Aktuální novinky

INFORUM 2017 opět v květnu

23. ročník konference INFORUM 2017 se uskuteční v Praze na Vysoké škole ekonomické, v termínu 30.-31. května 2017. Kontaktujte programový výbor s návrhy témat a přednášejících pro rok 2017.

Inforum očima redaktorky ITlib

V červencovém čísle časopisu ITlib vyšla reportáž, která přibližuje dění během obou konferenčních dní. Článek najdete v tištěném čísle nebo online.

INFORUM 2016 v časopisech Lékařská knihovna a Informace

Časopis Lékařská knihovna publikoval postřehy z letošní konference, souhrn vybraných příspěvků a fotografie. Zpráva z konference je k dispozici také v časopise Informace – zpravodaj Knihovny AV ČR.


Zvaní přednášející

Daniel Albertsson

Daniel Albertsson
Swedish University of Agricultural Sciences, Švédsko

Daniel Albertsson pracuje jako knihovník ve Swedish University of Agricultural Sciences v oddělení e-zdrojů, které představují 97 procent rozpočtu akvizice. Zabývá se statistikou a angažuje se ve skupině v oblasti praktického využití statistických dat, kterou vede National Library of Sweden. Je rovněž členem výkonného výboru COUNTER.

Nazlin Bhimani

Nazlin Bhimani
UCL Institute of Education, Velká Británie

Specializací Nazlin Bhimani jsou odborné kolekce a podpora vědy na UCL Institute of Education (IOE) v Londýně. Náplní její práce je podporovat doktorandy a vědecké pracovníky a je rovněž pověřena správou odborných kolekcí IOE. Vyučuje v rámci modulu Information and Literature Searching, který navštěvují studenti zapsaní v Centru pro doktorandské vzdělávání. Od roku 2015 vede vlastní kurz pro doktorandy studující online.

V roce 2014 získala Nazlin Cenu ředitele IOE a v letošním roce jí byla udělena cena UCL Provost's Teaching Award pro odborné pracovníky. V roce 2014 byla také finalistkou na Cenu za informační gramotnost konference LILAC (Librarians’ Information Literacy Annual Conference). Je členkou Akademie vysokoškolského vzdělávání (Higher Education Academy). Seznam jejích publikací najdete zde.

Helle Lauridsen

Helle Lauridsen
Nezávislá informační konzultantka, Dánsko

Helle Laurindsen pracuje v oblasti akademických knihoven více než 30 let. V současné době je manažerkou vztahů se zákazníky ProQuest Workflow Solutions – řídí uživatele v rámci regionu EMEA a komunikuje se zákazníky ze Skandinávie a Středního východu.

Před příchodem do společnosti ProQuest/CSA v roce 2006 působila v akademické sféře. Nejprve jako oborová specialistka v Chemistry Library of the University of Aarhus a později jako šéfka akvizice periodik a elektronických publikací na State and University Library v Dánsku, kde měla na starosti přechod od tištěných dokumentů k elektronickým a zprostředkování této změny koncovým uživatelům. Chování koncových uživatelů, získávání informací a knihovní systémy byly jejím hlavním zaměřením již od doby, co se snažila naučit své studenty strukturovanému vyhledávání v textové databázi Chemical Abstracts. Helle získala magisterský titul na Royal Danish School of Librarianship a bakalářský titul z managementu na Aarhus Business College.

Žije na statku blízko zmíněného města Aarhus a pokud zrovna necestuje, věnuje se včelařství a chovu psů, ovcí a drůbeže.

Dietrich Schüller

Dietrich Schüller
Phonogrammarchiv, Austrian Academy of Sciences, Rakousko

Dietrich Schüller, bývalý ředitel Vienna Phonogrammarchiv, byl v posledních desetiletích aktivně zapojen do vývoje v oblasti uchovávání audiovizuálních záznamů. Byl a je členem a předsedou několika mezinárodních technických pracovních skupin (ITWG) se zaměřením na uchovávání audiovizuálních záznamů. Součástí programu UNESCO s názvem Memory of the World Programme je již od jeho vzniku, v současné době je členem jejího mezinárodního poradního výboru.

Napsal řadu publikací a je redaktorem dvou standardů IASA zaměřených na uchovávání audiovizuálních materiálů. Můžete se s ním setkat na vzdělávacích seminářích v Evropě i jinde ve světě, v poslední době například v Albánii, jihovýchodní Asii a Kolumbii.


Organizátoři


Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální partneři

Ikaros
ITlib
KNIHOVNA - knihovnická revue
Knihovna plus

banner