Příspěvek konference

Využití elektronických informačních zdrojů ve vzdělávání

Koordinátor sekce: Milan Špála, Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta

Čas a místo: 25. 5., 14:00 - 17:15, Posluchárna D

Informační zdroje a celoživotní vzdělávání

Autor
Jiří Potáček, Mendelova univerzita v Brně
Materiály ke stažení
Abstrakt

Na aktivní využívání informačních zdrojů, v současné době zejména elektronických, se zaměřujeme v předmětech vyučovaných v různých studijních programech realizovaných v rámci celoživotního vzdělávání na Mendelově univerzitě v Brně. Absolventům vysokoškolského vzdělávání nestačí vědomosti, které získali při ukončení jejich studia. Prudký rozvoj techniky a technologií, uplatnění výpočetní techniky má významný vliv na změny ve všech oborech.

Tyto jsou popisovány v odborných informačních zdrojích, ke kterým musí být vedeni studující svými pedagogy v programech celoživotního vzdělávání. Struktura studujících je různorodá. Pro ty, kterým od absolutoria uplynulo více let nebo studujícím v doplňujícím vzdělávání, musí být informační vzdělání a způsob přístupu k informačním zdrojům nezbytnou součástí výuky. Příspěvek je zaměřen na získané zkušenosti a perspektivy výchovy k využívání informačních zdrojů v celoživotním vzdělávání na Mendelově univerzitě v Brně, a to i ve srovnání se standardní výukou.

Profesní informace o autorovi

V letech 1990 – 2006 byl vedoucím Ústavu vědecko-pedagogických informací a služeb, nyní akademický pracovník na Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně. Je absolventem VUT v Brně, vědeckou aspiranturu získal na VŠE v Praze. Pracoval jako vedoucí pracovník výpočetních středisek a vedoucí útvaru informačních a řídících systémů v PVT Brno, ČKD Blansko a Nábytkářském průmyslu Brno.

Byl úspěšným řešitelem několika státních úkolů a grantových projektů. Na Mendelově univerzitě modernizoval knihovnicko-informační služby, zavedl automatizaci a vybudoval moderní informační centrum. Vyučuje a publikuje v oblasti informačních a komunikačních technologií a je řešítelem projektů ESF v operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.

Organizátoři

  • Albertina icome Praha VŠE

Hlavní sponzor

  • Springer

Mediální a technologičtí partneři

  • Český rozhlas - Leonardo
  • Ikaros
  • INCAD
  • LibRa

INFORUM na Facebooku

  • Facebook logo