Příspěvek konference

WORKSHOP B: Přiveďte studenty a učitele ke svým informačním zdrojům!

Koordinátor sekce: Zuzana Helinsky, Zh Consulting, Švédsko

Čas a místo: 24. 5., 13:00 - 16:00, Akademie věd České republiky, Praha 1, Národní 3, 1. patro, č. místnosti 108

Materiály k WORKSHOPu B

Autor
Zuzana Helinsky, Zh Consulting, Švédsko
Materiály ke stažení
Abstrakt

Interaktivní workshop představí mezinárodní trendy v implementaci informační gramotnosti a umožní účastníkům diskutovat své vlastní praktické zkušenosti se zapojováním studentů a pedagogů do informačních dovedností v knihovnách. Společně s účastníky workshopu se budou srovnávat a objasňovat různé mýty a skutečnosti v informačním světě. Příklady s popisem metodiky marketingu elektronických informačních zdrojů pomohou nastartovat návrhy na vlastní projekty, na lepší zapojení klientů a zviditelnění knihoven. Praktická cvičení a diskuse o vedení projektu, možnosti a úskalí s tím spojené a význam praktického přístupu.

Například:

 • Jak prezentovat projekty a jak zaujmout publikum/klien­ty/kolegy tak, aby pochopili možnosti, které knihovna nabízí.
 • Jak úspěšně zakončovat projekty a nemít pocit neúspěchu.
 • Jak odhadnout, kolik práce navíc je potřeba k úspěšně spolupráci vysokoškolských pedagogů a knihovníků.
 • Vyjednávání, umění naslouchat a klást otázky.

Workshop bude zakončen jednotlivými prezentacemi návrhů různých projektů, kde si účastníci vyzkouší možnost jejich realizace ”live” na ostatních účastnících workshopu.

Organizátoři

 • Albertina icome Praha VŠE

Hlavní sponzor

 • Springer

Mediální a technologičtí partneři

 • Český rozhlas - Leonardo
 • Ikaros
 • INCAD
 • LibRa

INFORUM na Facebooku

 • Facebook logo