovatelem znalostí a služeb založených na znalostech v oblasti výzkumu, odborné praxe a vzdělávání. Podporujeme digitální školství, učení, hodnocení a certifikaci, spolupracujeme s odbornými společnostmi a podporujeme sdílení výsledků vědecko-výzkumných pracovníků.

Digitální obsah, který nabízíme – knihy a 1 600 online časopisů – staví na 200leté historii publikování.

Wolters Kluwer

Wolters Kluwer poskytuje informace a služby profesionálům ve zdravotnictví, a pomáhá jim při důležitých rozhodováních týkajících se péče o pacienty, výsledků a medicínských objevů.

Kliničtí lékaři během své kariéry v průběhu zaučování, výzkumu i praxe spoléhají na naše informační nástroje a softwarová řešení. Ovid z jednoho místa zpřístupňuje světově uznávané recenzované časopisy, knižní publikace, databáze a další zdroje a služby.

Platformu Ovid využívají lékaři, knihovníci, vědci a studenti, kterým pomáhá rozhodovat o péči o pacienta, podporovat výzkum za účelem zlepšení praxe, a přicházet s novými objevy. Ovid zpřístupňuje ucelené portfolio světově uznávaných recenzovaných zdrojů pro klinickou praxi, medicínu, ošetřovatelství a příbuzné obory.

Jinak příspívající partneři

SEARCH TECHNOLOGIES, formerly INCAD

SEARCH TECHNOLOGIES, formerly INCAD je předním poskytovatelem vyhledávacích aplikací a řešení v České republice. Specializujeme se na vyhledávací a analytická řešení a softwarový vývoj.

Jsme součástí skupiny Search Technologies a máme za sebou více než 600 implementací vyhledávacích řešení pro zákazníky po celém světě.

Naše společnost je Microsoft GOLD-certified partner, Google premium partner a má uzavřena partnerství s Elastic, Cloudera a s dalšími technologickými firmami.

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická (VŠE) v Praze je největší veřejnou vysokou školou ekonomickou v České republice. Člení se na 6 fakult, které zájemcům nabízejí široké spektrum studijních oborů v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském studijním programu.

5 fakult – Fakulta financí a účetnictví, Fakulta mezinárodních vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky a Národohospodářská fakulta – je umístěno v centru Prahy, Fakulta managementu působí v Jindřichově Hradci. Studium probíhá podle zásad Evropského systému převodu a akumulace kreditů (ECTS).


Organizátoři


Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální partneři

Ikaros
ITlib
KNIHOVNA - knihovnická revue
Knihovna plus

banner