Cena konference INFORUM 2016

Cenu INFORUM 2016 získala Virtuální národní fonotéka.

Inforum 2016_Den 1_Mejdan_Cena_01

Cenou INFORUM je každoročně oceněn nejvýznamnější a nejlepší český produkt, služba nebo čin spojený s elektronickými informačními zdroji s významem pro českou, resp. slovenskou oblast v období od ledna předchozího roku.

Nominace

Nominovat na Cenu INFORUM 2016 mohl kdokoli prostřednictvím těchto stránek do 28. března 2016. Organizační výbor si vyhrazuje právo upravit znění nominace a případně vyřadit nominace, které nevyhoví výše uvedeným podmínkám.

Hlasování

Z došlých nominací mohli vybírat sami účastníci konference hlasováním v přihláškách na konferenci.

Vyhlášení výsledků

Výsledky hlasování o Cenu INFORUM 2016 byly slavnostně vyhlášeny a cena předána na společenském večeru 24. května 2016.

Přehled přijatých nominací

Projekt Původ Popis
Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry SR

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru pri SĽUK vytvorilo „Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry“. V archíve sú dokumentované, digitalizované a uchovávané javy a objekty tradičnej ľudovej kultúry z obcí a regiónov Slovenska.

eBadatelna Zlínského kraje ČR

Portál eBadatelna Zlínského kraje vznikl v návaznosti na krajský digitalizační projekt jakožto nástroj pro zpřístupnění jeho výsledků a prostor pro publikování dalších digitalizátů, ať už existujících či v budoucnu vzniknuvších. Své místo v něm nacházejí digitální podoby objektů ze sbírek paměťových institucí zřizovaných krajem: čtyř muzeí, galerie, knihovny a hvězdárny.

Portál informačnej a mediálnej gramotnosti SR

Súčasná spoločnosť kladie veľký dôraz na problematiku informačnej a mediálnej gramotnosti, predovšetkým v oblasti informačných kompetencií akademických pracovníkov a študentov vysokých škôl. Knižnice na Univerzite Komenského v Bratislave (UK) sa dlhodobo venujú tejto problematike.

Doteraz bolo ťažisko aktivít zamerané najmä na školenia, prezentácie, rôzne semináre, keďže knižnice nemali k dispozícii atraktívnejší komunikačný kanál pre používateľov, ktorí v súčasnosti preferujú najmä elektronické prostredie. Uvedené viedlo k rozhodnutiu vybudovať portál informačnej gramotnosti. Portál informačnej a mediálnej gramotnosti je voľne dostupný na webovej adrese http://midas.uniba.sk. Portál sa z hľadiska obsahu zameriava na problematiku akademického písania, citovania, plagiátorstva, vyhľadávania a hodnotenia informácií. Súčasťou portálu je aj Slovník informačnej a mediálnej gramotnosti.

Obsah portálu sa bude priebežne aktualizovať, bude reflektovať na aktuálne informačné potreby používateľov, poskytne tutoriály, interaktívne návody. V rámci portálu je vytvorený aj priestor pre používateľov na diskusiu, či zasielanie podnetov a návrhov na témy, ktorým sa má portál venovať. Na budovaní portálu aktívne spolupracujú Akademická knižnica UK, Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK a Katedra knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty UK. Portál bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR na prelome rokov 2015–2016; hneď po sprístupnení našiel širokú odozvu u používateľov nielen z UK, ale aj širšej verejnosti, čo je zrejme nepriamym dôkazom, že takýto nástroj doteraz absentoval.

Portál Mapovasbirka.cz ČR

UK vytvořila webový portál www.mapovasbirka.cz, kde prezentuje své výsledky z projektu TEMAP (2011–2015 společně s MZK a MU v Brně).

Portál je rozdělen do 12 sekcí. Tou nejvýznamnější je metadatový katalog k prohlížení nebo geografickému či metadatovému vyhledávání v 65 000 digi­talizovaných mapách. Dalším výstupem jsou virtuální 3D modely glóbů a geomorfologických či stavebních modelů a plastických map, kterými lze libovolně manipulovat, otáčet a přibližovat. V části georeferencování si mohou uživatelé starou naskenovanou mapu geograficky umístit a porovnávat ji tak se současným stavem v lokalitě.

Další sekce portálu vás zavedou na specializované stránky významných kartografů, představí nové certifikované metodiky, specializovanou mapu, výstavy, e-learningový kurz či software pro kartometrické analýzy a určování neznámého kartografického zobrazení starých map.

Profil slovenskej kultúry SR

Univerzitná knižnica v Bratislave zrealizovala v roku 2015 nový slovensko-anglický internetový portál „Profil slovenskej kultúry“, ktorého cieľom bolo vytvoriť on-line sprievodcu po slovenskej kultúre. Portál poskytuje prostredníctvom atraktívnych a spoľahlivých ilustrovaných súhrnov prehľad o jednotlivých oblastiach kultúry a umenia, pričom komplexne mapuje bohaté kultúrne dedičstvo krajiny.

Autormi textov sú významní odborníci, texty spracovali v chronologickom priereze od najstaršieho obdobia až po súčasnosť.

Portál je ilustrovaný fotografiami od profesionálnych fotografov, z archívov rôznych kultúrnych inštitúcií a z vlastných zdrojov Univerzitnej knižnice v Bratislave. Prioritným cieľom projektu bolo vytvoriť základ komplexnej prezentácie slovenskej kultúry a tak podporiť rozvoj kultúrneho povedomia o Slovensku, stimulovať cestovný ruch a zabezpečiť budovanie pozitívneho imidžu Slovenska doma i v zahraničí.

Sbírka staničních kronik ČR

Národní archiv ČR letos zpřístupnil online zásadní pramen pro studium železniční historie (zejména za období 1918 až 1950), a to včetně fotografických příloh. Dosud byly k dispozici kopie na mikrofilmech.

Virtuální národní fonotéka ČR

Virtuální národní fonotéka (VNF) je unikátním portálem zpřístupňujícím informace o existenci, lokaci a podobě daného zvukového dokumentu nacházejících se na území České republiky. Provozován Moravskou zemskou knihovnou v Brně.

Obsahuje téměř půl miliónu bibliografických záznamů od fonoválečků po gramofonové desky či digitální dokumenty. Portál je v současné době navštěvován z celého světa a má za poslední rok v průměru 150 unikátních vstupů denně.

Významným přínosem je pro VNF spolupráce s firmou Supraphon a zveřejnění jejího archivu, stejně tak i digitální knihovny Supraphonline. Největší aktualizace a práce na VNF probíhaly v roce 2015, a to zapojením Českého rozhlasu v podobě digitální knihovny Radiotéka.cz a spolupráce s největším portálem o audioknihách Audiotéka.cz.V prů­běhu roku 2015 proběhl i největší import nových paměťových institucí. V roce 2016 se plánuje zapojení České televize a rozšíření o kompletní archiv Českého rozhlasu.

Tento jedinečný elektronický informační zdroj, je nástrojem podporující koncepci evidence, uchovávání, ochrany a zpřístupňování zvukového kulturního dědictví pro budoucí generace.


Organizátoři


Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální partneři

Ikaros
ITlib
KNIHOVNA - knihovnická revue
Knihovna plus

banner