Příspěvek konference

Posterová sekce

Koordinátor sekce: Jakub Petřík, Albertina icome Praha s.r.o.

Čas a místo: 26. 5., 09:00 - 09:35, Posluchárna D

Translace vědeckých poznatků do klinické praxe s využitím možností Web 2.0

Autor
Vendula Papíková, Akademie věd České republiky- Ústav informatiky - Centrum biomedicínské informatiky, Praha
Spoluautoři
Miroslav Zvolský, Akademie věd České republiky - Ústav informatiky - Centrum biomedicínské informatiky, Praha
Materiály ke stažení
Abstrakt

Translační medicína usnadňuje využití výsledků z výzkumu v medicínské praxi. V souvislosti s rychle rostoucím množstvím nových informací je to stále obtížnější úkol. Vědci i kliničtí lékaři proto potřebují specializované nástroje pro rychlé a efektivní vyhledávání a šíření důkazů relevantních pro jejich obory. Web 2.0 je platforma, která k tomu může nabídnout vhodné nástroje.

Tato práce podává příklady současných informačních zdrojů a služeb zaměřených na podporu translace výsledků z výzkumu do klinické praxe, jež využívají nástroje typické pro Web 2.0, a dále prezentuje nově vyvíjený informační zdroj z této kategorie. Práce byla částečně podpořena projektem 1M06014 MŠMT ČR a výzkumným záměrem AV0Z10300504.

Klíčová slova: informační zdroje, informační služby, Web 2.0, EBM, translační medicína

Profesní informace o autorovi

MUDr. Vendula Papíková, PhD., vystudovala 1. LF UK v Praze, v roce 1996 získala atestaci I. st. v oboru vnitřní lékařství a v roce 2000 atestaci I. st. z klinické biochemie. V roce 2009 obhájila dizertační práci v oboru Informační věda. Pracovala jako lékařka na několika klinických pracovištích a jako odborná asistentka na 2. Ústavu lékařské chemie a biochemie (nyní Ústav biochemie a experimentální onkologie) 1. LF UK v Praze.

V letech 1997 – 1999 působila ve farmaceutické firmě Ferring – Léčiva jako poradce pro bezpečnost léků a poradce pro vědecké lékařské informace. V roce 2001 absolvovala krátkodobý studijní pobyt na vybraných univerzitách USA se zaměřením na diagnostiku dědičných metabolických poruch a na problematiku medicíny založené na důkazech (EBM). Od roku 2006 do současnosti pracuje na Oddělení medicínské informatiky a v Centru biomedicíncké informatiky v Ústavu informatiky Akademie věd ČR, v.v.i.

Organizátoři

  • Albertina icome Praha VŠE

Hlavní sponzor

  • Springer

Mediální a technologičtí partneři

  • Český rozhlas - Leonardo
  • Ikaros
  • INCAD
  • LibRa

INFORUM na Facebooku

  • Facebook logo