Příspěvek konference

Elektronické knihy v akademickém prostředí

Koordinátor sekce: Filip Vojtášek, Albertina icome Praha s.r.o.

Čas a místo: 25. 5., 08:30 - 11:45, Vencovského aula

Elektronické knihy a katalogy knihoven

Autor

Barbora Drobíková, Univerzita Karlova v Praze - Evangelická teologická fakulta a Filozofická fakulta - Ústav informačních studií a knihovnictví

Materiály ke stažení

Abstrakt

UK ETF je předplatitelem některých kolekcí elektronických knih. Příspěvek se zaměří prakticky na jejich využití v knihovně UK ETF. Porovná překrytí elektronických publikací s tištěným fondem. Ukázkově uvede statistické výstupy. Malou sondou se bude zabývat též zkušenostmi ze zahraničí, které ukazují, že importem bibliografických záznamů ebooků do knihovních katalogů roste jejich využívání. V ČR se však setkáme s určitým odporem před importem záznamů od producentů do vlastních knihovních katalogů. Problémem zůstávají selekční údaje a jejich nekompatibilita se souborem národních autorit. Otázky si klademe též nad věcným popisem těchto zdrojů. Příspěvek se proto dotkne i problematiky bibliografického záznamu ebooku (importovaného) a úlohou knihovního katalogu v heterogenním prostředí elektronických informačních zdrojů a jeho marketingový potenciál.

Profesní informace o autorovi

Barbora Drobíková

  1. knihovnice UK ETF – správa elektronických informačních zdrojů a publikačních aktivit fakulty, správa katalogu
  2. asistentka UK ÚISK, členka knihovnické sekce ÚISK – výuka identifikační­ho popisu

Organizátoři

  • Albertina icome Praha
  • VŠE

Hlavní sponzor

  • Albertina icome Praha a Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

  • Ikaros
  • INCAD
  • LibRa
  • PIKS TV

INFORUM na Facebooku

  • Facebook logo