Příspěvek konference

Budoucnost vyhledávání

Koordinátor sekce: Martin Lhoták, Knihovna Akademie věd České republiky, Praha

Čas a místo: 26. 5., 08:30 - 12:40, Vencovského aula

Ekologické informačné stratégie – Nový prístup k pojmovému modelovaniu

Autor

Jela Steinerová, Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta - Katedra knižničnej a informačnej vedy, Slovensko

Materiály ke stažení

Abstrakt

V príspevku sa predstavujú nové prístupy k formovaniu informačných stratégií. Informačné stratégie sa považujú za plánovanie procesu vyhľadávania postavené často na prechádzajúcej skúsenosti aj intuícii. Informačné stratégie sa spájajú s novými metódami sémantického, exploratívneho a kontextového vyhľadávania. Vysvetlia sa základy týchto stratégií založené aj na vlastných výskumoch informačného správania a posudzovania relevancie. Na základe kognitívneho a inteligentného informačného prieskumu sa uvedú príklady ekologických informačných stratégií. Vysvetlia sa princípy konceptuálneho modelovania s dôrazom na sémantické vzťahy, kontext a vizualizáciu pre sémantický prieskum. Ako príklad zlepšovania možností inteligentných interaktívnych rozhraní digitálnych knižníc pre vzdelávanie sa uvedú pojmové mapy a slovník v nástroji C-maps pre študentov KKIV. Uvedú sa dôsledky pre nové funkcie akademických knižníc a informačných profesionálov. Kľúčové slová: informačné stratégie, sémantické vyhľadávanie, kontext, vizualizácia, konceptuálne modelovanie, pojmové mapy

Profesní informace o autorovi

Jela Steinerová je profesorka na KKIV FIFUK v Bratislave. Zaoberá sa výskumom informačného správania, informačnej ekológie aj vyhľadávania informácií. So spoluautorkami vydala učebnicu zameranú na informačné stratégie v elektronickom prostredí. Vedie výskumný projekt zameraný na informačnú ekológiu akademického informačného prostredia.

Organizátoři

  • Albertina icome Praha
  • VŠE

Hlavní sponzor

  • Albertina icome Praha a Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

  • Ikaros
  • INCAD
  • LibRa
  • PIKS TV

INFORUM na Facebooku

  • Facebook logo